Is it possible to conquer the impossible?

advertisement
TEKNOLOJİK YÜZYIL
Ünite Ürün Dosyası Sunumu
Bülent ÖZTÜRK
Ünite Özeti
Nanoteknolojinin yaşamımıza diğer bir katkısı ise
hücre seviyesinde onarımlar yaparak hastalıkların
önüne geçmektir. Kanserle mücadelede etkindir.
Erken tedavi sağlar. DNA üzerinde değişiklikler
yapar. Kurşun geçirmez, leke tutmaz kumaşlar,
daha uzun ve güvenli yolculuklar, kirlenmeyen
pencereler, yüze masaj yapan maskeler, 60 kata
varan enerji tasarruflu boyalar, her türlü suyu
içilebilir hale getiren su topları gibi sağlık,
boyacılık, otomotiv, kumaş, mutfak gereçleri vb.
alanlarda birçok yenilik sağlar.
.
Öğretim Programı Tasarım
Soruları
• Temel Soru
Teknoloji olmadan yaşayamaz mıyız?
• Ünite Soruları
Bilyeye hiç dokunmadan büyüyen çocuk var mıdır?
• İçerik Soruları
İnternet ve yok olan değerlerimiz arasında nasıl bir
orantı vardır?
Bir Gün Mutlaka
Bu proje öğrencilerim 21. Yüzyıl Becerileri
geliştirmesine aşağıdaki yollarla yardımcı olacak:
• Akranlarla işbirliği
•21. yy daki teknolojik gelişmelerin örf ve adetlerde meydana
getirdiği yozlaşmaların neler olduğunu anlar.
•Bu yozlaşmanın en aza indirgenmesi için bireyin üzerine düşen
görevleri söyleyebilir.
Öğrenci Gereksinimlerini Belirleme
Aracı
Amaç
Öğrencilerin teknolojik gelişmelere yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde
bu konuya ilgi duyduklarına ilişkin veri taplamak
Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim?
Öğrencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini
öğrenmek isterim.
Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim?
Teknolojik gelişmeler ve gelenek göreneklerimiz hakkında ilişkiler
bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim.
Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen
etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu?
Geleneklerimiz ve teknoloji bağlantısı konusunda eksik ya da yanlış
anlayanlara destek sağlayabilirim. Geleneklerimiz ve teknolojinin önemini
farklı düzeylerde algılamışlarsa değişik kaynaklar sunabilirim. Bu
değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak
öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım.
Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz?
Sanırım üst düzey düşünmeyi geliştirme konusunda daha fazla yardıma
ihityacım var.
Kursa ilişkin hedeflerim
• Öğrencilerimin geleneklerimize daha fazla
merak duymasını sağlayacak yollar bulmak
• Öğrencilerimin ve kendimin
kullanabileceği farklı teknolojileri
öğrenmek
• Başka öğretmenlere görüş alış verişinde
bulunmak
Öğrencilerimin Hedefleri
• Bilim insanlarının verileri nasıl
topladıklarını ve düşündüklerini öğrenmek
• Daha bağımsız öğrenen olmak
Geribildirim istediğim konular
• İşbirliği yapabileceğim farklı iklim
özellikleri olan bir başka öğretmen
arkadaş ve öğrencileri
• Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri
konusunda daha fazla sorumluluk
almalarını sağlamanın yolları
Download