Untitled - İstanbul Bilgi Üniversitesi

advertisement
İÇİNDEKİLER
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
7
BİLGİ’DE ÖNLİSANS
9
MESLEK YÜKSEKOKULU
• Aşçılık*
• Bankacılık ve Sigortacılık*
• Basım ve Yayın Teknolojileri*
• Bilgisayar Programcılığı*
• Deniz Ulaştırma ve İşletme*
• Dış Ticaret*
• Dış Ticaret (İngilizce)
• Grafik Tasarımı*
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım*
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)
• İnşaat Teknolojisi*
• İşletme Yönetimi
• Lojistik*
• Lojistik (İngilizce)
• Mimari Restorasyon*
• Moda Tasarımı*
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları*
• Otomotiv Teknolojisi*
• Radyo ve Televizyon Programcılığı*
• Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce)
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri*
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği*
• Sosyal Hizmetler*
• Turizm ve Otel İşletmeciliği*
• Uçak Teknolojisi*
• Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik*
12
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet
48
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
• Ağız ve Diş Sağlığı*
• Ameliyathane Hizmetleri*
• Anestezi*
• Çocuk Gelişimi*
• Diş Protez Teknolojisi*
• Diyaliz*
• Elektronörofizyoloji*
• Fizyoterapi*
• İlk ve Acil Yardım*
• İş Sağlığı ve Güvenliği*
• Odyometri*
• Optisyenlik*
• Ortopedik Protez ve Ortez*
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri*
• Radyoterapi*
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği*
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik*
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri*
* Örgün ve ikinci öğetim seçenekleri bulunmaktadır.
53
54
55
56
58
59
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla
yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli”
(Non scholae sed vitae discimus) ilkesini benimsedi. 12 akademik program
ve 1.000 öğrenci ile yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, bugün 150’yi aşkın
akademik programı, yılda 1.000’in üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapan
kent merkezindeki kampüsleri, yüzlerce uluslararası eğitim olanağı, 24.000’i
aşkın mezunu ve 25.000 öğrencisiyle yükseköğrenimde ve İstanbul’un kültür
hayatında önemli bir yer edinmiştir. 1.000’e yakın nitelikli akademisyen ile sosyal
bilimler, idari bilimler, beşeri bilimler, iletişim, hukuk, mimarlık, mühendislik
ve sağlık bilimleri gibi alanlarda eğitim veren BİLGİ’de 6 fakülte, 5 enstitü, 5
yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
2006’dan bu yana dünyanın en büyük üniversiteler ağı Laureate International
Universities’in Türkiye’deki tek üyesi olan BİLGİ, ABD’den Çin’e kadar 28
ülkede 1 milyonun üzerinde öğrenci nüfusu olan global ağın bir parçasıdır.
BİLGİ öğrencileri bu sayede 80’den fazla üniversitenin de öğrencisidir.
BİLGİ, uluslararası saygınlığa sahip birçok üniversite ile yaptığı öğrenci
değişimi, ortak program ve çift diploma anlaşmaları sayesinde, yabancı
öğrencilerin de tercih ettiği bir kurum haline gelmiştir. Böylece, BİLGİ öğrencileri
Türkiye’de de kalsalar yurt dışına da gitseler, gerçek bir “uluslararası” deneyim
edinmektedirler.
7
8
BİLGİ’DE ÖNLİSANS
Biliyoruz ki, 21. yüzyılın dinamik ekonomilerinde iş bulmanın ve başarılı
olmanın ön koşulu meslek sahibi olmak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu olarak, akademik bilgi ile mesleki eğitimi birlikte sunarak en
kısa sürede en fazla verimi almak ana hedefimizi oluşturuyor. BİLGİ’nin güçlü
akademisyenlerden ve alanlarındaki en iyi profesyonellerden kurulu öğretim
kadrosu, alacağınız eğitim kalitesinin en büyük garantisi.
