canakkale savasi3

advertisement
Çanakkale Cephesi







1915 yılına dek hiç bir
Bu denli çok insanı bir araya getirmedi,
Bu denli dar alanda yapılmadı,
Bu denli önem taşımadı
Bu denli çetin geçmedi,
Bu denli etkili olmadı,
Bu denli özlenmedi…

Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı'nda
düşmana karşı açılan dört cepheden biridir.
Öbür cephelerde yenilgi yaşandığı halde,
burada görkemli bir zafer kazanıldı. Bu
zaferin mimari, Mustafa Kemal'dir
İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'ya yardım için giriştikleri bu
savaş, üç aşamada gerçekleşti

18 Mart'ta Çanakkale Boğazı; dünyanın o
zamana dek gördüğü, en büyük
donanmasını karşıladı. Inflexible,
Magestic, Bouvet, Queen Elisabeth ve
diğerleri. Bu dev savaş gemileri, ölüm
yağdırdılar, Türk askerinin üzerine. Ama
onun destansı direnci karşısında, kayıplar
verdiler, geri çekildiler…………
İngilizlerin
Gelibolu'yu ele
geçirme planları
Planlar Denizde
başarıyı
getirmeyince
mücadele karaya
taşındı…


Belki en yakın arkadaşıydı
Belki de hiç tanımadığı ama
Aynı amacı taşıdığı yoldaşı
25 Nisan'da düşman, bu kez karadan
geçmeye çalıştı Çanakkale'yi....
Sömürgelerinden topladığı masum
insanları, bilmedikleri bir amaç için, hiç
tanımadıkları topraklarda, savaşa sürdüler.
Avuç içi kadar alanda, mermiler havada
çarpıştı, bir anda binlercesi, buğday
başakları gibi toprağa düştüler
57. Alay Şehitliği'nde

Mustafa Kemal onlara: "Sizlere taarruzu degil,
ölmeyi emrediyorum" diyordu

Tibbiye öğrencileri, derslerini bırakıp
Çanakkale'ye koştular. Kalem tutmaya alışkın
ellerinde, bu kez silah vardı. Ve 18-19 Mayıs
gecesinde, öyle çetin bir savaş oldu ki, bir tek
Tıbbiyeli geride kalmamıştı.
Tan yerinde doğan güneş, onların cansız
bedenini ısıtmaya çalışıyordu. Bu kutsal "yurt
savunması" çığ gibi büyüdü ve Kanlisirt,
Conkbayırı, Anafartalar, Türk askerinin
"kahramanlık arenası" oldu.

Avustralyalı askerler ise
Kaybedeceklerini bilmeden
binmişlerdi gemilerine
Savaş onlar için de acı
doluydu….
Size taarruzu değil
ölmeyi emrediyorum ….!
Osmanlıya esir düşen askerler

10 Ağustos geldiğinde, düşman çekilme hazırlıklarına başladı.
Türk Yurdu'nu işgal edemeyeceğini anladı ve sonunda,
“geldikleri gibi, gittiler…….
Çanakkale Savaşı









• Türk askerinin doğru komutanlar ile neler
başarabileceğini gösterdi,
• Türk Ulusu'nun 200 yıllık "zafer özlemi"ni
giderdi,
• Mustafa Kemal'i Türk Ulusu'na kazandırdı,
• Kurtuluş Savaşı'na pilot çalışması oldu,
• Dünya Savaşı'nı üç yıl uzattı,
• Rusya'daki emperyalist rejimi değiştirdi,
• Sovyetler Birliği'nin Türk Kurtuluş Savaşı'na
desteğini sağladı,
• Türk Kurtuluş Savaşı'na, İngiltere ve Fransa'nın
girmesini engelledi,
• Türkiye ile Avustralya ve Yeni Zelanda arasında
anlamlı bir dostluk başlattı
Hazırlayan
Zülal OKUMUŞ
Download