Tele Etki Eden Manyetik Kuvvet

advertisement
Metin ÖZLÜ
Ne Öğreneceğiz: KAZANIMLAR
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve
şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak kuvveti etkileyen
değişkenleri analiz etmeleri ve matematiksel modeli tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için sağ el kuralını
uygulamaları sağlanır.
Bugün Neler Öğreneceğiz?
• Geçen Hafta Neler Öğrendik
• Aşık Teller: Teller Birbirini Nasıl Çekiyor?
• Deneyerek Öğrenelim
• Deneyerek Öğrenelim: Bu Manyetik Kuvvetin Büyüklüğü
Nelere Bağlıdır?
• Tele Etki Eden Manyetik Kuvvetin Yönü
• Tele Etki Eden Manyetik Kuvvet
• İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet
• Aşık Teller: Teller Birbirini Nasıl Çekiyor?
• Günün Özeti
• Soru Çözümü
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Geçen Hafta Neler Öğrendik?
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Aşık Teller:
Teller Birbirini Nasıl Çekiyor? (Video)
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
(00:42 - 02:18 dakikaları arası)
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Deneyerek Öğrenelim
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Deneyden Neler Öğrendik?
• Anahtar kapalıyken telin hareketi
nasıldı?
• Anahtar açılınca telin hareketi nasıl
oldu?
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
• Telin hareket etmesini sağlayan nedir?
• Üzerinden akım geçen düz iletken tel,
manyetik alan içerisine konulduğunda
tele bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete
manyetik kuvvet denir.
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
• Manyetik kuvvet,
𝐹 ile gösterilir.
• Vektörel ve türetilmiş bir büyüklüktür.
• Birimi Newton (N) dur.
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Deneyerek Öğrenelim:
Bu Manyetik Kuvvetin Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
Deneyden Neler Öğrendik?
Bu Manyetik Kuvvetin Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Deneyerek Öğrenelim
Manyetik kuvvetin büyüklüğünün;
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
• Telin içerisinde bulunduğu manyetik
alanın büyüklüğüne bağlılığını nasıl
deneyebiliriz?
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
• Tel üzerinden geçen akım değerine
bağlılığını nasıl deneyebiliriz?
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
• Telin manyetik alan içerisinde
kalan uzunluğuna bağlılığını
nasıl deneyebiliriz?
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Deneyden Neler Öğrendik?
Bu Manyetik Kuvvetin Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
Üzerinden akım geçen düz iletken tele
manyetik alan içerisinde etki eden
manyetik kuvvetin büyüklüğü;
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
• Tel üzerinden geçen akım değeri (𝑖) ile
doğru orantılıdır.
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
• Manyetik alanın büyüklüğü (𝐵) ile doğru
orantılıdır.
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
• Telin manyetik alan içerisinde
kalan uzunluğu (𝑙) ile doğru
orantılıdır.
𝐹 = 𝐵. 𝑖. 𝑙
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Deneyde Tele Etki Eden Manyetik Kuvvetin
Yönünü İnceleyelim
Şekil üzerinde
• Akımın yönünü çiziniz.
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
• Manyetik alanın yönünü çiziniz.
• Tele etki eden kuvvetin yönünü gösteriniz.
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Deneyde Tele Etki Eden Manyetik Kuvvetin
Yönünü İnceleyelim
Manyetik alan içerisinde üzerinden akım geçen iletken tele etki eden
manyetik kuvvetin yönü, sağ el kuralı ile bulunur.
• Sağ elin dört parmağı akımın yönünde koyulup,
• Manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde kıvrıldığında
• Başparmak manyetik kuvvetin yönünü gösterir.
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Tele Etki Eden Manyetik Kuvvet
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Eğer iletken tel, manyetik alan çizgilerine
dik değilse ve aralarındaki açı 𝜃 ise, tele
etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü;
𝐹 = 𝐵. 𝑖. 𝑙. 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜃 = 90° → 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐵. 𝑖. 𝑙
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
𝜃 = 0°
→ 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 0
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
2𝑖2
2𝑖2
𝐹1 = 𝐵2 . 𝑖1 . 𝑙 → 𝐵2 = 𝐾.
→ 𝐹1 = 𝐾.
.𝑖 .𝑙
𝑑
𝑑 1
𝐹1 = −𝐹2
2𝑖1
2𝑖1
𝐹2 = 𝐵1 . 𝑖2 . 𝑙 → 𝐵1 = 𝐾.
→ 𝐹2 = 𝐾.
.𝑖 .𝑙
𝑑
𝑑 2
𝐹1 = 𝐹2
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
İki Düz Tel Arasında Oluşan Manyetik Kuvvet:
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
İki Düz İletken Tel Arasında Oluşan Manyetik
Kuvvet:
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Aynı yönlü akım taşıyan iletken teller birbirini çeker;
zıt yönlü akım taşıyan iletken teller birbirlerini iter.
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Aşık Teller:
Teller Birbirini Nasıl Çekiyor? (Video)
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
𝐹 = 𝐵. 𝑖. 𝑙
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
𝐹 = 𝐵. 𝑖. 𝑙. 𝑠𝑖𝑛𝜃
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
(LYS 2012)
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
•
Geçen Hafta Neler Öğrendik
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Deneyerek Öğrenelim
•
Deneyerek Öğrenelim: Bu
Manyetik Kuvvetin
Büyüklüğü Nelere Bağlıdır?
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvetin Yönü
•
Tele Etki Eden Manyetik
Kuvvet
•
İki Düz Tel Arasında
Oluşan Manyetik Kuvvet
•
Aşık Teller: Teller Birbirini
Nasıl Çekiyor?
•
Günün Özeti
•
Soru Çözümü
Bugün Neler Öğrendik?
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve
şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak kuvveti etkileyen
değişkenleri analiz etmeleri ve matematiksel modeli tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için sağ el kuralını
uygulamaları sağlanır.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE ÖĞRENECEĞİZ?
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.4.3. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan tel çerçevenin hareketini analiz eder.
a. Öğrencilerin sağ el kuralını kullanarak telin üzerine etki eden manyetik
kuvvetlerin yönünü bulmaları ve oluşan torka yönelik çıkarım yapmaları sağlanır.
Önümüzdeki Hafta Görüşürüz
Düzenli Çalışalım ve 
Download