islamda kadının yeri ve önemi

advertisement
HAZIRLAYAN: CANAN YEŞİLDAĞ
AİLE
Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en
değerli kurumdur.
PEKİ İSLAM DİNİNDE AİLE
KURUMUNUN TEMELİ NEYE
DAYANIR?
1.KUR’AN-I KERİM
2.SÜNNET
YEN İÇİNDE KALMAYAN KIRIK KOL
“Sabit karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısının
(Cemile) erkek kardeşi Rasulullah’a (s.a.v) gelerek
şikayette bulundu. Allah Rasulu, Sabite haber
göndererek çağırttı ve karısını boşamasını istedi. Sabit
“peki” diyerek kabul etti. Rasulullah(s.a.v) kadına, bir
hayz süresi beklemesini sonra ailesinin yanına
dönmesini emretti.”(Nesai,Talak,53)
HADİSLERDEN ve AYETLERDEN SEÇMELER……
 “Sizin en hayırlınız, kadınlarına en iyi
davrananlarınızdır.”(Tirmizi,Rada,11)
 “Gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz?”(İbn Mace,
Nikah, 51)
 Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himâye edip
büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lûtuf ve
iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir.” (Ebû Dâvûd,
Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, Birr, 13/1912; Ahmed, III, 97)
 Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar
büyütüp terbiye ederse, kıyâmet günü o kimseyle ben, şöyle yan
yana bulunacağız. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13/1914)
 “Onlarla (kadınlarla)iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız,
sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah bir çok hayır var etmiş
olabilir.”(Rum, 21)
ALLAH’IN EŞİT KULLARI
“Hz. Ömer bir gün, Rasulullah (s.a.v)ın yanına girmek için izin istedi.
O esnada Hz. Peygamber’in yanında kendisine çeşitli sorular soran
Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah Elçisinin sesini
bastırıyordu. Hz. Ömer’in izin istediğini duyunca hemen toparladılar.
Allah Rasulü (s.a.v) Hz. Ömer’e izin verdi. İçeri girdiğinde, Hz.
Peygamber’in güldüğünü gören Hz.Ömer, “Babam-anam sana feda
olsun, Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah’ın Rasulü bu
gülüşünün sebebi nedir? dedi. Allah Rasulü “yanımda olan bu
kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim
karşılığını verdi. “Sen sakınılmaya layıksın ey Allah Rasulü!”diyen Hz.
Ömer, kadınlara dönerek, “ey nefislerinin düşmanları! Benden
çekiniyorsunuz da, Rasulullah’dan çekinmiyor musunuz?” diyerek
onları azarladı. Kadınlar, “sen Allah’ın Resulünden daha sert ve katısın
dediler. Rasulullah(s.a.v), “tamam, ey İbnul-Hattab! Canım elinde olan
Allah’a yemin olsun ki, şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka
senin yolundan başka bir yola sapardı buyurdu.”(Buhari, Edep,68)
O halde neden hala cahiliyle
dönemindeki gibi
davranıyoruz?
Peki bugün ne kadar bu öğüde
uyuyoruz?
UYDURMA RİVAYETLER….
Hasta babası için ziyaret…
Babası öldüğünde cenazeye
katılma…
HAYATI PAYLAŞAN ARKADAŞLIK
Allah Resulünün(s.a.v) Farisi bir komşusu vardı. Güzel
çorba yapardı. Bir gün Rasulullah için çorba yaptı ve onu
davet etti. Hz. Peygamber, yanında oturan Hz. Aişe’yi işaret
ederek onun da gelmesini istedi. Adam “hayır” dedi. Bunun
üzerine Allah Resulü daveti kabul etmedi. Adam davet
için tekrar geldiğinde Hz. Peygamber yine Hz. Aişe’yi işaret
etti. Adam “olmaz” deyince Allah Resulü davete katılmadı.
Adam, üçüncü davetinde, Hz. Peygamber’in Hz. Aişe’yi
tekrar işaret etmesi üzerine onunda gelmesini kabul etti.
