SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ -Katarakt

advertisement
SIK GÖRÜLEN GÖRME KAYBI NEDENLERİ
-Katarakt
-Trahom
-Glokom
-Kornea hastalıkları
-Retina kaynaklı hastalıklar
-Diabetik retinopati
-Yaşa bağlı makula dejenerasyonu
-Santral retinal ven tıkanıklığı (Akut)
-Santral retinal arter tıkanıklığı (Akut)
-Retina dekolmanı (Akut)
-Travma
-İntraoküler İnflamasyon (Üveit, Endoftalmi)
-Nöro-oftalmolojik Hastalıklar (Optik Nöropati-Akut)
KATARAKT
-Lensin ilerleyici kesafetidir
-Doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilir
-Asıl yakınma ilerleyici görme azalmasıdır
-Doğumsal olanları tedavide gecikirse şaşılık, nistagmus ve ambliyopi
-Erişkinde glokom ve üveite neden olabilir
Tedavi:
-Cerrahidir
TRAHOM
-Etken Chlyamidia trachomatis
-Yoksul, kurak ve hijyenik şartların kötü olan toplumlarda (Güneydoğu)
-Konjonktivada folikül, inflamasyon, skar, yapışıklık
-Kapakta trikiyazis, ektropion, entropion
-Korneada kesafet, damarlanma
Tedavi:
-Tetrasiklin %1 göz pom 2x1, 6 hafta
-Oral tetrasiklin, eritromisin 3-4 hafta
-Komplikasyonlar için cerrahi
GLOKOM
-Göziçi basıncında (GİB) artma sonucu optik sinir başı ve retina sinir liflerinde
anatomik ve fonksiyonel hasar
1-Primer
-Konjenital
-Açık açılı
-kapalı açılı
2-Sekonder
Bulgular:
-Primer açık açılı çoğunlukla asemptomatiktir
-GİB 21 mmHg’nin üzerindedir (Normal 10-21 mmHg)
Akut Açı Kapanması Glokomu
- Ağrı
- Bulanık görme
- Işıklar etrafında renkli haleler görme
- Göz içi basıncı aniden yükselmiş ve
buna bağlı kornea ödemi gelişmiştir
- Konjonktivada kanlanma ve ışığa cevap
vermeyen middilate pupilla mevcuttur
- Başağrısı, bulantı, kusma
GLOKOM
KORNEA HASTALIKLARI
KERATİTLER
-Korneanın inflamasyonudur
-Batma, ağrı, ışıktan rahatsız olma, sulanma
-Konjonktivada derin hiperemi, korneada bulanıklık, epitel defekti, ülser
-Tedavide gecikilirse korneada kesafetlik, damarlanma ve perforasyon
-Tanıda biyomikroskobik muayene, kültür-antibiyogram
Tedavi:
-Etkene yönelik (Antibiyotik, antiviral, antifungal v.b)
-Kapama
DİABETİK RETİNOPATİ
-Günümüzde gelişmiş ülkelerde 40-65 yaş grubunda en sık körlük nedeni
Risk faktörleri
-Diabetin süresi (en önemli)
-Metabolik kontrol
-Hipertansiyon
-Nefropati
-Yaş
-Puberte
-Kan lipid düzeyleri
-Gebelik
-Katarakt cerrahisi
-İnsüline bağlı Tip II DM risk daha fazla
Tipleri:
1-Non-proliferaitif
2-Proliferatif
Bulgular:
-Retinada mikroanevrizma, retina içi-önü kanama, sert-yumuşak eksuda,
makula ödemi, retina dekolmanı, optik sinir başı ve retinada
neovaskülarizasyon, vitre içi hemoraji,
-İriste yeni damar oluşumları (rubeozis iridis)
-Glokom
-Katarakt
Tedavi:
-DM regülasyonu
-Lazer
-Komplikasyonlar için cerrahi
YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU
-Tam körlükler arasında 65 yaş üzerinde %10, 75 yaş üzerinde %25
-Kadınlarda daha sık
Risk Faktörleri:
-Yaş
-Sigara
-Aile hikayesi
-Ultraviyole ışık
-Hipertansiyon
-Irk
Tipleri:
1-Kuru: Makulada reina pigment epiteli atrofisine neden olur
2-Yaş: Subretinal eksuda, kanama ve neovasküler membrana neden olur
-Metamorfopsi (cisimleri çarpık görme)
Yakınmalar:
-Çift görme
-Görmede azalma
-Mikropsi (Cisimleri küçük görme), makropsi (Cisimleri büyük görme)
-Santral skotom
-Okumada güçlük
Tedavi:
-Tıbbi tedavi
-Laser
-Cerrahi
-Fotodinamik tedavi
SANTRAL RETİNAL VEN TIKANIKLIĞI
-Ani görme kaybı
-Retinada yoğun hemoraji
-Makulada ödem
-Vitre içi hemoraji
SANTRAL RETİNAL ARTER
TIKANIKLIĞI
-Ani görme kaybı
-Makulada Japon bayrağı görünümü
-Makulada solukluk
Retina Dekolmanı (RD)
- Sensory retinanın RPEden, subretinal sıvı aracılığıyla ayrılmasıdır
- Işık çakması, görme alanında hareket eden perde veya gölge olarak ifade
edilen görme kaybı
- Yırtıklı RD ve yırtıksız RD olmak üzere iki tipi vardır
- Acil cerrahi müdahele
OPTİK NÖRİT
- Optik sinir başının akut/subakut inflamasyonu veya demyelinizasyonudur
- Görme saatler ve günler içerisinde azalır
- Tek, bazen iki taraflıdır, göz hareketleriyle ortaya çıkan ağrı, akkiz renk görme
defekti vardır
- Rölatif afferent pupiller defekt, optik disk ödemi, peripapiller iğ şeklinde hemoraji
- Multiple sklerozun ilk bulgusu olabileceğinden nöroloji konsultasyonu ve MR
- Akut dönemde steroid tedavisi uygulanmalıdır
İntraoküler İnflamasyon (Uveit)
- Üvea dokusunun (iris, silyer cisim ve koroid) tutan intraoküler inflamasyondur
- Klinik olarak akut ve kronik olarak ayrılır
- Akut anterior üveitte, ağrı, kırmızı göz, görmede azalma, göz yaşarması olabilir
- Ön kamarada veya arka kamarada inflamatuar hücreler görülür
Endoftalmi
- Çoğunlukla cerrahi sonrası
- Aniden başlayan, giderek azalan görme, kızarıklık ve artan göz ağrısı
- Ön kamara ve vitreusta inflamasyon, göz kapağı ödemi, kemozis ve azalmış
retinal kırmızı refle
- Acil müdahale
GÖZ YARALANMALARI
1-Delici olmayan yaralanmalar
-Künt travmalar
-Kimyasal yaralanmalar: Yıkama önemli
-Fizik travmalar
2-Delici yaralanmalar
Bulgular:
-Kornea; ödem, epitel defektleri, ülser, perforasyon
-Ön kamarada kanama (Hifema)
-İris; midriyazis, yırtıklar-ayrılmalar (iridodiyaliz), iridosiklit
-Lens; katarakt, lens luksasyonu-subluksasyonu
-Vitre; hemoraji
-Retina; dekolman, yırtık, makula ödemi
Download