BİLGİ Meslek Yüksekokulu mezunlarının büyük bir kısmı, Dikey Geçiş Sınavı
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ilgili fakültelerin 4 yıllık programlarında
eğitimlerine devam ediyor. Önlisans programlarının müfredatı büyük ölçüde
4 yıllık fakülte derslerinden oluştuğu ve uyumlu ders programlarına sahip
olduğundan, öğrencilerimiz lisans programlarına hızla adapte olabiliyor.
Eğitimlerine yurt dışındaki lisans programlarında devam etmek isteyen
mezunlarımız ise, Laureate International Universities ağı aracılığıyla, 2 yıllık
önlisans sonrasında “2+2 seçeneği” ile eğitimlerini 4 yıla tamamlayabiliyorlar.
Öğrencilerimiz ayrıca, BİLGİ’deki eğitimleri süresince ağ kapsamındaki
okullarda 1 dönem eğitim almayı tercih edebiliyorlar. Mezunlarımız, diledikleri
takdirde, kendi mezun oldukları alanlarda öğrenimlerine BİLGİ Meslek
Yüksekokulu’nun akademik iş birliği içerisinde olduğu İngiltere’nin saygın
eğitim kurumlarından University of Salford ve Roehampton University’de devam
ederek, bu üniversitelerin lisans diplomalarını almaya da hak kazanabiliyorlar.
Yrd. Doç. Dr. Uğur Başer
Müdür
9
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Puan türü: YGS-4
AŞÇILIK
• Aşçılık Programı’nın temel amacı; mutfak ve yiyecek-içecek hizmetleri
alanında istihdam edilebilecek yeterli altyapıya sahip, alanında edindiği
temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen
ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri
gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, çalışma gruplarında
sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili
iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir
yabancı dil bilgisine sahip nitelikli profesyoneller yetiştirebilmektir.
12
• Aşçı veya Mutfak Elemanı unvanı alan mezunlar; ağırlıklı olarak ulusal
ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek-içecek
bölümlerinde, restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin
ürün geliştirme bölümlerinde (AR-GE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren
kurumlarda ve görsel-basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
BANKACILIK ve SİGORTACILIK
Puan türü: YGS-6
• Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın amacı; para ve sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi,
leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları,
denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe
ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli,
çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençler yetiştirmektir.
• Mezunlarımız; aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları,
kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret
ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında geniş iş ve
staj olanaklarına sahip olacaktırlar.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
15
BASIM ve YAYIN TEKNOLOJİLERİ
16
Puan türü: YGS-5
• Program, öğrencilere gerek yurt içi gerekse yurt dışında bilişim ve iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni mesleklere yönelik formasyon
kazandırmayı hedeflemektedir.
• Web tasarımından dijital fotoğrafa, haber yazımından pazarlamaya uzanan
geniş bir yelpazede dersler sunulmaktadır. Program, kuramsal bilgilerin yanı
sıra uygulamalı derslere de yer vermeyi amaçlamaktadır.
• Programın mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi
ya da diğer üniversitelerin Medya ve İletişim, Basım ve Yayın, Fotoğraf ve
Video, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık ve benzeri alanlarla
ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.
• Profesyonel iş yaşamında çalışmayı tercih edenler, bilgisayar ve yayıncılık
sektörünün her alanında çalışma imkânı bulabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Puan türü: YGS-1
• Program, mevcut teknolojilere uygun olarak belirlenen ders programları,
temel programlama mantığı, veri tabanı, internet programcılığı, ağ sistemleri,
web tasarımı, bilgisayar donanımı konularında teorik ve pratik bilgiler ile
eğitilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
• Mezunlar, sektörün ihtiyaç duyduğu yazılım, ağ ve internet teknolojilerini
bilen ve bu alanda uygulama yapan bütün sanayi kuruluşlarında, yönetim
ve hizmet alanlarında sistem çözümleyicisi ve uygulama programcısı,
bilgisayar – donanım – yazılım üreten ve pazarlayan işletmelerde ve bilgi
işlem merkezlerinde sistem programcısı olarak ya da yönetim bilişim sistemleri
alanlarında, veri tabanı yönetmeni olarak görev yaparlar.
