Aysel Enaboifo

advertisement
Aysel Enaboifo
Medicana International Ankara
Hastanesi
Medikal Onkoloji Servis Sorumlu
Hemşiresi
Amaç
• Sekonder tümörleri tanımlamak
• Hedeflerimiz:
• Sekonder tümörlere sebep olan
kemoterapatik ajanları tanımlamak
• Sekonder kanserlerde risk faktörlerini
tanımlamak
• Hemşirenin rol ve sorumluluklarını
belirlemek
Fizyopatoloji
• Alkileyici ajanlar ve antresiklinler gibi bazi
kemoterapik ajanlar hücre DNAsını hasra
neden olmasıyla meydana gelir.
Nedenler
• Tek ajanlar KT:melpalan,cyclophosphamide
• Kombine kemoterapi:MOPP tedavisi
• Eş zamanlı kemo-radyoterapi
• Hormonal tedaviler:tamoksifen
KT bağlı sekonder kanserler
Sekonder kan.
Primer kanser
Ortaya çıkma süresi
Risk faktörleri
Lösemi
Meme
Oluşması için belli
değil
Melphalan bazlı
adjuvan tedavi
Gastrointestinal
(kolon,mide,rektu
m)
Bilinmiyor
Methly –
lomustine(CCNU)(Boi
ce).,1983
Hodgkin hastalığı
Tedaviyi takiben 10
yıl içinde
MOPP
Küçük hücreli
akciğer
Özel oluşma süresi
yok
Busulfan,cyclophosp
hamide.CCNU,procar
bazine,etopozite
Non-Hodgkin
Lenfoma
Özel oluşma süresi
yok
Carmustine.mechlore
thamine,cyclophosph
amide
KT bağlı sekonder kanserler
Sekonder kanser
Primer kanser
Ortaya çıkma
süresi
Risk faktörleri
NHL
HL
Özel oluşma
süresi yok
Alkilleyici ajanlar
Endometrium
Meme
Tedavinin
başlamasını
takiben 8 yıl
içinde
Tamoxsifen
Mesane
Farklı kanserler
Özel oluşma
süresi yok
Cyclophosphamid
e
Meme
HL
Eş zamanlı radyo
terapi alan 30
yaşına ltında olan
kadın hastalarda
10-20 yıl
Eş zamanlı RT,KT
RİSK FAKTÖRLERİ
•
•
•
•
•
Genetik yatkınlık
Cinsiyet
Kanser tanısı sırasında yaş
Çoklu tedavi protokolü
Tedavi uygulamasına ilişkin program
Hemşirenin rol ve sorumlulukları
• Hastada var olan sorunları değerlendirir.
• Gerektiğinde hastayı hekime yönlendirir.
Download