07 kan kültürlerinde direk gram boyama ve son identifikasyon uyum

advertisement
KAN KÜLTÜRLERİNDE DİREK GRAM BOYAMA VE SON
İDENTİFİKASYON UYUM ORANI GÖSTERGE KARTI
KODU: Gİ.GB.ML.GK.60
YAYIN TARİHİ: 28.12.2015
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: - -
SAYFA NO: 1/1
Gösterge Adı
Gösterge Kodu
Gösterge Tanımı
Amaç
Hesaplama Yöntemi
GBML07
Kan kültürlerinde, direk gram boyama sonucu ile son identifikasyon arasında
uyumsuzluk tespit edilen durumların izlenmesi ve konu ile ilgili gerekli
iyileştirmelerin yapılmasını amaçlayan ölçüm aracıdır.
Muş Devlet Hastanesinde Kan kültürlerinde, direk gram boyama sonucu ile
son identifikasyon arasında uyumsuzluk tespit edilen durumların izlenmesi
tespit edip analiz yapmak.
İlgili dönemde;
(Direk gram boyama ile son identifikasyon arasında uyumsuzluk tespit edilen kan
kültürü sayısı/Bakteri üremesi tespit edilen kan kültürü sayısı) x 100
-
Alt Göstergeler
-
-
Veri Kaynağı
Veri Toplama Formu
Hedef Değer
Veri Analiz Periyodu
3 aylık
Sorumlular
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite birim sorumlusu
Sonuçların
Paylaşılacağı Kişiler
Hastane Yönetimi,Kalite Birim sorumluları
Dikkat Edilecek
Hususlar
Download