istanbul medipol üniversitesi işitme ve ölçümü ı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ I DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ODY211769-İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ I
Ders Saati
2+4
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Odyometri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Profesör M. Bülent Şerbetçioğlu ve Odyoloji Uzmanı Oğuz Yılmaz
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma, 14.00-15.30
Dersin Amacı
İşitme ve denge işlevlerin özümlenmesini ve temel odyolojik testlerin uygulama becerisinin kazanılmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Akustik, anatomik, fizyolojik, gelişimsel ve sosyal yönüyle normal ve hastalıklı işitme sistemi hakkında temel
anlayışı edinir.
2. Otoskop kullanarak otoskopik muayeneyi uygulayabilme.
3. Akustik admittansmetri yönteminin temel bileşenlerini bilebilir; timpanometri ve akustik refleks testlerini
kullanarak akustik admittans ölçümünün nasıl yapıldığını bilebilir ve hasta üstünde uygulayabilir.
4. Temel objektif (otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtları, akustik immitansmetri testleri) ve subjektif (saf
ses ve konuşma odyometri, serbest alan testi) odyolojik test tekniklerini uygulayabilir
5. Maskeleme kriterlerini tanımlayabilme ve hasta üzerinde maskeleme prosedürlerini uygulayabilme.
6. Genel işitsel hastalıkların ayırıcı tanısını koymada odyometrik sonuçların nasıl yardım sağlayabileceğini
açıklayabilir.
Genel Yeterlilikler
Üretkenlik, yaratıcılık,ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Akustik, anatomik, fizyolojik, gelişimsel ve sosyal yönüyle normal işitme sistemi
2. Hastalıklı işitme sistemi
3. Otoskopik muayene
4. Akustik admittansmetri yönteminin temel bileşenlerini
5. Timpanometri ve akustik refleks testleri
6. Saf ses odyometri
7. Konuşma odyometrisi
8. Serbest alan testleri
9. İşitsel beyin sapı yanıtları
10. Maskeleme
11. Otoakustik Emisyon
12. Odyometrik yorumlama
13. Genel Değerlendirme
14. Sınav
Öğretim ve
Teknikleri
Ders anlatımı, tartışma, seminer ve derleme ödevi hazırlanması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve ingilizce metinlerden
yararlanarak hazırlanan ödevleri kullanılarak değerlendirilecektir.
Ders Notu
11) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014.
2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 64, 65, 66, 2013.
4) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009
3) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008.
Kaynaklar Önerilen 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M.
Kaynaklar Furman,
Informa Health Care,2003
6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004.
7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
2009.
8) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.
Download