Word`e Aktar - Yalova Gazeteleri

advertisement
Özel Yalova Hastanesi Medikal Kadrosuna Psikiyatri Uzmanı Dr. Keriman
AKYILDIZ'ı da Ekledi
Açıklama: ÖZEL YALOVA HASTANESİ GENİŞLEYEN MEDİKAL KADROSU İLE
GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
Kategori: Sağlık
Eklenme Tarihi: 17 Temmuz 2013
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017, 14:46
Site: Yalova Gazeteleri - Marka Yalova
URL: http://www.yalovagazeteleri.com/haber/4635-saglik-ozel-yalova-hastanesi-medikalkadrosuna-psikiyatri.html
ÖZEL YALOVA HASTANESİ GENİŞLEYEN MEDİKAL KADROSU İLE GÜCÜNE
GÜÇ KATIYOR
Uzman ekibiyle öncü uygulamalara imza atmak için çalışan Özel Yalova
Hastanesi,kadrosuna Psikiyatri Uzmanı Dr. Keriman AKYILDIZ'ı ekleyerek
kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Keriman AKYILDIZ, 1979 yılında Rize'de doğdu 2004
yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. AKYILDIZ, 2006/2011
yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pisikiyatri ihtisasını
yaptı. 2011/2013 yılları arasında Artvin Devlet Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak
görev alan Dr. AKYILDIZ, 3 yıldır Bilişsel Davranışçı Terapi Kursuna devam etmektedir.
Özel Yalova Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde, hastaların ruhsal muayene ve
değerlendirmeleri yapılarak kişinin gereksinimi doğrultusunda ilaç tedavileri ve bireysel
psikoterapi ile tedavi düzenlemeleri yapılmaktadır.
Klinikte Uygulanılan Tanı ve Tedaviler:
·
Şizofreni ve gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlar
·
Duygu-durum bozuklukları
·
Biopolar bozukluk (Manik depresyon)
·
Depresyon
·
Panik bozukluğu
·
Yaygın anksiyete bozukluğu
·
Obsesif-kompulsif bozukluk
·
Sosyal fobi
·
Özgül fobi
·
Uyum bozuklukları
·
Travma sonrası stres bozukluğu
·
Somatoform bozuklukları
·
Dissosiyatif bozukluklar
·
Alzheimer ve diğer tüm demanslar
·
Alkolizm
·
Madde bağımlılıkları
·
İnternet ve kumar bağımlılıkları
·
Uyku bozuklukları
·
Yeme bozuklukları
·
Öfke kontrol bozukluğu
·
Çocuk ve ergenlikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar
·
Davranış bozuklukları
·
Dikkat eksikliği, Hiperaktivite bozukluğu
Okul sorunları-okul başarısızlığı
Download