kulağın yapısı - files.eba.gov.tr

advertisement
KULAK
DIŞ KULAK
ORTA KULAK
 Çekiç , Örs , Üzengi kemikleri bulu-
KULAK KEPÇESİ
Kulağa gelen ses dalgalarını toplar
nur.(Vücudun en ufak kemikleridir)
 Orta kulak östaki borusu denilen bir
boru ile yutağa bağlanır. Bu durum
kulak zarına etki eden yüksek basıncı
ayarlamaya yarar.
Orta kulağın görevi
1. Ses titreşimlerini dış kulaktan alarak
iç kulağa iletmek
2. Östaki borusu ile kulak zarının sağlığını korumak
KULAK YOLU
Ses dalgalarını kulak
zarına iletir
Salgıladığı sıvı ile
kulağa giren toz ve pislikleri tutar
KULAK ZARI
Dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayırır
Ses dalgalarını çekiç
kemiğine iletir.
ÖNEMİ: ses dalgalarını mekanik harekete
(titreşime) çevirir
KULAĞA
GELEN SES YANDAKİ YOLU İZLER
İÇ KULAK
İŞİTME OLAYI NASIL GERÇEKLEŞİR?
1. Ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak kulak yoluna oradan da kulak zarına
gelir
2. Kulak zarındaki titreşim çekiç örs ve üzengi
kemikleri ile iç kulağa iletilir
3. Dalız yoluyla salyangoza gelen ses titreşimleri duyu almaçlarını uyarır
4. Duyu sinirleri bu almaçların uyartılarını beyindeki işitme bölümüne götürür.
Beyin sesin ne sesi olduğunu değerlendirir.
Kulak kepçesi
Beyin
Kulak yolu
Duyu sinirle-
Kulak zarı
Duyu almaçları
 Oval pencere ile orta kulaktan
ayrılır.
 Salyangoz ve yarım daire kanal-
larından oluşur.
Salyangoz:
Salyangoz içindeki boşluğa dalız
denir. Salyangoz içinde duyu almaçları ile duyu sinirlerini taşır.
Salyangozdan çıkan sinirler beyindeki duyu merkezlerine girerler.
Yarım daire kanalları:
Yarım daire kanallarında denge
sıvıları vardır. Buradan çıkan sinirler beyine giderek beyincik vasıtasıyla vücudun dengesini sağlar.
NOT: İşitme cihazları ses
dalgalarının şiddetini arttırır. Fakat işitme kaybını
düzeltmez
Çekiç
Örs
Salyangoz sıvı-
Üzengi
Dalız
Download