• Mezunlar, diledikleri takdirde, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş
yapabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
17
DENİZ ULAŞTIRMA ve İŞLETME
18
Puan türü: YGS-1
• Ülkemizin 3 tarafının 4 denizle çevrili olması ve birçok ülkeyle deniz yolu
bağlantılarının bulunması sebebiyle, Türkiye dış ticaretinin hem ihracat hem de
ithalat eksenli yarıdan fazlası deniz yolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.
• Ülkemizin geniş ve sürekli yenilenen bir deniz yolu filosuna sahip
olmasının yanında birçok yabancı bayraklı gemi de ülkemizde
faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda iş süreçlerinin optimizasyonu
ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlanmasında bu alanda eğitimini
tamamlamış uzman personellerin istihdamı büyük öneme sahiptir.
• Mezunlar “Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri ” unvanı almaktadır ve denizcilik
işletmelerinin işletme kısımlarında, liman sorumlusu, broker, kiralama sorumlusu,
operasyon sorumlusu, acenteci, marina işletme sorumlusu gibi görevlerde
çalışabilir veya Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında İşletme,
Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi,
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
Güverte bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
Puan türü: YGS-6
• Dış Ticaret Programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletlerarası
ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç gösterdiği, ithalat - ihracat, ticaret hukuku,
uluslararası rekabet kuralları konusunda eğitim almış personeli yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
DIŞ TİCARET
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, küreselleşmenin getirdiği ülkeler arası artan karşılıklı
bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilebilmesi
anlamında son derece hayati bir rol oynayacak olan dış ticaret eğitimini en
iyi şekilde vermeyi amaçlamaktadır.
20
• Dış Ticaret mezunları, küçük ve orta boy işletmelerden çok uluslu kurumlara
kadar her sektör ve ölçekten şirkette, özellikle iç ve dış ticaret, üretim, lojistik,
turizm, nakliye ve gümrük hizmetleri alanlarında görev alabilirler.
• Öğrenciler, 2 yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı
(DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık
programlarına ve yurt dışındaki anlaşmalı üniversiteler ve Laureate okullarına
geçiş yapabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
DIŞ TİCARET (İNGİLİZCE)
Puan türü: YGS-6
• Program, dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve ulusal pazarların uluslararası
bir nitelik kazanması sonucunda hızla gelişen sektöre eleman yetiştirmek
amacıyla kurulmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi, küreselleşmeyle sürekli artan
ülkelerarası karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin
değerlendirilebilmesinde son derece hayati bir rol oynayacak olan dış ticaret
eğitimini en iyi şekilde vermeyi hedeflemektedir.
• Müfredat, hem akademik hem de uygulamaya ağırlık veren bir biçimde
hazırlanmıştır. Öğrenciler, uluslararası ticaret yönetimi, finansmanı ve
muhasebesi, ithalat ve ihracat mevzuatı, uluslararası ticaret örgütleri ve
anlaşmaları, dış ticaret uygulamaları ve iletişimi gibi konularda etkin bir öğretim
programını takip etmektedir.
• Program, özellikle son yıllarda giderek artan uluslararası ekonomik ve ticari
ilişkilerin gereksinim duyduğu, ithalat-ihracat, ticaret hukuku ve uluslararası
rekabet kuralları konusunda eğitim almış mezunlar vermektedir.
• Öğrenciler, iki yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili dört yıllık
programlarına ve yurt dışındaki anlaşmalı üniversiteler ve Laureate okullarına
yüksek oranda geçiş yapabilmektedirler.
21
Puan türü: YGS-5
GRAFİK TASARIMI
• Uluslararası iletişimin temelinde yer alan, teknolojinin ileri düzeye taşındığı
günümüz dünyasında birinci derecede önemli olan, fikir üretmek, görsellerle
mesajını topluma doğru aktarmak ve çözüm sunmaktır.
