böĵlüm ı

advertisement
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
............................. ORTAOKULU 6. SINIFLAR
MATEMATİK DERSİ GÜNLÜK PLANI
1. DÖNEM 3. HAFTA
BÖLÜM I
Ders
Sınıf
Süre
Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Temel Beceriler
Tarih
MATEMATİK
6
5 ders saati (200 dk)
Sayılar ve İşlemler
6.1.2. Çarpanlar ve Katlar
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
03/10/2016 - 07/10/2016
BÖLÜM II
Kazanımlar:
6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
Öğretim Yöntemleri: Sorgulama, keşfederek öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme
Araç-Gereçler ve Kaynaklar: Ders kitabı, hesap makinesi
Öğrenme Öğretme Süreci:
1.örnek:
2.örnek:
2.örnek:
3.örnek:
4.örnek:
5.örnek:
6.örnek:
BÖLÜM III
Ölçme Değerlendirme :
ALIŞTIRMA SORULARI
1) Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz.
24'ün Çarpanları : ......................
18'in Çarpanları : .......................
81'in Çarpanları : .......................
25'in Çarpanları : .......................
42'nin Çarpanları : .......................
2) Aşağıdaki sayıların 100'den küçük katlarını bulunuz.
12'nin Katları : ................
11'in Katları : .....................
15'in Katları : .....................
25'in Katları : .....................
16'nın Katları : .....................
3) 102 sayısının çarpanlarını bulunuz. Bu çarpanlardan kaç tanesi tek, kaç tanesi çift sayıdır?
4)
5)
6)
PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVLARINDA KONU İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR:
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
......................
Matematik Öğretmeni
*Bir doğal sayının çarpanları, kat ve bölenleri arasındaki ilişki
vurgulanır.
*Çarpanların aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu
vurgulanır.
........................
Okul Müdürü
Download