doc

advertisement
1. KONU – KUVVET SİSTEMLERİ
VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
Vektör doğrultusu, yönü ve şiddeti (büyüklüğü) olan doğru parçasıdır.

V
V, şiddeti
yönü
, yatayla yaptığı açı
Vektörlerin Toplanması Paralelkenar ilkesine göre yapılır.
 
U V  W
   
U V  V U






U  V   M  U  V  M 
veya

V

W

U

V

U
Vektörlerin Çıkartılması Paralelkenar ilkesine göre yapılır.

V

U
  
 
U  V  U   V   Z

V

Z
Bir Skaler ve Bir Vektörün Çarpımı


a  U  aU


abU   abU



a  bU  aU  bU
 


aU  V   aU  aV


 U U
Birim Vektör n   
Şiddeti 1 (bir) olan vektördür. Yön tanımlar. Belirli bir
U U
yöndeki vektörü tanımlamanın en uygun yolu vektörün şiddeti ile birim vektörü
çarpmaktır.


U  Un

n

U




Vektör Bileşenleri ve Bileşke Vektör U ve V vektörlerinin toplamı W olsun. Burada U


ve V bileşen, W ise bileşke olarak isimlendirilir.
Sinüs teoremi
Kosinüs teoremi
U
V
W


sin  sin  sin 
W 2  U 2  V 2  2UV cos 

W



U
 
V
Kartezyen Koordinatlar Birbirine dik (ortogonal) eksenlerden oluşan eksen takımıdır.
İki boyutlu (düzlemsel) durumda x ve y eksenlerini, üç boyutlu (uzaysal) durumda x, y
ve z eksenlerini içerir. x-y eksenleri genelde sayfa düzlemi içinde alınır, yönleri keyfi
olarak belirlenebilir; z ekseninin artı yönü ise sağ el kuralına göre belirlenir.
y
z
z
y
x
z
x
y
x
İki Boyutlu (Düzlemsel) Kartezyen Koordinatlarda Vektör Bileşenleri
y

j
 

U Ux U y

Uy

U
U  Ux U y
2
tan 


Ux

i
2
Uy
Ux
x


x eksenindeki birim vektör, i , y eksenindeki birim vektör j ,


U x  U xi



V  Vx i  V y j





U y U y j
U  U xi  U y j
 






U  V  U x i  U y j  V x i  V y j  U x  V x i  U y  V y j
,


Üç Boyutlu (Uzaysal) Kartezyen Koordinatlarda Vektör Bileşenleri
z


k

U

j
y

Ux

i

z eksenindeki birim vektör k


Uy

Uz
x eksenindeki birim vektör, i ,

y eksenindeki birim vektör j ,
x




2
2
2
U  U xi  U y j  U z k
U  Ux U y Uz




V  Vx i  V y j  Vz k

 


U  V  U x  V x i  U y  V y j  U z  V z k



Konum Vektörü Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu tanımlayan vektördür.
İki Boyutlu Durumda
y





rB/A  rB/A x  rB/A y  rB/A x i  rB/A y j
"
j
yB
(yB- yA)
yA
rB/A 
B (xB, yB)

rB / A
A (xA, yA)
xA
xB
(xB- xA)
B/A x
2
 rB/A y
2

rB/A x  x B  x A ,
rB/A y  y B  y A



rB/A   x B  x A i   y B  y A  j
x

i
r
Üç Boyutlu Durumda
z

k

rB / A
 B (xB, yB, zB)
U
y
rB/A 

j
r
B/A x
2
 rB/A y  rB/A z
2
2

rB/A x  x B  x A ,
rB/A y  y B  y A ,




rB/A  x B  x A i   y B  y A  j  z B  z A k
A (xA, yA, zA)

i







rB/A  rB/A x  rB/A y  rB/A z  rB/A x i  rB/A y j  rB/A z k
rB/A z  z B  z A
x
Skaler Çarpım İki vektörün skaler çarpımından bir skaler değer elde edilir.
 
 
U V  a
çarpım sırası önemli değildir, V  U  a
 
   
U V
U  V  U V cos 
cos    
UV

V


U
Kartezyen koordinatlarda birim vektörler cinsinden,
 
  
 
i  i  i i cos 0  1
,
j  j  1, k  k  1
 
   
 
i  j  i j cos 90  0
,
j k  0, k i  0








U  U xi  U y j  U z k
V  Vx i  V y j  Vz k
 
U  V  U xV x  U y V y  U z V z
Bir Vektörün Bir Doğruya Dik ve Paralel Bileşenleri
Paralel bileşenin şiddeti,
L
U //  U cos 
   
U  n  U n cos   U cos 


U //

n

U
L
 
U //  U  n
1

U

,
Paralel bileşen

  
U //  U  n  n
Normal (Dik) bileşen

 
U   U  U //
Vektörel Çarpım İki vektörün vektörel çarpımı yine bir vektör verir. Bu çarpım
vektörü diğer iki vektörü bulunduran düzleme dik yöndedir. Yönü sağ el kuralı ile
bulunur. Vektörlerin çarpım sırası önemlidir.
  
U V  W

V
 
U V
sin    
UV
 
 
U  V  U V sin 

U

 

V  U  W
,
 
  

a U  V   aU   V  U  aV 
  
   
U  V  Y   U  V  U  Y

W
Kartezyen koordinatlarda birim vektörler cinsinden,
 
  
 
i  i  i i sin 0  0
,
j  j  0,
k  k  0
   
  
  
i  j  i j sin 90  1
, i  j k
,
j k i
,

 
 

j  i  k
, k  j  i
,

i

V

U
z
y
 


 




U  V  U x i  U y j  U z k  Vx i  V y j  Vz k





i
j
k
i
j
 
U V  U x U y U z U x U y

j

k
x

i

+
-

j

k
  
k i  j
 

i k j

Vx V y Vz Vx V y







 i U yVz  j U zVx   k U xV y - j U xVz   j U xVz  - i U zV y - k U yVx

 


U  V  U yVz  U zV y i  U zVx  U xVz  j  U xV y  U yVx k









 

veya


 




U  V  U xV y k - U xVz  j  U yVx k  U yVz i  U zVx  j  U zV y i



 U yVz  U zV y i  U zVx  U xVz  j  U xV y  U yVx k












Karışık Üçlü Çarpım Bir kuvvetin bir doğruya göre momenti alındığında kullanılır.




U  U xi  U y j  U z k




V  Vx i  V y j  Vz k




W  Wx i  W y j  Wz k

  


U  V  W   U x i  U y j  U z k  V x

j

k
Vy
Vz
Wx
Wy
Wz


veya
Ux
  
U  V  W   V x
Uy
Uz
Vy
Vz
Wx
Wy
Wz

i
Download