8.Sınıf Kavramlar Kader: İnsan ve evrenin kaderi ayı

advertisement
8.Sınıf Kavramlar
Kader: İnsan ve evrenin kaderi ayı
değerlendirilmelidir. Ölçü, miktar, kıymet
anlamlarına gelir.
İnsanın Kaderi: Allah’ın yapacaklarımızı
önceden bilmesidir. Seçim bizim
elimizdedir. İnsanın elinde olmayan kaderi
de vardır. Ecel, anne-baba, doğacağımız
yer gibi
Evrenin Kaderi: Allah’ın evrende var olan
düzeni önceden belirleyip
programlamasıdır.
Kaza: Kaderin yeri ve zamanı gelince
gerçekleşmesidir.
İrade: Seçme özgürlüğü demektir.
Külli İrade: Allah’ın seçimleridir ki
sınırsızdır.
Cüz-i İrade: İnsanların seçimleridir ki
sınırlıdır.
Evren(Kainat): Allah’ın yaratmış olduğu
bütün varlıklar alemidir.
Tesadüf: Raslantı eseri olma.
Emek: Elimizden gelen çaba ve gayreti
göstermek.
Rızk: Emeğimiz karşılığında Allah’ın
verdiği nimet.
Ecel: İnsan hayatının sona ereceği vakit.
Ömür: Yaşam süresi.
Fiziksel yasalar: Maddenin, hareketini,
enerjisini, değişimini içine alan yasalar.
Biyolojik Yasalar : İnsan, hayvan ve bitki
gibi, canlı varlıkların yapısı konu edinen
yasalar.
Toplumsal Yasalar: toplumun yapısını,
değerlerinin, hareketliliğini, düzenini konu
edinen yasalar.
Evrensel Yasalar: Evrende var olan bütün
yasaların genel adı. Allah’ın evrene
koyduğu kaderle aynı anlama gelmektedir.
Özgürlük: İnsanın sahip olduğu seçme
haklarında serbest olmasıdır. Ancak
özgürlükler başkasının özgürlüğünde
müdahale ettiği anda biteceği için sınırlı
bir kavramdır.
Sorumluluk: İnsanın yaptığı tüm
seçimlerinin dünyada veya ahrette
karılığını görmesidir.
Tevekkül: Elimizden gelen gayreti
gösterdikten sonra Allah’a dua edip O’na
güvenmek, O’na dayanmaktır. Emek+Dua
Ayete’l-Kürsi: Bakara suresi ’nin 255.ayeti
olup Allah’ın sıfatlarının anlatıldığı 1
ayettir. “Yatmadan okuyana ALLAH'u
Teâlâ tarafından bir koruma verilir,
sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz”
Farz: Allah’ın yapmamızı kesin emrettiği
ibadetler
Vacip: Farz kadar kesin olmasa da
Allah’ın yapılmasını istediği ibadetler.
Sünnet: Farz ve vacip dışında Hz.
Muhammed’ in yaptığı bizden de
yapmamızı istediği davranışlardır.
Hadis: Hz. Muhammed (sav)’in dini,
ahlaki konularda söylediği öğüt ve ders
verici sözler.
Ayet: Kur’an’ın her bir cümlesi ve ya
cümleciği, yani Allah’ın sözleri
Zekat: Dinen zengin sayılan, akıllı ve
ergenlik çağına girmiş bir müslümanın
yılda 1 kere malının belirli bir kısmını
durumu müsait olmayanlara vermesidir.
Kelime anlamı; artma, arınma, temizlik,
çoğalma ve berekettir.
Asıl İhtiyaçlar: Kişinin zengin
sayılabilmesi için sahip olması gereken ev,
araba, aile geçimi, mutfak eşyaları, ev
eşyaları, eğitim masrafları, sağlık giderleri
gibi ihtiyaçlardır.
bilhassa gençlerin korunması için
çalışmalar yapan bir kurumdur.
Nisap Miktarı: Kişinin zengin
sayılabilmesi için aıl ihtiyaçlarının
haricinde 85 gr altın veya buna denk mala,
sahip olması gerekir. İşte sahip olunması
gereken bu alt sınıra denir.