22
• Evrensel bilgiyi sistem içinde sunan ve soruna, yapacağı tasarım ile çözüm
getiren grafik tasarımcılar yetiştirmek önem kazanır. Bunun için tasarım
kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, değişik kültürel ortamlarda çalışabilen,
yöneticilik yapabilecek, gerek ulusal gerekse uluslararası grafik tasarım
bilgisine hakim uygulamacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Bu bölümden mezun olanlar Grafik Tasarımcı, Grafiker, Sanat Yönetmeni,
Web Tasarımcı unvanları almaktadırlar.
• Çok geniş bir çalışma sahasına sahip olan programdan mezun olan öğrenciler
kamu kurumları ve özel firmaların reklam ve tanıtım alanlarında görev alabilirler.
Bu bağlamda, reklam ajansları, matbaalar, fotoğraf stüdyoları, web tasarım
ajansları bünyesinde veya serbest olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.
• Ayrıca mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans
tamamlama hakkı bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM
24
Puan türü: YGS-4
• Yeni teknolojilerin hayatın her alanını etkilediği, rekabetin yoğunlaştığı,
mecraların çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde, ticari ve sosyal kurumlar
için tüketiciler ve diğer tüm paydaşların ilgisini çekebilmek ve beğenisini
kazanmak, etkin iletişim becerileri gerektiriyor.
• Buna paralel olarak, reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinde ve iletişimin
diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne olan ihtiyaç da her
gün artıyor.
• Programın amacı, giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda
başarılı olacak tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler alanında eğitilmiş, stratejik
düşünebilen, bilgili, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri
gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir.
• Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi
ya da diğer üniversitelerin yine halkla ilişkiler ve benzeri alanlarla ilgili lisans
programlarında eğitimlerine devam edebilirler.
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları, küçük ve orta boy işletmelerden çok
uluslu kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette, halkla ilişkiler ve
tanıtım departmanlarında çalışabileceklerdir.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM (İNGİLİZCE)
Puan türü: YGS-4
• Yeni teknolojilerin hayatın her alanını etkilediği, rekabetin yoğunlaştığı, mecraların
çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde, ticari ve sosyal kurumlar için tüketiciler
ve diğer tüm paydaşların ilgisini çekebilmek ve beğenisini kazanmak, etkin
iletişim becerileri gerektirmektedir. Buna paralel olarak, reklam ve halkla ilişkiler
sektörlerinde ve iletişimin diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne
olan ihtiyaç da her gün artmaktadır.
• Program, öğrencilerine iletişimin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir
eğitim sunarak, iletişim, tanıtım, reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler kavramlarına
ve teorilerine hakim, yeni iletişim teknolojilerini stratejik bir şekilde kullanabilen,
bilgisini iş dünyasında her türlü iletişim çalışmasıyla uygulamaya geçirebilecek
yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
• Programın amacı giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda
başarılı olacak tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler alanında eğitilmiş, stratejik
düşünebilen, bilgili, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri
gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir.
• Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ya da diğer
üniversitelerin yine Halkla İlişkiler ve benzeri alanlarla ilgili lisans programlarında
eğitimlerine devam edebilirler.
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları küçük ve orta boy işletmelerden çokuluslu
kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette, halkla ilişkiler ve tanıtım
departmanlarında çalışabileceklerdir.
25
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Puan türü: YGS-1
26
• İnşaat sektörü kendisiyle birlikte birçok sektörde iş hacmini geliştirdiği için
bütün ekonomilerde lokomotif sektör olarak tanımlanır. Dolayısıyla inşaat sektörü
ekonomik büyüme, ihracat, istihdam ve mikro boyuttaki birçok ekonomik
büyüklükte etken rol oynamaktadır.
• İnşaat Teknolojisi Programı’nın amacı, sektörün ihtiyaç ve gelişmelerine cevap
verecek şekilde inşaat konusunda bilgili, inşaat işleme makine ve ekipmanlarının
bakımı ile onarımını yapabilecek, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek,
inşaat laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.
