dosyayı indir

advertisement
Dildeki dilekleriniz gönüldeki muratlarınız kabul ola Hızır yardımcınız ola.
…………………………………………………………………….. yemeği için burada
toplanmış bulunmaktayız.Canlar Hakka yürümek bir gün herkese nasip olacak
……….canımızda ….. gün önce hakka yürüdü. Canımızın evlatları, eşi, dostları ,siz
yakından tanıyanlar,tanımayanlar ve kapı komşular hep buradasınız. Cenazede
bulunmamış olabiliriz. …………. canımızla yedik içtik güldük oynadık bazen kırdık
bazen kırıldık ……….. canımıza haklarımız geçmiş olabilir. Haklarınızı helal ediyor
musunuz.Hakk Muhammed Ali sizlerden razı olsun.
Bismi Şah Allah Allah
Hak Muhammed Ya Ali
Bu evreni yaratan,gözleyip gözeten,rahmetle kucaklayan,sevgiyle yargılayan her şeyi var
eden yüce Mevla’m
Topraktan yarattın dönüş sanadır.
Rengine, diline, dinine bakmadan bütün kainatı kucakladın.
Özümüzü, aslımızı, yüzümüzü sana dönüktür.
Cümlemizi akıl katarından, edep hayâ ve erkândan, yakınlık ve itikattan, aşk ve
muhabbetten ayırma.
Ellerimizi kalbimize, kalbimizi sana açtık, Senin esirgeyen ve bağışlayan olduğunu
biliyoruz.
Bara da bulunan cümle canların dildeki dileklerini,gönüldeki muratlarını dergahında kabul
eyle.
Rahman ve Rahim olan Yüce Mevla’m
Adem’den Muhanned Mustafa’ya kadar bütün peygamberlerin hakkı için,
Tur’da Musa Hakkı,Çarmıhta İsa Hakkı için
Miraçta Muhammed Mustafa Hakkı için ,
Evliyalar ,Mazlumlar,Masumlar,Ermişler hakkı için,
Üçler,Beşler,Yediler,On iki İmamlar ,On dördü masum-i Paklar ,On yedi Kemer
Bestler,Kırklar,Yetmiş iki Kerbela Şehitleri,Şehitler Şahı Hüseyin-i Kerbela hakkı için
Hatice-tül Kübra,Fatime-tül Zehra Hakkı için,
Bağdat’ta asılan Hallac-ı Mansur’un Hakkı için,
Halep’te yüzülen Seyyid Nesimi’nin Hakkı için,
Antalya’da Abdal Musa’nın Hakkı için,
Banaz’da asılan Pir Sultan’ın Hakkı için,
Erdebil’de yatan Şah Hatayi’nin Hakk için,
Nevşehir’de Pirimiz Hünkar Hace Bektaşi Veli’nin Hakkı için,
……..gün önce Hakka uğurladığımız ………………………………Canımızın bilerek yada
bilmeyerek işledikleri kusurlarını,varsa günahlarını bağışla,ondan rahmetini
esirgeme,mekanını ışıklı kıl,devrini daim eyle.
Alesine,yakınlarına,sevenlerine,gönül dostlarına sağlık sabır ve dayanma gücü ver.
Sayfa 1 / 4
Hanelerine birlik, düzenlik ve huzur, geride kalan aile bireylerine sağlıklı uzun ömürler
nasip eyle.
Ya Şah-ı Merdan Ali Bozatlı Hızır
Birliğimizi, dirliğimizi, sevgimizi, saygımızı sürekli kıl.
Ülkemizde yaşayan Halklar, İnançlar ve siyasi anlayışlar arasında barış ve huzur
nasip eyle ,
Cümlemizi namusla, rızıkla, evlat acısıyla terbiye etme.
Bizleri evlatlarımıza, evlatlarımızı da bizlere muhtaç eyleme.
Hastalarımıza şifa, dertlerimize derman eyle.
Pirsizi, soysuzu, arsızı, uğursuzu yolumuza çıkarma.
Haktan, Hukuktan, doğruluktan, adaletten bizleri ayırma.
Doğamızı ve bütün insanlığı görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan, doğal
afetlerden, bulaşıcı hastalıklardan, kuraklık ve kıtlıktan, savaştan, terörden ve
cehaletten koru.
Yüce Habibim..
Bin bir ismin vardır. Bir ismin de Yüce Yaradan’dır. Sen din gününün sahibisin günahları
bağışlayansın.
Açan çiçeğin rengindensin.
Elsiz ayaksız yürüyen sudasın,
Ilgıt ılgıt esen yeldesin,
Karanlığı delen gün ışığındasın,
Dönen semahların, verilen lokma ve niyazların, kesilen kurbanların, okunan dua ve
deyişlerin, dökülen gözyaşları Hakkı için,
Sana uğurladığımız bu canı rahmetinle, kereminle mükafatlandır.
Hak La İlahe İllallah
Hak Birdir Muhammed’un Resulullah
Âlidir veliyullah, Velidir Aliyullah.
Murşid-i Kamilullah.
Emir Hak’tandır,destur pirdendir.
Şefaat Ya Resulullah.
