Avrupa ekonomileri için gelecek tahminleri

advertisement
Avrupa ekonomileri için gelecek tahminleri! 10.11.2008
[email protected]
Avrupa Komisyonu her yıl dördüncü ve
onuncu ayda geleceğe dönük ekonomik
tahminler yapar ve yayınlar. BETAM,
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Merkezi bu tahminlere
bakarak bazı çalışmalar yapar. Aşağıda 3
Kasım 2008 tarihinde açıklanan ve Avrupa
geneli ve AB’nin euro bölgesi ekonomileri
hakkındaki geniş rapordan derlenmiş bazı
verileri sizlere aktarıyorum. Avrupa
ekonomileri hakkındaki geleceğe dönük
beklentiler konusunda eldeki en son
veriler bunlar.
Avrupa’nın motoru olan, büyük
ekonomileri İngiltere, Fransa ve Almanya
hakkındaki veriler iç açıcı değil.
İlk tablo İngiltere ekonomisinin 2009 yılı bütününde eksi yüzde 1 reel büyüme, yani
daralma yaşayacağını gösteriyor. Tablo yıllık.
Ama çeyrekler itibarıyla verilerde (tabloda yok) İngiltere’nin 2008 yılının son iki
çeyreğinde ve 2009 yılının ilk üç çeyreğinde negatif büyüme yaşayacağı hesaplanıyor.
İngiltere’de işsizlik 2009 yılında yüzde 7.1 düzeyine çıkarken, İngiltere’nin bütçe açığı da
görüldüğü gibi 2010 yılında yüzde 6.5 gibi dev bir düzeye tırmanacak.
İngiltere büyük Avrupa ekonomileri arasında finansal krizden en kötü etkilenecek ülke
görüntüsü vermekte.
İNGİLTERE’den sonra global finansal krizden ikinci en çok etkilenecek olan büyük Avrupa
ekonomisi Fransa olacak. Fransa 2009 yılında yıllık olarak sıfır büyüme düzeyine inecek.
Fransız ekonomisinde 2009 yılında işsizlik yüzde 9 düzeyine yükselecek. Bütçe açıkları ise
2009 ve 2010 yıllarında yüzde dörde doğru yollanacak. Çeyrekler itibarıyla bakılırsa da
(Tabloda yok) Fransa 2008 yılında ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte eksi büyüme ve
2009 yılında ilk çeyrekte sıfır büyüme yaşamak durumunda.
AVRUPA’nın en güçlü ve büyük ekonomisi olan Almanya ise 2009 yılında sıfır büyüme ile
sorunları aşacak gibi gözüküyor. Almanya 2008 yılının ikinci, üçüncü ve dördüncü
çeyreğinde negatif büyüme yaşayacak ve sonra toparlanacak.
Fransa ve İngiltere verileri beklentimizden kötü çıktı. Almanya verileri ve tahminleri ise
doğrusu bizim düşündüğümüzden daha kuvvetli gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu da
Türkiye açısından iyi bir durum, çünkü esas ihracat pazarımız Almanya!
11.11.2008
Download