• İstihdam yapısının sürekli ve sürdürülebilir olduğu inşaat sektöründe aktif rol
oynayacak program mezunlarımız konut inşaatı, fabrika inşaatı, alışveriş merkezleri
inşaatı, yol, baraj, havalimanı, liman, su iletim hatları, spor tesisleri inşaatı, resmi
devlet dairelerinin kontrolörlük birimleri, yerel yönetimlerin kontrolörlük birimleri,
özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri ve proje
ofislerinde görev alabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
İŞLETME YÖNETİMİ
Puan türü: YGS-6
• Program, öğrencilerin iş yaşamında kurumların yönetimine ilişkin
karşılaşabilecekleri tüm sorunların kolaylıkla üstesinden gelebilmelerini
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Program kapsamında, İşletme, Pazarlama, Ekonomi, Hukuk, Muhasebe,
Finans ve Organizasyon Yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra kuramsal
bilgilerin uygulanmasına yönelik olarak İşletme İletişimi, Örnek Olay Çalışmaları,
Proje Yönetimi gibi uygulamalı derslere de yer verilmiştir.
• Öğrenciler, 2 yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilgili 4 yıllık programlarına, diğer üniversitelere ya
da yurt dışındaki anlaşmalı üniversiteler ve Laureate International Universities
ağına üye kurumlara geçiş yapabilirler.
• İşletme Yönetimi mezunları, hizmet ve sanayi/üretim sektörlerindeki ulusal
ve uluslararası şirketlerde, pazarlama alanında ya da finans sektöründe
uzmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilirler.
27
Puan türü: YGS-6
• Dünyada hızla gelişen sektörlerin başında yer alan lojistik, Türkiye’nin coğrafi
avantajları nedeniyle hem istihdam hem de gelir kaynağı olması açısından önemli
bir sektör konumundadır.
• Program öğrencileri, ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği
son noktaya kadar olan süreçte ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının verimli
şekilde yönetimi olarak tanımlanan lojistik sürecini etkin şekilde planlayabilecek
profesyoneller olarak mezun olacaklardır.
LOJİSTİK
• Doğrudan lojistik alanı ile ilgili seçmeli derslerin yanı sıra, ikinci bir yabancı
dil alanında seçmeli dersler alarak dış ticaret konusundaki uzmanlık alanlarını
genişletebilmektedirler.
28
• Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ya da diğer
üniversitelerin yine Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ve benzeri alanlarla ilgili
lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.
• Mezunlar, uluslararası lojistik ve taşımacılık ve dış ticaret sektörlerinde tedarik
zinciri, lojistik ve satın alma, maliyet kontrolü, iş geliştirme, süreç iyileştirme,
planlama ve taşımacılık gibi alanlarda çalışabilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
Puan türü: YGS-6
LOJİSTİK (İNGİLİZCE)
• Dünyada hızla gelişen sektörlerin başında yer alan lojistik, Türkiye’nin coğrafi
avantajları nedeniyle hem istihdam hem de gelir kaynağı olması açısından
önemli bir sektör konumundadır. BİLGİ Lojistik Önlisans Programı öğrencileri,
ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar
olan süreçte ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının verimli şekilde yönetimi
olarak tanımlanan lojistik sürecini etkin şekilde planlayabilecek profesyoneller
olarak mezun olacaklardır.
• Öğrencilere lojistik yönetimi üzerine stratejik ve analitik düşünebilme becerisi
kazandıracak olan Lojistik Önlisans Programı, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla
lojistik sürecinin planlanması ve yönetilmesi konularına odaklanmaktadır.
• Tedarik zinciri yönetimi, uluslararası lojistik kuralları ve yönetmelikleri ile hava,
kara ve deniz taşımacılığına ilişkin konularda eğitim gören öğrenciler, temel
lojistik derslerinin yanı sıra lojistik maliyet yönetimi, ham madde taşımacılığı,
lojistik hukuku gibi konularda seçmeli dersler alarak uzmanlaşabilmektedirler.
• Lojistik öğrencileri, edindikleri kuramsal bilgileri uluslararası lojistik ve taşımacılık
kurumlarında staj programlarına katılarak pekiştirebilme olanağına sahiptir.