Hz Aden’den Muhammed Mustafa’ya kadar geçen tüm peygamberler için,kerbela
şehitleri için,tüm şehitlerimiz için,Ülkemizde yaşayan halklar,inançlar ve siyasi
anlayışların barış ve huzur için ve bu gönül hizmeti için buraya gelen siz canların
geçmişte Hakk’a yürüyen yakınları için ve ….gün önce Hakk’a uğurladığımız
canımız……………………………..için okuduğumuz bu duaların Hak katında kabul
olmasını nasip eyle.
Bu lokmaları yiyenlere helal, yedirenlere de delil ola.
Hazırlayıp emek verenlerin de emekleri ulu dergahta kabul ola.
Ya Hak Ya Muhammed Ya Ali
Nur-i Nebi,Kerem-i İmam Ali gülgangı,Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli
Sayfa 2 / 4
Gerçek Erenlerin ve Evliyalar demine Hu
Hakk Lokmalarınızı kabul ve makbul etsin.
1)Allahım Kainatın efendisi peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’nın ve
Ehlibeyt in yüzüsü hürmetine bu güne kadar elimizden, dilimizde, belimizden,
gönlümüzden v.b bütün azalarımızdan bilerek yada bilmeyerek her ne tür günahlar
işlemiş isek elimizi kalbimize koyup tövbe ettik sen bizlerin tövbelerini kabul eyle.
Hatalarımızı günahlarımızda bağışla ya rabbi.
2)AllahımToprağın babası, Allahın Aslanı, İlmin Kapısı, Yiğitlerin Yiğidi, Şahların şahı
Muhammed Mustafa’nın damadı ve Fatıma tül Zehra’nın eşi İmamı Ali’nin yüzüsü
hürmetine bütün canlar arasında kardeşçe cem olmayı Muhammed Mustafa ile imam
Ali’nin musahip kardeşliği gibi kardeş olmayı kardeşçe yaşamayı cümlemize nasip eyle.
3)Allahım dinine sadık ,özüne sadık, sözüne sadık,eline ,beline sadık olan ağlamasına
bile gönlü razı olmayan Muhammed Mustafa’nın gözbebeği imam Hasan gibi
evlatlar yetiştirmemizi sen nasip eyle ya rabbi.
4)Allahım kerbelada zülme boyun eğmeyen canını ve canlarını İslam yolunda harcayan
ilki Müslüm Akil son şehit imam Hüseyin gibi
temiz,dürüst,ahlaklı,yiğit,devletine,bayrağına ,vatanına sahip çıkan evlatlar yetiştirmemizi
sen nasip eyle.
5)Allahım İmamı Zeynel Abidin yüzü suyu hürmetine senden bizleri sevmeni,senin
sevdiklerinin sevgisini bizi senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisine ,tertemiz
bir hayatı dosdoğru bir ölümü,huzurunda bizi rezil etmeyen ayıpların sayılıp
dökülmediği bir ahret hayatı nasip eyle ya rabbi.
6)Allahım İmamı Muhammet Bakır’ın yüzü suyu hürmetine nimetlerini arttır,eksiltme,bizi
yücelt hor ve hakir eyleme ya rabbi.
7)Allahım İmamı Caferi Sadık ‘ın yüzü suyu hürmetine onun ilmi gibi bilgiye ilmine
susamış her zaman ilimle meşgul olan ahlaklı,bilgili,evlatlar yetiştirmemizi sen nasip
eyle.
8)Allahım İmamı Musa-i Kazım’ın yüzü suyu hürmetine seni zikreden varlığına şükreden
sana itaat eden kullarından eyle ya rabbi.
9)Allahım İmamı Ali Rıza’nın yüzü suyu hürmetine sana itaat edilir sen karşılığını
verirsin,sana isyan edilir sen bağışlar ve af edersin.darda kalanlara icabet eder
,zararı sıkıntıyı ortadan kaldırıp hastalara şifa dertlere deva verir.günahları bağışlar
Sayfa 3 / 4
tövbeleri kabul edersin burada candan dua eden canlarında dualarını kabul eyle ya
rabbi.
10)Allahım.İmamı Muhammed Taki’nin yüzüsuyu hürmetine bizleri doğru yoldan ayırma
ya rabbi.
11)Allahım.İmamı Muhammed Naki ‘nin yüzüsuyu hürmetine Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ve bu gün
yurdumuzun dört bir yanında şehit düşen canlarında varsa günahlarını sen af eyle
ya rabbi.
12)Allahım İmamı Muhammed Mehdi’nin yüzü suyu hürmetine hünkar hacı bektaşı
Veli,Seyyidi,Nesimi,Şah Hatayi ,Yemini,Virani,Pirsulran Abdal,Kul Himmet 3,5,7,12
imamların,14 masumi pakların,17 kemerbestler ,40 ların yüzü suyu hürmetine
okuduğumuz duaları,gülbankları,duazları …gün önce hakka yürüyen
………….canımızın ruhlarına hediye eyledik sen kabul eyle ya rabbi.
Fatiha Suresinin Sıralı Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.
Hakk erenler aşkına gerçek erenler aşkına ya Allah ya Muhammed ya ali helal olsun canlar
Sayfa 4 / 4
Download