Bunun üzerine Allah Resulu ve Hz. Aişe birlikte kalktılar ve
adamın evine gittiler.”(Müslim, Eşribe,19)
AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYEN TANIKLIK
Numan b. Beşir anlatıyor: babam,”malının bir
kısmını bana bağışladı. Ancak annem Amra binti
Revaha, “Resululah(s.a.v) şahitlik yapmadıkça
buna razı olmam” dedi. Babam, bana yapılan
bağışa şahit tutmak için Nebiye gitti. Allah’ın
Rasulü:”Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?” diye
sordu. Babam “hayır” deyince, Resululah(s.a.v),
“Allahtan korkun! Çocuklarınız hakkında adil
olun.” buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o
sadakayı geri aldı.
AYRIMCILIĞA SON…….
KIZLARI OKULA GÖNDERMEYEN AİLELER……….
KIZ ÇOCUKLARIN MİRASTAN MAHRUM
BIRAKILMASI………
İNSAN İRADESİNE SAYGI
Hz. Aişe,”Ey Allah’ın Rasulü! Evlilikleri konusunda
kadınlara danışılır mı?” diye sormuş, “evet” cevabı
alınca, “Peki, kız utanır söylemezse ne olacak?”
sorusuna Allah Rasulü, “Onun susması izni sayılır”
buyurmuştur.(Buhari, İkrah, 3)
“KADINLARI ZORLAMAYIN”
AİLE SORUMLULUĞU
Hz. Ebubekir bir gün Hz. Peygamber(s.a.v)in yanına
girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hz. Aişe’nin yükselen
sesini işitti. İçeri girince dövmek niyetiyle onu yakaladı ve
“bir daha Rasululah’a karşı sesini yükselttiğini
görmeyeyim” dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel
oldu. Hz. Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O
dışarı çıkarken Hz. Peygamber eşine hitaben,”Adamın
elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?” diye takıldı.
Hz. Ebubekir günler sonra tekrar Rasulullah’ın yanına
girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış
halde buldu ve “beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi,
barışınıza da dahil edin” dedi. Onlarda “tamam öyle olsun”
dediler.
TARİHİN SEYRİNDE KADIN……
Eski Yunanlılarda Kadın:
 İnsan üzerinde bir yük
 Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
 Kadın pistir, şeytani varlıklardan biridir
 Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
 Miras hakkı yoktur
 Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama
yetkisi yoktur
 Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
 Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat
kadının kötülüğünün çaresi yoktur
TARİHİN SEYRİNDE KADIN……
Roma'da Kadın:
 Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul
etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra,
babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu
kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı.
 Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık
ve susuzluktan ölüp giderdi.
 Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini
aileden ihraç ederdi .
 Koca isterse karısını öldürebilirdi.
 Kadınlar vatandaş değildir.
TARİHİN SEYRİNDE KADIN……
 Eski Hind'de Kadın:
 Kadın köledir .
 Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün
ölmeliydi.
 Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber
yakılırdı.
 Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
 Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem,
zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü
değildir.
TARİHİN SEYRİNDE KADIN……
 Eski Mısır'da Kadın:
 Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar
tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız
kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi
yapmışlardır.
 Bâbil'de Kadın:
 Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
 Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını
diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi
kullanır isterse öldürürdü.
TARİHİN SEYRİNDE KADIN……
 Eski Çin'de Kadın:
 Kadın insan değildir.
 Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye
seslenilirdi.
 Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.
İSLAM'IN KADINLARA BAKIŞI
 Kadın insan olma açısından erkek gibidir.
 Daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik
durum bertaraf edildi.
 Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir .
 İslam, kadına miras hakkı tanımıştır .
 İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir.
 İslam Boşanma Meselesini düzene Koydu .
 İslam kadında bulunduğu söylenen uğursuzluğu nehyetti .
 İslam Kız Çocukların Katlini Yasakladı.
 İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi .
 İslam kadına mülkiyet hakkı verdi.
 İslam, kadınında eğitimine önem verdi.
 İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir .
KADINA ŞİDDETE SON……
Download