• Öğrenciler, iki yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili dört yıllık
programlarına yüksek oranda geçiş yapabilmektedirler.
29
MİMARİ RESTORASYON
Puan türü: YGS-5
• Program, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve
taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her
türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine
girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin
aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini
yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki
yıllık önlisans programıdır.
• Teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, koruma kavramları,
restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel
yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması,
mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin
çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması, tarihi
eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma
yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin
kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.
• Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin Mimarlık,
İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği,
Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine geçerek dört yıllık lisans öğretimine
devam edebilirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
31
Puan türü: YGS-5
• Moda Tasarımı Programı’nın amacı, tasarım alanında eğitim vermektir.
Öğrencilerin moda endüstrisinin ulusal ve uluslararası alanda beklentileri
doğrultusunda tasarım ve giyim sektörüne yönelik, sanayi ile iş birliği içinde
bilgi donanımı kazanmalarını sağlar.
MODA TASARIMI
• Program, öğrencilerin kültürel, çağdaş, sosyal, teknik beceri ve bilgilerle
donanımlı, dinamik, geleneksel sanatları bilen, tam bir tasarım olgusunu
günümüz koşullarına göre çözümleyebilen, sanatçı / tasarımcı ve uygulamacı
kişiler olmasını amaçlamaktadır.
32
• İki yıl sonunda öğrenciler Moda Tasarımcısı unvanı ile mezun olurlar.
Moda Tasarımcıları; müşteri beklentilerini ve moda eğilimlerini göz önünde
bulundurarak, tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ve aksesuar tasarımı
yapar, tasarıma uygun malzeme ve ekipmanı seçer, koleksiyon hazırlar,
tasarımı ürüne dönüştürür.
• Moda Tasarımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler; konfeksiyon - hazır
giyim üretimi yapan şirketler, modaevlerine sipariş üretimi yapan firmalar, giysi
tasarımı yapan ve giysi kalıbı hazırlayarak örnek ürün geliştiren danışmanlık
bürolarında çalışma imkânı bulurlar.
• Ayrıca mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans
tamamlama hakkı bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI
Puan türü: YGS-6
• Ticari hayatta faaliyet gösteren en ufak ölçekli işletmeler dahi çeşitli
ticari faaliyetleri için vergi işlemleriyle karşılaşmakta ve bu işlemlerin
muhasebeleştirilmesini gerçekleştirilmektedirler.
• Geleneksel yapıda bu işlemler yoğun olarak dış kaynaklar vasıtasıyla
gerçekleştirilirken iş süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesinin gerektiği
günümüzün rekabet ortamlarında bu işlemler, işletmelerin kendi bünyelerinde
oluşturdukları departmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
• İşlem sayılarının ve içeriklerinin genişlemesi ve işlemlerin yeni ekonomi
ekseninde bilgi iletişim temelli cihazlar ile gerçekleştirilmesi bu alanda kalifiye
insan gücüne olan talebi artırmaktadır.
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nın amacı işletmelerde meydana
gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan
sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır.
• Program mezunları, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali
müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar,
sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe
elemanı olarak da çalışabilmektedirler.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
35
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
36
Puan türü: YGS-1
• Otomotiv Teknolojisi programı dünya ticaretinin liberalleşmesini takiben
otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet
kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü, çağın beklentilerini
karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetiştirmek amacıyla
iki yıllık eğitim veren bir programdır.
• Mezunlar üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile
işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş
yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar.
• Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim, yüksek düzeyde el becerisine
sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki
çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
38
Puan türü: YGS-4
• Televizyon ve radyo sektörüne iyi eğitilmiş elemanlar yetiştirmek üzere
tasarlanan program, uygulamaya ağırlık vermekle birlikte, bir yayıncının
sahip olması gereken kuramsal eğitimi de ihmal etmeyen bir yapıya sahiptir.
