offshore uygulamaları

advertisement
OFFSHORE UYGULAMALARI
OFFSHORE DÜNYASINA GİRİŞ
“Offshore” basitçe ikamet bölgenizin dışındaki bir yer anlamına gelir. Eğer İngiltere’de
ikamet ediyorsanız, ABD sizin için offshore’dur. Benzer olarak ABD oturumcusu iseniz
Avustralya size offshore’dur.
Yani “offshore’a gitmek” terimi sadece işlerinizi başka bir ülkede veya yasal yetkide
yürüterek finansal avantajlar kazanmak anlamına gelir. Sizin fiziksel olarak kendi ülkenizi
terk etmenizi gerektirmez.
Eğer küçük bir taşra kasabasında yaşıyor olsaydınız büyük ihtimalle ürünler ve hizmetler
hakkında çok sınırlı bir seçme şansınız olurdu.
Daha büyük komşu şehirlerde daha geniş ürün dizini ve daha ucuz fiyatlar aramanız oldukça
mantıklıdır.
Aynı şekilde, akıllı yatırımcı yatırım hizmetlerinde veya ürünlerde en iyi anlaşmaları yapmak
için kendi ülkesi dışını araştırır.
Aslında Amerika’nın servetinin üçte birinden çok daha fazlası güvenli olarak offshore
yatırımlara ve bankacılık kurumlarına yerleştirilmiş durumdadır.
Kısaca; neden parmaklarınızın ucunda küresel bir süpermarket dururken kendinizi köşedeki
bakkal dükkanıyla sınırlandırıyorsunuz?
OFFSHORE NEDİR?
Offshore ortak nitelikleri bir yatırımcının kendi ülkesinin dışında var olan aktiflerini
yapılandırmayı amaçlayan stratejilerin biraraya gelmesinden oluşan bir kavramdır.
Bireyler ve şirketler offshore mekanizmalarına başvururken varlık koruması, vergi planlaması
ve yatırımda gizlilik gibi amaçlar güderler.
ULUSLARARASI FİNANS HİZMET MERKEZLERİNİN
KARAKTERİSTİKLERİ
İş, o ülkede ikameti bulunmayanlar arasında yapılır.
Finansal düzenlemeler ve şirketler hukuku uluslararası iş çevrelerini çekecek şekilde
düzenlenir.
Güven ve sır saklama üst düzeyde hayati önem taşır.
Özellikle vergi avantajları getiren Vergi Rejimleri yürürlüktedir.
OFFSHORE ŞİRKETLERE OLAN TALEBİN ARTIŞ
SEBEPLERİ
Yüksek Vergi Rejimleri
Daha Etkili Vergi Tahsili
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yürürlüğe Girmesi
Politik ve Ekonomik Dengesizlik
Pazarın Globalleşmesi
İş Alanlarının Uluslar arası Mahiyet Kazanması
Ticari Sınırların ve Kotaların Kaldırılması
Global Ekonomik Büyüme Trendi
Döviz Kontrolünde Global Rahatlama
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ OFFSHORE HİZMETLERE
YÖNELTEN SEBEPLER
Risk Yönetimi
Minimum Vergilendirme
Masrafların Tenzili
Global İstikrarsızlıklar
Döviz Kurundaki Ani Değişiklikler
Politik Belirsizlikler
OFFSHORE ŞİRKET KULLANIMLARI
GERÇEK KİŞİLERİN OFFSHORE KULLANIM AMAÇLARI
VERGİ PLANLAMASI MENKUL VE YATIRIM GÖÇMENLİK ÖNCESİ GİZLİLİK VE GÜVEN
PLANLAMASI
HAZIRLIK
TÜZEL KİŞİLERİN OFFSHORE KULLANIM AMAÇLARI
RİSK YÖNETİMİ
NAKİT İDARESİ
SERMAYE YÜKSELTME
İŞLEMLERİ
TALİ ŞİRKET FİNANSMANI
BÖLGESEL İDARİ MERKEZ
OLUŞTURMAK
PAZARLAMA VE TİCARET
MERKEZİ OLUŞTURMAK
GERİ İHRACAT VE DENİZ
TAŞIMACILIĞI
İMALAT VE DAĞITIM
ULUSLARARASI TİCARET VE ŞİRKET SATINALIMLARI
Düşük vergi uygulanan bir yerde offshore şirket kurmanın en popüler kullanımlarından birisi
uluslararası ticaret yapmaktır.
