yönetici moleküller

advertisement
YÖNETİCİ
MOLEKÜLLER
• HÜCREDEKİ CANLILIK
OLAYLARINI YÖNETEN
KALITSAL MOLEKÜLLERE
“YÖNETİCİ MOLEKÜL”
DENİR
• TÜMHAYATSAL
OLAYLAR
İÇİNNÜKLEİKASİTLER
GERKLİDİR
YAPI VE GÖREV BAKIMINDAN
NÜKLEİKASİTLER 2 YE AYRILIR
1-Deoksiribo Nükleik Asit
DNA
2-Ribo Nükleik Asit
RNA
• NÜKLEİKASİTLERİNYAPI
BİRİMİ
“NÜKLEOTİDLER”DİR
• HER CANLIDA
NÜKLEOTİDLERİN SAYI VE
DİZİLİŞLERİ FARKLIDIR
BİR NÜKLEOTİDİN
YAPISINDA ŞUNLAR
BULUNUR
• 1-AZOTLU ORGANİK BAZ
• 2-5 KARBONLU BİR ŞEKER
• 3-FOSFORİK ASİT
• FOSFAT
• ŞEKER
• BAZ
+
• NÜKLEOTİD
ORGANİK BAZLAR
• 5 ÇEŞİT ORGANİK BAZVARDIR
•
•
•
•
•
ADENİN
GUANİN
SİTOZİN
TİMİN
URASİL
ADENİN
TİMİN
GUANİN
SİTOZİN
ŞEKERLER
• RİBOZ ŞEKERİ
• DEOKSİ RİBOZ ŞEKERİ
FOSFAT
P
• TÜM NÜKLEİKASİTLERDE
BULUNUR
• FOSFARİKASİT
ŞEKERE BAĞLANIR
DNA NIN
NÜKLEOTİDLERİ
ADENİN DEOKSİRİBO
NÜKLEİKASİT
P
• FOSFAT
•
•
D
A
ŞEKER
ADENİN BAZI
GUANİN DEOKSİRİBO
NÜKLEİKASİT
P
D
FOSFAT
ŞEKER
G
GUANİN BAZI
SİTOZİN DEOKSİRİBO
NÜKLEİKASİT
P
FOSFAT
D
ŞEKER
S
SİTOZİN BAZI
TİMİN DEOKSİRİBO
NÜKLEİK ASİT
P
FOSFAT
D
ŞEKER
T
TİMİN BAZI
RNA ‘NIN
NÜKLEOTİDLERİ
DNA
NÜKLEOTİDLERİNDEKİ
• FOSFATLAR AYNI
• ŞEKERLER RİBOZ ŞEKERİ
• BAZLARDA TİMİN YERİNE
URASİL VARDIR
ADENİN RİBO
NÜKLEİKASİT
P
• FOSFAT
•
•
R
A
ŞEKER
ADENİN BAZI
SİTOZİN RİBO NÜKLEİKASİT
P
FOSFAT
R
ŞEKER
S
SİTOZİN BAZI
URASİL
RİBO NÜKLEİK ASİT
P
FOSFAT
R
ŞEKER
U
URASİL BAZI
GUANİN
RİBO NÜKLEİKASİT
P
R
FOSFAT
ŞEKER
G
GUANİN BAZI
DNA
DNA
• PROKARYOT HÜCREDE
SİTOPLAZMADA
• ÖKARYOT HÜCREDE
ÇEKİRDEKTE BULUNUR
• YAPISINDA A,G,S,T ORGANİK
BAZLARI VARDIR
• YAPISINDAKİ ŞEKER
DEOKSİRİBOZ DUR
• KARŞILIKLIÇİFT ZİNCİRLİDİR
• ADENİN BAZI-TİMİN BAZIYLA
• GUANİN BAZI-SİTOZİN BAZIYLA
BİRBİRİNE EŞLENİR
• ADENİNTİMİNE 2 HİDROJEN
BAĞIYLA
• SİTOZİN GUANİNE 3 HİDROJEN
BAĞIYLA BAĞLIDIR
P
DNA DA ADENİN SAYISI
TİMİNSAYISINA
A=T
P
D
D
A
T
D
G
S
P
GUANİN SAYISI SİTOZİN
SAYISINA
EŞİTTİR G=S
P
D
DNA NIN GÖREVLERİ;
•
•
•
•
HÜCREDEKİ
BÖLÜNME
BÜYÜME
PROTEİNSENTEZİ GİBİ HAYATSAL
FAALİYETLERİ YÖNETİR
• HÜCRENİN KALITIM BİLGİSİNİ
TAŞIR
RNA
• ÇEKİRDEKTE VE SİTOPLAZMADA
BULUNUR
• YAPISINDA A,U,G,S BAZLARI
VARDIR
• YAPISINDAKİ ŞEKER RİBOZ DUR
• TEK NÜKLEOTİD ZİNCİRİNDEN
DNA NIN TEK İPLİĞİ ÜZERİNDEN
SENTEZLENİR
GÖREV VE YAPI BAKIMINDAN
3’EAYRILIR
• ELÇİ RNA(mRNA)
• DNA DANGEREKLİ ŞİFREYİ ALIP
RİBOZOMLARA GÖTÜRÜR
• (DNA'dan kopyalanan protein bilgisi
mesajcı RNA (mRNA)
• BU ŞİFREYE GÖRE DNA'dan
PROTEİNSENTEZİ YAPILIR
TAŞIYICI RNA (tRNA)
• PROTEİNSENTEZİ İÇİNGEREKLİ
AMİNO ASİTLERİRİBOZOMLARA
GETİRİR
RİBOZOMAL RNA(r RNA)
• RİBOZOMUN YAPISINA KATILIR
RNA NIN GÖREVİ
• DNA NIN EMRİ İLE PROTEİN
SENTEZİNDE GÖREV ALIR
DNA
RNA
FARKLARI
• ÇİFT ZİNCİRLİDİR
• A,T,G,S BAZLARI
BULUNUR
• DEOKSİRİBOZ ŞEKERİ
BULUNUR
• KENDİSİNİ EŞLER
• ÇEKİRDEKTE
BULUNUR
• KALITIM BİLGİSİNİ
TAŞIR ,HAYATSAL
OLAYLARIYÖNETİR
• TEK ZİNCİRLİDİR
• A,U,G,S BAZLARI
BULUNUR
• RİBOZ ŞEKERİ
BULUNUR
• KENDİSİNİ
EŞLEYEMEZ DNA
DAN SENTEZLENİR
• ÇEKİRDEK VE
SİTOPLAZMADA
BULUNUR
• PROTEİNSENTEZİN
DE GÖREVYAPAR
HAZIRLAYAN
•
GÖKŞEN AKSÜT
İNEGÖL KOÇİ.Ö.O
Download