• Öğrencilerin uygulamalı eğitimine cevap vermek amacıyla, en yeni
teknolojiler kullanılarak oluşturulan çekim ve kurgu stüdyoları, TV stüdyosu,
reji / seslendirme odaları ve naklen yayın aracı ile stüdyo sınırlarının dışında
da çok kameralı televizyon programı hazırlanabilecek ve yayınlanabilecek
kapasitede profesyonel bir donanıma sahiptir.
• Dileyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına yüksek oranda geçiş
yapabilmektedirler.
• Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunları, radyo ve televizyon yayıncılığı
sektörünün önde gelen firmalarında, bölüm danışmanlarının yönlendirmeleri
neticesinde yönetmen, spiker, yapım asistanı, metin yazarı, radyo programcısı,
muhabir, kameraman olarak sektörde yerlerini alabilir.
RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (İNGİLİZCE)
Puan türü: YGS-4
• Öğrencilere radyo ve televizyon yayıncılığının pratik ve teorik esaslarının
aktarıldığı program kapsamında öğrencilerin hem geleneksel medyada hem
de gelişen ve giderek önem kazanan sosyal medyada kendilerine bir kariyer
hedefleyebilecekleri bir eğitim planlaması yapılmıştır.
• Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı’nda öğrenciler, radyo
ve televizyon programcılarının sahip olması gereken tüm bilgilerle donatılmakta,
yayın öncesi, yayın ve sonrasındaki süreci önce kampüs içinde ardından sektörün
bilinen markalarının stüdyolarında edindikleri bilgiler ışığında yaşayarak görme
imkanına sahiptir.
• Öğrencilerin uygulamalı eğitimine cevap vermek amacıyla, en yeni teknolojiler
kullanılarak oluşturulan çekim ve kurgu stüdyoları, TV stüdyosu, reji/seslendirme
odaları ve naklen yayın aracı ile stüdyo sınırlarının dışında da çok kameralı
televizyon programı hazırlanabilecek ve yayınlanabilecek kapasitede profesyonel
bir donanıma sahiptir.
• Program müfredatı, eğitimine lisans düzeyinde devam etmek isteyen öğrenciler
de düşünülerek dört yıllık ilgili programların ders müfredatları ile entegre şekilde
hazırlanmıştır.
• Öğrencilerimiz, iki yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı
(DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili dört yıllık
programlarına yüksek oranda geçiş yapabilmektedirler.
39
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
40
Puan türü: YGS-5
• Programın temel amacı, havacılık sektörüne ayak uydurabilen, etkili iletişim
becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren,
çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip kabin
hizmetleri verebilecek personel yetiştirmektir.
• Kabin Memuru unvanını alan mezunlar, kazandıkları yetiler doğrultusunda
havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmelerle,
tarifesiz sefer düzenleyen hava yolu işletmelerinin yanı sıra, yabancı hava yolu
işletmelerinde de istihdam edilebileceklerdir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Havacılık
İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Turizm
ve Otelcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
Puan türü: YGS-6
• Programın amacı, büyük bir hızla gelişen havacılık sektöründe yer alan ulusal
ve uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek, ileri düzeyde yabancı dil,
işletmecilik ve temel havacılık bilgileri ile donatılmış ilgili yeterliliklere sahip
yönetici adayları yetiştirmektir.
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi unvanını alan mezunlar, tüm hava yolu şirketleri,
havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık
kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında İşletme, Lojistik
Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma ve
Lojistik bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
41
SOSYAL HİZMETLER
Puan türü: YGS-5
42
• Toplumlardaki ekonomik, sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak
toplumsal sorunların çözümünde bireylere ihtiyaç duydukları desteğin
sağlanmasında ve bireylerin çevresi ile bütünleşmesinde sosyal hizmet
uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bu doğrultuda programın amacı, sosyal hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan
niteliklere sahip, gelişime açık, vizyonu olan ve hizmet alanının ihtiyaç
duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi altyapısına sahip sosyal hizmet uzmanları
yetiştirmektir.
