Mikrobiyota ve genetik • İBH ve intestinal mikrobiyota arasındaki

advertisement
1. Oturum : Mikrobiyota ve genetik
 İBH ve intestinal mikrobiyota arasındaki ilişki
 İBH'nda genetik verilerin klinikle uyumu
2. Oturum: Tanısal ikizler
 Crohn hastalığının tanısal ikizi: Tüberküloz
 Crohn hastalığının tanısal ikizi: Behçet hastalığı
3. Oturum: Virüsler ve İBH
 Virüsler ve İBH; CMV
 Virüsler ve İBH; EBV
 Virüsler ve İBH; HBV
4. Oturum: İBH'nda Nadir Durumlar
 Kısa bağırsak sendromu
 Üst GİS tutulumu tedavisi (PPİ ve diğer tedaviler)
5. Oturum: İBH Tedavisinde Hekimin Eli Altında Bulunması Gerekenler
 Fekal markerlar
 TPMT ve 6-thioguanin
 Biyolojik seviye ve antikorlar
6. Oturum: Tartışma Oturumu
 Tanıda yanlış etiket: İBH mı? İBS mi?
 "Step-up" tedavi mi? "Top-down" tedavi mi?
 Ülseratif kolit cerrahi tedavisi: Bir basamak? İki basamak ? Üç basamak?
7. Oturum: Gerçek yaşam verileri
 ÜK de anti-TNF tedavisi: Gerçek yaşam verileri
 CH da anti-TNF tedavisi: Gerçek yaşam verileri
8. Oturum: İBH’nda Eşikteki Tedaviler
 İBH'nda yeni ve gelecekteki adezyon molekülü tedavileri
 IL-12/23 yolağını hedef alan tedaviler
 JAK-STAT yolağını hedef alan tedaviler ve diğer küçük moleküller
9. Oturum: İBH’nda Peri-operatif Yaklaşım
 Pre-operatif yaklaşım
 Post-operatif yaklaşım
10. Oturum: İPAA Sonrası Sorunlar
 Kronik refrakter poşit
 Post op ÜK de denovo Crohn hastalığı
11.Oturum: İBH ve Malignite
 İnflamatuvar süreçte malignite gelişimi
 İBH ve kolorektal displazi/kanser
12. Oturum: İlaç Tedavisine Ek Olarak
 İBH yönetiminde İBH hemşiresinin rolü
 İBH'nda gündeme gelen yeni diyet önerileri - Ne önereceğiz?
13. Oturum: Tartışma Oturumu: Biyolojik tedavide hedefler
 Biyolojik tedavi remisyonlu hastada kesilmeli ? Kesilmemeli?
 Ülseratif kolit tedavisinde mukozal iyileşme gerçek hedef olmalı mı?
Download