Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Dersi ÇİFT Numaralı Öğrenciler

advertisement
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi Dersi
ÇİFT Numaralı Öğrenciler Bitirme Sınavı Sorumluluk Alanı
•
Hukuk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri,
Önemi, Dönemleri ve Kaynakları
•
İslam Dininin Kabulünden Önceki Dönem Türk Hukuku (Eski Türklerin
kabul ettikleri dinler kısmı hariç bölümün tamamı)
•
İslamiyetten Sonra Türk Hukuku-İslam Hukuku (Adalet Örgütü ve
Yargılama Usulü, Kişilik, İslam Miras Hukuku, İslam Hukukunda Borçlar ve
Bağıtlar, İslam Hukukunda Mülkiyet konuları hariç bölümün tamamı)
•
Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Devletinin Kamu Hukuku ve
Örgütü (Osmanlı Devletinin Kamu Hukuku ve Örgütünün Kökenleri kısmı
hariç bölümün tamamı)
•
Tanzimat’tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi (Avrupa’da Başlıca
Kanunların Meydana Gelişi konusu hariç bölümün tamamı)
Not: Ders kitabının yanı sıra, derste anlatılanlar da sınav sorumluluk alanına
dâhildir.
Download