Su sorunu artarak sürecektir

advertisement
Su sorunu artarak
sürecektir”
DSİ eski yöneticilerinden İnşaat
Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı
Dursun Yıldız Trakya Üniversitesi’nde “Su
Sorunu Açısından Dünya, Türkiye ve
Akdeniz’in Doğusu” konulu bir konferans
verdi.
15.04.2008
Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Dursun
Yıldız, insanın yaşaması için gereksinim duyduğu suyun öncelikle en temel
insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek su politikalarının ve
yönetiminin bu anlayışla ele alınarak, çatışma ve savaş değil, barış ve
işbirliği aracı olması gereğine değindi
.
Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin ilgi gösterdiği konferansta Dursun
Yıldız dünyanın oluşumundan bu yana tatlı su kaynaklarının artmadığını ve
insanların kullanımına uygun su miktarının dünyadaki toplam suyun
yalnızca yüzde biri olduğunu belirtti. Su kaynaklarının dünyadaki ve
ülkemizdeki dağılımının dengeli olmadığını, bunun zamana ve bölgeye göre
değiştiğinin altını çizen Yıldız, iyi planlanmamış bir su yönetiminin
ülkemizde de su sıkıntısına neden olacağına dikkat çekti.
Dursun
Yıldız
Su
kaynaklarının
genel
olarak
hızla
artan
nüfus,kirlenme,verimsiz kullanım ve çevresel bozulma tehdit’i altında
olduğunu ve bu nedenle de suyun öncelikle kirletilmeden ve verimli bir
şekilde
kullanılması
gerektiğini
ileri
sürdü.
Su
kaynaklarının
geliştirilmesinden suyun kullanımına kadar her kademede verimlilik
anlayışına sahip olunması gerektiğini ifade eden Yıldız,hızla gelişen
teknolojinin su konusundaki sıkıntıların tümüyle ortadan kaldırılmasına
yetmeyeceğini ileri sürdü.
Dursun Yıldız su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda şimdi yapılması
gereken şey; artan su talebinin karşılanması için çok ileri düzeydeki
planlamalarla ve doğal dengeyi zorlayarak gerekli suyu bulma çabası
olmamalıdır. dedi. Yıldız bu artan talebin daha çok ve öncelikle , mevcut
yenilenebilir su kaynaklarıyla ekosistemi bozmadan bu kaynakların daha
yaygın ve verimli olarak kullanılabilmesini sağlayacak plan ve programlar
uygulanarak karşılanması gerektiğini belirtti. Dursun Yıldız yaklaşık 2 saat
süren konferansta “ Su, 21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki
şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır, Özellikle dünyanın bazı
bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin
artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır. Bu durum
suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını,yani hidropolitikaları
bugünkünden daha ön plana çıkartacaktır” dedi.
Fırat ve Dicle nehirlerinin Türkiye’nin yenilenebilir yüzey suyu
potansiyelinin yaklaşık yüzde 25’ini karşıladığını, bu iki nehrin aynı
zamanda sınıraşan su olması özeliği nedeniyle suyun ülkemizde aynı
zamanda stratejik bir doğal kaynak olduğunu belirten Yıldız, Orta Doğu’da
su ve savaş sözcüklerinin daha dikkatli olarak kullanılması gerektiğini ileri
sürdü.
Doğu Akdeniz’in de 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yaşanacağı bir
bölge olacağını beliren Yıldız bu bölgenin petrol ve doğalgaz terminallerinin
yer aldığı stratejik bir bölge olduğunu ve bölgedeki ülkelerin büyük bir
bölümünün de gelecekte su sıkıntısı ile karşılaşabileceğini İfade etti. Bu
durumun bölge güvenliği üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirten Yıldız,
bölgenin jeostratejik önemi ve bölgedeki sürekli gerginliğin Türkiye’nin
Manavgat’tan su dışsatımını engelleyen etkilerden birisi olduğunu söyledi.
Soru yanıt bölümüyle süren konferansın ardından izleyicilere Yıldız’ın
hazırladığı “USİAD Su Raporu” ile Yıldız’ın son kitabı “Su Sorunu Açısından
Akdeniz’in Doğusu” kitabı hediye edildi
EDİRNE HABER -15 04 2008
Download