ne kadar da cinsiyetçi

advertisement
Hürriyet Özel Ödülü 2015
“Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi”
Brief
Mart 2015
Hürriyet Özel Ödülü – Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi
İşin Tanımı
Günümüzde cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet gibi konularda bilinç yaratmak ve
davranış değişikliği sağlamak adına birçok çalışma yapılıyor.
Fakat, iş hayatı, aile yaşamı ve sosyal çevre boyutlarının ötesinde, öncelikle cinsiyet
ayrımcılığını toplumun kültür ve fikirlerinin bir yansıması olarak gördüğümüz dilimizden
çıkarmamız gerekiyor. Çünkü günlük hayatta farkında olarak veya olmayarak kullandığımız
birçok söylem aslında son derece cinsiyetçi anlamlar içeriyor ve özellikle kadınlara yönelik
ayrımcılığı körüklüyor.
Örneğin, “Saçı uzun aklı kısa” gibi deyimler, argo olarak nitelendirilen cümleler ve özellikle
küfürler, kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin “normal” kabul ediliyor. Bu algı, aslında
farkında olmadan ne kadar da cinsiyetçi olabileceğimizi gösteriyor. Özellikle kadına karşı
uygulanan ayrımcılık ve şiddetin de meşrulaşmasını kolaylaştırıyor.
Bu davranışlara dil mi sebep oluyor, yoksa davranışlar kendine dilimizde yer mi buluyor kısır
döngüsünü düşünmek önemli. Fakat ne olursa olsun, herkesin kullandığı dilin ne anlama
geldiğinin farkında varması ve buna bir son vermesi gerekiyor.
Bu amaçla, “Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi” olarak, günlük hayata yerleşmiş cinsiyetçi
söylemler hakkında farkındalık yaratacak bir iletişim çalışması hazırlayacağız.
Hürriyet Özel Ödülü – Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi
Hedef Kitle
Hedef Kitlenin İçgörüleri
Hedef kitlemiz hayatında cinsiyetçi
söylemlere (kasıtsız veya bilinçli)
bir şekilde yer veren, ağırlıklı
olarak erkeklerden oluşan grubu
kapsıyor.
*Küfür etmeden kendimi (sinirimi,
sıkıntımı) nasıl ifade edeceğim?
*Ben onu kast etmiyorum ki, lafın
gelişi.
*Kimseye zararı yok ki.
*Cinsiyet eşitliği ne demek tam
bilmiyorum.
*O dilimize oturmuş bir kalıptır.
*Atalarımız bile “at, avrat, silah”
diyor.
Hürriyet Özel Ödülü – Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi
Mesaj
Dilindeki ayrımcılığın farkına var.
Mesajın Desteği
•
… Düşüncelerine dikkat et, kelimelerine dönüşür,
Kelimelerine dikkat et, eylemlerine dönüşür, …
M. Gandhi
• Hislerimizi ifade etmek için kullandığımız araçların amacımızı da etkilediği
düşüncesi / Sociolinguistics
• Zaten derin kökleri olan ve toplumsal kültür sebebiyle değişmesi zor olan bir
normu pekiştirmenin sorunu yalnızca daha da büyütmesi
• Gün içinde alakasız bir konuda sinirlenildiğinde bile kadını aşağılayıcı cümlelere
başvurulması
Hürriyet Özel Ödülü – Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi
İletişimin Dili
Mecra
Çarpıcı
Düşündürücü
Doğal, hayatın içinden (tanıdık)
İlan
(Gazete / Dergi)
(Kullanılan dil, iletişimin
çarpıcılığını arttırmak amacıyla
günlük hayattan izler taşıyabilir.
Ancak bunun ülke genelinde
yayınlanacak bir iletişim olduğu
unutulmamalı.)
İmza:
Cinsiyetçi Söylemlere Son Projesi
Download