Bir ürün, ihracatçı bir ülkeden, bir offshore şirket vasıtasıyla satın alınır ve bu ürünler bir
üçüncü ülkede satılırsa bu ticari muameleden kaynaklanan kar offshore şirket kayıtlarında
toplanır ve bu kazanç şirket merkezinde vergiden muaftır.
HOLDİNG ŞİRKETLER
Offshore şirketler ve tröstler yatırımların Tali ve Bağlı Şirketlerde, Özel Şirketlerde veya Joint
Venture Projelerde tutulmasını sağlamakta da kullanılırlar.
Birçok olayda belirli bir yatırımın satışından elde edilen sermaye kazanımı, vergi yükü
olmaksızın gerçekleşebilir.
NASIL “OFFSHORE’A GİDERİM” ?
Etkin biçimde offshore’a gitmek için , sayesinde faaliyette bulunabileceğiniz bir çeşit yasal
araca ihtiyacınız vardır. Kullanılan yöntem bir nevi kendinizi klonlamak gibidir-yeni bir yasal
mevcudiyet yaratmak-“bir diğer siz”-bu mevcudiyet offshore iş yapmak için hem onaylanmış
hem de yasal olarak yetkilendirilmiştir.
Bunu sağlayan en yaygın iki yasal yapı:


Bir Offshore Emaneti (Offshore Trust)
Bir Uluslararası İş Ortaklığı’dır (İnternational Business Corporation) IBC
OFFSHORE ŞİRKETİN AVANTAJLARI
Uyruk kısıtlaması yoktur
Mal sahipliği açıklaması zorunlulukları yoktur
Yabancı uyruklu kişilerin sahip oldukları kuruluşlara kısıtlamalar yoktur
Hisselerin mal sahipliği üzerine kısıtlamalar yoktur
Hisseler hamiline yada isim üzerine alınabilir
Yönetici ve memurlar için ikamet zorunlulukları yoktur
İçeriye yatırılması gereken sermaye gerekliliği yoktur
Eğer şirket bağlı olduğu yetki dışında iş yapıyorsa gelir vergisi ödemez ve bildirmez
Döviz kontrolü yoktur
Birleşimler, kazançlar veya ortak sermayeler üzerine kısıtlamalar yoktur
Yıllık finansal göstergeleri dosyalama gerekliliği yoktur
Hissedarlar/yöneticiler yıllık genel toplantısı düzenleme gereksinimi yoktur
Tam gizlilik ve hüvviyetin gizli tutulması
Yetki dışında yürütülen tüm ve her iş aktivitelerinde tam vergi muafiyeti
Tam iş gizliliği
Kayıtlandırma yetkiye göre 10-20 gün sürebilir
Makul yıllık kayıt vergisi ve ikamet eden aracı ücreti
Kuruluş maddeleri dünyanın her yerinde her dilde yapılabilir
Kuruluşun muhasebe defterleri dünyanın her yerinde her dilde muhafaza edilebilir
Kuruluşun gereksinimleri doğrultusunda kuruluş dokümanlarında değişiklikler yapılabilir
Bankacılık, anonim ve emanet hizmetleri üzerine uzmanlaşmış ikinci bir dili de iyi
konuşabilen muhasebeci ve avukatlardan kurulu merkez
Anayasal seçilmiş hükümetlere dayalı politik güvence.
Yasal yada vergi özel nasihatları sağlamamakla beraber, bazı şahıs veya şirketler için,
offshore şirketleri diğer yetkiler üzerinden özel vergi avantajları sunabilir. Yasal veya
vergi tavsiyesi isteyen olası bir müşteri kendi şahsi yasal veya vergi danışmanına
başvurmalıdır.
Download