İMHA EDİLEN KAN MİKTARI VERİ TOPLAMA FORMU KODU: Gİ.GB

advertisement
İMHA EDİLEN KAN MİKTARI VERİ TOPLAMA FORMU
KODU: Gİ.GB.TH.FR.431
YAYIN TARİHİ: 28.12.2015
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: - -
SAYFA NO: 1/1
İLGİLİ AY / YIL :……………………………………………………………
ÜRÜN ADI
Tam Kan
Eritrosit Süspansiyonu (ES)
Yıkanmış ES
Dondurulmuş ES
SAG-M'de ES
Taze Donmuş Plazma
Tek Donör Plazma
Trombosit Süspansiyonu
Aferez Trombosit Süspansiyonu
Granulosit Süspansiyonu
Kriyopresipitat
NEDENSEL DAĞILIM
Üretim Koşullarının uygun olmaması
Saklama Koşullarının uygun olmaması
Miadın Dolması
Tarama Testlerinin Uygun Olmaması
GEÇEN
AYDAN
DEVİR
EDEN
AY İÇERİSİNDE TEMİN EDİLEN
KAN VE YA KAN ÜRÜNÜ
KAN
MERKEZİ
KIZILAY
SAYI
DİĞER
AY İÇERİSİNDE TÜKETİLEN KAN VE YA KAN
ÜRÜNÜ MİKTARI
KULLANILAN
İMHA EDİLEN
BAŞKA
KURUMA
VERİLEN
ORAN ( % )
BİR SONRAKİ
AYA DEVİR EDEN
MİKTAR
Download