Kızılay: Savaş, deprem, yangın, salgın
hastalık, su baskını vb. gibi felaket
sıralarında zarar görenlere ve yoksullara
her türlü yardımı sağlayan bir kurumdur
Takva: İman ve ibadet hususunda samimi
davranmak.
Sadaka: Kişinin maddi manevi yaptığı her
türlü yardım.
Sadaka-i Cariye: Yol, su, köprü, cami gibi
hayır amacıyla yapılan eserler için yapılan
maddi yardımlardır.
Sadaka-i Fıtır (FİTRE): Ramazan ayında,
bayram namazına kadar, durumu müsait
olan bir kişinin ailesinin her bir bireyi
adına, 1 kişinin 1 günlük yiyecek miktarı
kadar parayı durumu müsait olmayanlara
vermesidir.
Müellife-i Kulub: Kalbi İslam’a
ısındırılmaya çalışılanlara denir. Zekat
verilen gruplardan biridir.
Vakıf: Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için,
kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları
para ve mülklere denir.
Aşevleri: Fakir ve muhtaç olanlara ücretsiz
yemek dağıtılan yer, aş ocağı.
Darulaceze: Huzurevleri
İmarathane: Osmanlı Dönemi’nde yoksul
ve fakirlerin bedava doyurulması için
kurulan aşevleri
Tema: Türkiye Erozyonla Mücadele
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı
Yeşilay: Sigara, alkollü içki ve
uyuşturucu diğer
gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve
bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve
NOT: Türkiye Diyanet Vakfı, Milli Eğitim
Vakfı, Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma kurumları, durumu müsait
olmayan bireylerinin ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulan kurumlardır.
Yeşilay ve Tema vakfı bu yardım
kuruluşları içinde değerlendirilmemektedir.
Beytullah: Kabe’nin Allah’ın evi anlamına
gelen ismi
Hac: Ömrümüzde bir kere Kabe, Arafat
Dağı gibi kutsal mekanları ziyaret ederek
yapılan bir ibadet.
Umre: Hac zamanları dışında belirli gün ve
zengin olma şartı aranmaksızın kutsal
mekanların ziyaret edilmesiyle
gerçekleştirilen sünnet bir ibadet.
Şavt: Hacerül-Esved taşından başlayarak
Kabe’nin etrafında bir tur dönmek.
Tavaf: 7 şavttır.
Vakfe: Arafat Dağı’nda durmak, bekleme
dua etmektir.
İhram: Hac ve umre için giyilen özel bir
elbisedir.
Say: Safa ve Merve tepeleri arasında
toplamda 7 kere gidip gelmektir.
Mescid-i Nebi (Nebevi):”Peygamber
mescidi“ Peygamberimiz ’in Medine’de
yaptırdığı ilk mescit, ibadet yeri
(mabet)’tir.
Ravza-i Muteahhara: “Temiz Bahçe”
Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer.
Mescid-i Nebi’nin yanındadır.
Mescid-i Aksa: Filistin’de bulunan ve
Müslümanların ilk kıblesi olan mescitcami.
Mikat: Hac için ihrama girilmesi gereken
son sınır.
Mina: Şeytan taşlanılan ve kurban kesilen
yer.
Müzdelife: Arefe gecesi konaklanılan ve
taş toplanılan yer.
Arefe Günü: Bayramın 1 gün öncesi
İlim: Bilgi, eğitim, öğretim
İstişare: Bir konu hakkında fikir alış verişi
yapmak, başkasına danışmak.
Merhamet: Bir kişiye düştüğü kötü
durumdan dolayı acıma, ona sevgi ve
şefkat gösterme.
Hoşgörü: Bir kişiyi yaptığı hataya rağmen
azarlamama, hatasını veya eksikliğini hoş
karşılama
Af: Yapılan hatayı veya işlenen günahı
bağışlamak, cezalandırmaktan vazgeçmek
Hicret: 622 yılında Müslümanların
işkencelerden kurtulmak için Medine’ye
göç etmesi. Hicri takvimin de başlangıcı
sayılır.
NOT: Hac hicretten 9, zekat ve oruç 2 yıl
sonra farz kılınmıştır. Namaz için hicretten
2 yıl önce farz kılınmıştır.
Mescid-i Haram: Kabe’nin etrafında
namaz kılınan ve tavaf yapılan yer.
Download