TÜRK-İSLAM TARİHİNDE VE BATI`DA HZ. MUHAMMED ALGISI

advertisement
TÜRK-İSLAM TARİHİNDE VE BATI’DA HZ. MUHAMMED ALGISI SEMPOZYUMU
Bilecik Üniversitesi (BÜ) tarafından geçen yıl düzenlenen "Türk-İslam Tarihinde ve Batı'da
Hz. Muhammed Algısı" adlı sempozyumda sunulan bildirilerin kitap olarak yayımlandığı
bildirildi.BÜ'den yapılan açıklamada, İslam Tarihçileri Derneği ile birlikte düzenlenen
sempozyuma İslam tarihi alanında çalışmaları bulunan önemli bilim adamlarının katıldığı
belirtildi.Değişik oturumlarda ele alınan İslam kültüründe Hz. Muhammed sevgisi ve bu
sevginin tezahürleri, Hz. Muhammed'in anlaşılmasında sünnetin yeri, İslam kültüründe ve
Türklerde Hz. Muhammed ve peygamber sevgisi, yabancı bilim adamlarının Hz.
Muhammed'i nasıl anladıkları ve nasıl değerlendirdikleri, Yahudi kaynaklarında ve
Afroamerikan Müslümanlarında Hz. Peygamber tasavvurları ve Osmanlı kültüründe Hz.
Muhammed konularının anlatıldığı "Türk-İslam Tarihinde ve Batıda Hz. Muhammed Algısı"
sempozyumun kitap haline getirildiği ve BÜ tarafından yayımlandığı kaydedildi.BÜ
Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan da "Hz. Muhammed'i anlamak, yaklaşık 15 asırdır
insanların, müminlerin veya gayrimüslimlerin üzerinde durdukları peygamber algısını
ortaya koymanın önemli bir mesele olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Sadece kendi
adımıza değil, bütün insanlık adına, bütün tarih adına bizim yeniden dünyaya, insan gibi
yaşamayı takdim etme sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu elbette ki kaynağından
itibaren yeniden arz etmek durumundayız. Kitabın Kutlu Doğum Haftası'nda yayınlanması
da ayrı bir anlam taşımaktadır."
Kaynak:www.haberciniz.biz-16.04.2012
Download