Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır AİVLOSİN Oral

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AİVLOSİN
Oral Çözelti Granülü
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ : Beyaz veya kirli beyaz granülün her gramı 625 mg Tylvalosin (Tylvalosin
tartrat olarak) içermektedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Tylvalosin makrolid bir antibiyotiktir. Etki şekli, diğer makrolidlerde olduğu gibi
mikroorganizmaların protein sentezinin inhibisyonuna dayanmaktadır. Protein sentezinin
meydana geldiği ribozomun 50S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini engeller. Genel
olarak bakterıostatik etkilidir.
Tylvalosin gram-pozitif, bazı gram-negatif bakteriler ile mycoplasmalara karşı etkilidir.
Kanatlılarda etkili olduğu mikroorganizma Mycoplasma gallisepticum’dur.
AİVLOSİN 625mg/g oral uygulanmasını takiben hızlı bir şekilde emilir. Yaygın bir şekilde
dokulara dağılır, Respiratorik dokularda, safrada, intestinal mukosada, dalak, böbrek ve
karaciğerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Uygulamadan 6 saat sonra gastrointestinal
sistem mukozasındaki ortalama konsantrasyon 133 ng/g ve gastrointestinal içerikte 1.040 ng/g
olarak bulunmuştur.
Tylvalosinin anametaboliti 3-asetiltylosin (3-AT) dir. Uygulamadan 2 saat sonra 3-AT
konsantrasyonu, ana bileşiğin üzerindedir. Uygulanan dozun yaklaşık % 90’ı dışkı ile atılır.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR :
AIVLOSIN tavuklarda Mycoplasma gallisepticum’la birlikte seyreden solunum sistemi
hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
İçme suyuna katılarak uygulanır.Tedavi ve korunma dozları aşağıdadır.
M . gallisepticum ile birlikte seyreden solunum sistemi hastalığının tedavisinde :
25 mg tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle içme suyu içine katılarak verilir.
Pratik olarak 1 gram AIVLOSIN / 25 kg canlı ağırlık hesabı ile kullanılır (40 gram 1000 kg
için)
Koruma stratejisine destek amacıyla kullanıldığında (Mycoplasma gallisepticum
tarafından enfeksiyonun yumurtalıkta meydana getirildiği durumlarda)
1 günlük civcivlerde 25 mg Tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle içme
suyu içine katılarak verilir. Pratik olarak 1 gram AIVLOSIN / 25 kg canlı ağırlık hesabı ile
kullanılır.
Aşılama zamanlarında (tipik olarak civcivler 2-3 haftalık olduklarında) ve yönetimsel
kaynaklı stres nedeniyle ikinci defa 25 mg Tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle
kullanılır.
İlaç kullanılmadan önce tedavi edilecek hayvanların kg cinsinden canlı ağırlıkları
belirlenir ve bu miktara göre kullanılacak ilaç hesap edilir. Hayvanların bir günde
tüketebileceği su içerisine karıştırılarak kullanılır. Hayvanlara ilaçlı su dışında başka bir su
verilmemeli ve ilaçlı su 24 saatte bir yenisiyle değiştirilmelidir.
Karıştırma tarifi:
Ürün içme suyu sistemine direk olarak karıştırılabilir veya stok solüsyon olarak daha az bir
miktarda su içinde karıştırılarak daha sonra içme suyu sistemine karıştırılır.
Ürün içme suyuna direk karıştırılacağı zaman, ilaç su yüzeyine serpilerek
berrak bir solüsyon oluşana (genellikle 3 dakika içinde) kadar karıştırılır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR :
Kuluçkaya yatma tarihinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır.
Tedaviye başlamadan önce antibiyogram duyarlılık testi yaptırılması tavsiye edilir.
İlacın endikasyonu dışında kullanılması bakterilerde direnç gelişimine neden olabilir.Bundan
sonra kullanılacak makrolidler oluşan çapraz direnç nedeniyle etkisiz olabilir.
İSTENMEYEN YAN ETKİLER :
Hedef türlerde herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Bilinen bir etkileşimi yoktur.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT :
150 mg/kg c.a dozunda intolerans belirtileri görülmemiştir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 2 gün
geçmedikçe tavuklar kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan
tavuklarda kullanılmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLAR :
Hedef olmayan türlerde ve asetilisovaleriltylosin’e duyarlı olduğu bilinen kanatlılarda
kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR :
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN
UYARILAR
İlaçlı su hazırlanması esnasında gözler, deri ve mukoz membranlara direkt temastan
kaçınılmalıdır. Karıştırma esnasında maske ve eldiven gibi koruyucu giysiler giyilmelidir.
Yanlışlıkla yutulması halinde prospektüs ile birlikte derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ :
30 ˚C ‘nin altında, ısı ve ışıktan koruyarak, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :
40 ve 400 gramlık alüminyum folyolarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur
SATIŞ YERLERİ VE ŞARTLARI :
Eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ
:02.04.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ- NO. :
02.04.2012-14/036
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Gebze
Organize San. Bölgesi İhsan Dede Cad.700.Sokak
Gebze-KOCAELİ
İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Gallows Green Services Ltd. Cod Beck
Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, United Kingdom
Download