Cuma Duası - Biriz Biz

advertisement
Cuma Duası
Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek
yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü
ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim
günahımdan geç.
Benim günahım varsada senin gibi
Aleyhisselam dostum var.
halikim var. Muhammed
İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi
bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini
göster bize.
Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim
Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi
şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum,
üstüne.
Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam
düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed
umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif
ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini
olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını
görmek. Aç cemalini göster diyarını.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur
sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım,
cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet,
tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber
bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala
gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan
eyle Ya Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet
deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya
Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada
cemalini göster bana.
Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah
makamımı nur eyle.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu
duamı sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver
gelecek Cuma’ya.
Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler
duası ile.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi,
daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız
kabir.
Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle,
kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah
Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü
enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene
kapatmak nasip eyle Yarabbi.
Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan,
ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden
muhafaza eyle Allahım.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken
ölmeyi nasip eyle Yarabbi.
Amin.
Download