BASINCIN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1

advertisement
BASINÇ
Atmosferdeki gazların yere yaptığı etkiye basınç
denir.
*Basıncın birimi milibardır.
*Basıncı ölçen alete barometre denir.
*Aynı basınç noktalarının birleştiği eğrilere
izobar denir.
1013 mb : Normal Basınç
1013 mb den az Alçak Basınç
1013 mb den fazla Yüksek Basınç
BASINCIN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1-Yerçekimi : Yerçekimi arttıkça basınç artar..
Ekvatorda yer çekimi az A.B , Kutuplarda
yerçekimi fazla Y.B
2-Yükselti: Yükseldikçe basınç azalır.
* O halde yüksek yerlerde A.B - Alçak
yerlerde Y.B
3-Termik nedenler (Sıcaklık-Soğuma ) Sıcak
yerlerde A.B ,Soğuk yerlerde Y.B olur
ALÇAK BASINÇ (SİKLON)
Isınan hava yükselir ve gazların yere yaptığı etki
azalır A.B olur
*ALÇAK BASINÇTA : Hava kapalı
Yağışlıdır , Bulutluluk Nemlilik fazladır
***Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
KYK de Düz ‘’S’’ GYK de ise Ters ‘’S’’ ile gösterilir
ve oklar içeriye doğrudur.
YÜKSEK BASINÇ
Soğuyan hava ağırlaşır alçalır ve yere yaptığı etki
artar Yüksek basınç oluşur.
*Yüksek basınçta Hava açık , ayaz ,soğuk , nem
az , yağış bulutluluk azdır.
*Hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur
4-Dinamik etkenler
Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak
oluşurlar
Ekstra not: Yoğunluk arttıkça basınç artar
Y.B olur
SÜREKLİ BASINÇ ALANLARI
Termik Basınç Kuşakları :
Sıcaklığa bağlı olarak oluşurlar Ekvatorda
ısınmadan dolayı T.A.B , Kutuplarda
soğumadan dolayı T.Y.B
Dinamik Basınç Kuşakları:
Dünyanın dönmesine bağlı olarak 30 derece
enlemleri her zaman D.Y.B ,60 derece
enlemleri her zaman D.A.B
BABA NOT: Bir yer alçak basınç ise orada
yağış nem fazla sıcaklık farkı az iken yüksek
basınçta tam tersi bir durum vardır
A) YÜKSEK BASINÇLAR
1) Sibirya Termik Y.B: 60° enlemlerinde
oluşmuştur. Türkiye’de kışın etkilidir.
2) Asor Dinamik Y.B: 30° enlemlerinden
kaynağını alır. En fazla yazın etkilidir. Etkili
olduğu yaz mevsiminin kurak olmasının
başlıca sebebidir
B) ALÇAK BASINÇLAR
1) İzlanda Dinamik A.B: 60° enleminde
kaynağını alır.
2)
Basra Termik A.B: (30° Kuzey)
Türkiye’de yazın ekilidir.
Download