Elektrik Devre Denklemlerinin Hamilton ve Euler Lagrange

advertisement
Seri ve Paralel Rezonans
Devreleri ve Uygulamaları
Emre Geniş
Mehmet Batı
Onat Tanrıöver
Umut Yılmazer
İÇERİK
Rezonans nedir?
 Seri Rezonans Devreleri
 Paralel Rezonans Devreleri
 Kalite Faktörü Kavramı
 Güç ve Band Genişliği Kavramı
 Filtreler

Rezonans Ne demek?
Periyodik bir kuvvetin dürtüsü altındaki bir
sistem, salınımlar sergiler ve eğer dürtü
frekansı sistemin doğal frekansına eşit ise,
bu salınımların genliği sınırsız artma
eğilimine girer. Sonuç olarak sistem, belli
bir genlikten sonra bütünlüğünü veya
bulunduğu durumu koruyamaz ve dağılır
veya bozunur. Buna rezonans denir.
SERİ REZONANS DEVRELERİ
SERİ REZONANS DEVRELERİ
SERİ REZONANS DEVRELERİ
SERİ REZONANS DEVRELERİ
Band Genişliği Dar→ Yüksek Seçici
Band Genişliği Yüksek→ Alçak Seçici
SERİ REZONANS DEVRELERİ
PARALEL REZONANS DEVRELERİ
Y T = G + j (wC YT =
1
)
wL
G 2 + (wC -
1 2
)
wL
I c = jwCV
- jV
IL =
wL
wC =
wo =
1
wL
1
LC
I c = jwCV
IL =
- jV
= - jwcV
wL
Rezonans halinde aralarında 180 derece faz farkı olur
I L + Ic = 0
I= I R
PARALEL REZONANS DEVRELERİ
Devre Kapasitif
Devre Endüktif
Q Kalite Faktörü

Reaktif gücün ortalama güce oranıdır.
Re aktifGüç
Q s=
OrtalamaGüç
Seri Rezonans Devresinde Kalite Faktörü
1
R
L
C
Q faktörü büyürse kapasite ve endüktans üzerinde gerilim artışları
olur, bu elemanların bu gerilimlere dayanabilmeleri gerekir.
wS
ws
Q s=
=
w 2 - w 1 B .G
Q artarsa bant genişliği daralır, seçicilik artar.
Q Kalite Faktörü

Paralel Rezonans Devresinde Kalite Faktörü
Q faktörü artarsa kapasite ve endüktans üzerindeki akımlar artar,
bu elemanların bu akımlara dayanabilmeleri gerekir.
B .G = w2 - w 1=
wp
w 1
X
1
= P
= C w p=
RC wP RC
R
Qp
Q faktörü artarsa bant genişliği daralır, seçicilik artar.
Filtreler
Filtreler belirli frekansları geçiren devrelerdir.
Alçak Geçiren Filtreler
Yüksek Geçiren Filtreler
Rezonans Devrelerinin Filtre Olarak Kullanılması
Bant Geçiren Filtreler
Belirli bir frekans aralığını çıkışa taşıyan, bu aralığın altında ya da üstünde olan frekansları ise tutan filtredir.
Alçak geçiren filtreyle, yüksek geçiren filtrenin art arda bağlanmasıyla oluşturulur.
Seri Rezonans Devreli Bant Geçiren Filtre
Rezonans durumunda empedans minumum olur,
Akım maksimum olur, gerilimin çoğu R üzerine düşer
Sonuç olarak devre bant geçiren filtre gibi davranır.
Paralel Rezonans Devreli Bant Geçiren Filtre
Rezonansta empedans maksimum olur
Rezonans devresinin empedansı, R den çok büyük olacağı için
Gerilimin önemli bir kısmı rezonans devresi üzerinde olur. Uygulanan
gerilim, çıkışta alınır.
Bant Durduran Filtreler
Belirli bir frekans aralığını geçirmeyen, diğer frekansları geçiren filtrelerdir.
Seri Rezonans Devreli Bant Durduran Filtreler
Rezonans durumunda gerilimin çoğu R üzerinde olur, çünkü L-C çiftinin
Empedansları toplamı 0 olur. Çıkış gerilimi de minumum değere ulaşır.
Paralel Rezonans Devreli Bant Durduran Filtreler
Rezonans frekansında giriş geriliminin çoğu L-C çifti üzerinde
olur, çünkü admitans toplamları 0, empedans toplamları çok büyük
olur.
Kaynaklar
ROBBINS, Allan H., and Wilhelm C. MILLER
(2003) Circuit Analysis - Theory and
Practice (3rd ed.)
 Endüstriyel & Otomasyon dergisi Ekim2005
 Linear and Nonlinear Circuits L.O.Chua,
C.A.Desoer, E.S.Kuh 1987-Mc Graw Hill

Download