yaş problemleri

advertisement
Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar
1.derece denklemler
1) Bir sayının 1 fazlası aynı sayının 1 eksiğinin 3 katına
eşitse bu sayı kaçtır
A)2
B)3
C)4/3
D)5/3
E)4
2) 2.(3x+1)-(2x-5)=3.(5-x) denklemini sağlayan x değeri
kaçtır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3) 4 x  1  3 x  2  1 ise x kaçtır.
3
4
A) -3
B) -2
C) 1
D) 2
E) 3
3 4

A) 2,1
B) 2,2
5) 4 x 
2
2 denkleminin çözüm kümesi
8
x2
x2
nedir
A) {0}
6)
B) {1}
C) 2,3
C)
D) 2,4
 D) R
E) 2,5
E) {2}
a  b 1
= 0 ifadesinde a hangi değeri alamaz.
b3
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
7) Gerçel sayılar kümesinde (2a-1)x + 6 = 5x + b
denkleminin çözüm kümesi boş küme ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) a=2 B) b  6 C) b=6 D) a  3 E) a  3veb  6
x5
2
1
denkleminin reel sayılardaki


x  4x  3 x  1 3  x
çözüm kümesi nedir
A) {1,3}
B) R-{1,3} C) R
D)  E) R-{1,3,5}
8)
2
9) (m+2)x+3y = 6 denklem sisteminin sonsuz çözümünün
6x-(p+1)y = 8 olması için m+p kaç olmalı
A) -7/5 B) -5/2 C) -3/2 D) -1/2 E) -1/4
mx-4y-6=0 denklem sisteminin çözüm kümesinin boş
-9x+my-6=0 küme olması için m nin pozitif değeri
kaçtır.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
10)
11) 5x+2y=1 ve x  2 y 
kaçtır.
A) -5
B) -4
31
denklem sisteminde x.y
5
C) -3
D) -2
E) -1
12) (m-2)x+(m+1)y+m+3=0 denkleminin çözüm kümesi bir
elemanlı ise x  y 
A) 7/3
B) 0
A) 4
B) 9
x  y  6 ise x kaçtır.
C) 16
D) 25
E) 36
x+y =7
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir
2x-y =11
3x+2y =20
A) {5,2}
B) {6,1}
C) {2,5}
D)  E) R
14)
15) a.b=12 b.c = 28 a+c=20 ise a kaçtır.
A)1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
16) a,b,c pozitif reel sayılar a.b=1 a.c=1/3
ise a+b+c kaçtır
4) 1  x  1  1  x  1 ise x kaçtır.
3
13) x–y = 12 ve
A) 12
1
1
1
1
B) 13
C) 14
D) 16
12
12
12
12
b.c=48
E) 18
1
12
17) x-2y =5 z-2y =2 x.z =1 ise x2+z2 kaçtır.
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
18) 2x+3y-z=4 ve (m-1)x-3y+nz=1 denklem sisteminin
çözüm kümesinin boş olması için m+n = ?
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2
19) 3 boş şiseye bir dolu kola şişesinin verildiği bir
kampanyada,50tane boş şişesi olan kişi ençok kaç şişe
kola içer?
A) 35
B) 26
C) 24
D) 18
E) 16
20) Bir sınıftaki öğrencilerin 1/4 ü kızdır. 4 kız sınıftan
çıkınca geriye kalan kızların sayısının erkeklerin sayısına
oranı 1/5 oluyor. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı
kaçtır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35
21) Ahmet Selim'e 10 bilye verirse, Selim'in bilyeleri,
Ahmet'in bilyelerinin yarısı kadar oluyor. Selim Ahmet'e 10
bilye verirse, Ahmet'in bilyesi, Selim'in bilyelerinin 5 katı
oluyor. Selim'in kaç bilyesi vardır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 90
22) Bir otomobil km de 3000 liralık benzin harcarken,
benzine yapılan zamdan sonra 80 km de 256800 liralık
benzin kullanmaktadır. Benzine yapılan zam oranı yüzde
kaçtır?
A) 6,6
B) 6,8
C) 7
D) 7,1
E) 7,2
23) Bir sepetteki çiçekler 15 er 15 er demetlenirse 10
çiçek, 18 er 18 er demetlenirse 13 çiçek artıyor. Sepette
en az kaç çiçek vardır?
A) 35
B) 45
C) 55
D) 75
E) 85
5
kaçtır.
3
C) 3
D) 4
E) 10/3
24)
ise x kaçtır?
A) 6/7
B) 1
C) 6/5
D) 17/6
E) 6
1B 2A 3B 4D 5E 6C 7E 8B 9B 10D 11C 12D 13C 14B 15E 16D 17B 18C 19B 20D 21A 22C 23E 24A
Download