• Sosyal hizmeti tüm yönleriyle ele alabilmek için disiplinlerarası bir bakış
açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken psikoloji –
sağlık – sosyal hizmet dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına
dönük müfredatla hareket edilecektir.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Puan türü: YGS-6
• Gittikçe küçülen ve neredeyse küresel bir köy olarak nitelendirilen dünyamızda,
gelişen teknoloji ve taşımacılık hizmetlerine paralel olarak, olağanüstü bir hızla
büyüyen turizm ve otelcilik sektörü, bu alanda çalışabilecek nitelikli eleman
ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
• Sektörün standartları gittikçe yükselen taleplerini karşılamak amacıyla oluşturulan
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Glion Yüksek Eğitim Enstitüsü iş birliği ile
öğrencilere turizm-eğlence ve diğer hizmet sektörlerine yönelik yönetim odaklı
programlar sunmaktadır.
• BİLGİ–Glion iş birliği kapsamında hazırlanan Turizm ve Otel İşletmeciliği
Programı, temsil gücü yüksek, yabancı dile ve alanına hâkim uluslararası
yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
43
Puan türü: YGS-1
UÇAK TEKNOLOJİSİ
• Programın temel amacı, uçak teknolojisi alanında nitelikli ve sektördeki
ulusal ve uluslararası tüm firmalarda görev yapacak donanımda uzmanlar
yetiştirmektir.
44
• Son teknik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesi gereken uçak
teknolojisi teknikerlerinin uluslararası standartlarda bilimsel veriler ışığında
çalışan ve düşünen uzmanlar olarak yetiştirilmesi, bu alandaki nitelikli insan
gücü boşluğunun doldurulması başlıca hedeftir.
• Uçak Teknikeri unvanı alan mezunlar, havacılık sektöründe imalat yapan
firmalarda veya büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik personel
olarak çalışabilmektedirler.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Uçak
Mühendisliği, Pilotaj, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
UYGULAMALI İNGİLİZCE ve ÇEVİRMENLİK
Puan türü: YGS-3
• Uluslararası mal ve hizmet piyasalarında ve bunun getirdiği ilişkilerde iletişim
dili olarak yoğun bir şekilde İngilizce kullanılmaktadır. Programın amacı, hizmet
sektöründe yer alması düşünülen, teknik bilgi ve becerilerle donanmış, karar
verme, planlama ve uygulama konularında deneyimli çevirmenler yetiştirmektir.
• Çok sayıda farklı sektör kapsamında faaliyet gösterecek çevirmenlerimizin
bilgi ve iletişim teknolojisi altyapılarını iyi kullanmaları ve yenilikleri iş süreçlerine
hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde adapte etmeleri gerekmektedir.
• Bütün çeviri kuramları, yaklaşımları ve yöntemlerini öğrenecek olan
öğrencilerimiz; araştırma, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin de yer aldığı
içeriklerle kendilerine güvenen ve yetkin profesyoneller olarak pek çok alanda
öne çıkacaklardır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
45
ADALET
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Puan türü: YGS-3
• Programda öğrenciler, farklı hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel bilgi
derslerini takip etmenin yanı sıra, onları profesyonel hayata hazırlayacak
uygulamaya yönelik derslerden de yararlanacaklardır.
• Türkçe gerçekleştirilen programın öğrencileri, dilerlerse bir yıllık İngilizce
hazırlık programı ile yabancı dil becerilerini geliştirme imkanına sahiptir.
ADALET
• Adalet Meslek Yüksekokulu, BİLGİ Hukuk Fakültesi ile yakın bir ilişki
içerisinde olduğundan, öğrenciler Hukuk Fakültesi bünyesinde açılan
derslerden yararlanabilecek, yürütülen projelerde çalışabilecek ve
düzenlenen konferanslara katılabileceklerdir.
48
• Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer
üniversitelerin hukuk fakültelerindeki lisans programlarında eğitimlerine
devam edebilirler.
• Profesyonel hayata atılmak isteyen mezunlar, önde gelen hukuk
bürolarında, hukuk alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda, sınai ve
ticari işletmelerin hukuk departmanlarında uzman veya hukuk işleri bürosu
yöneticisi olarak çalışabilirler.
SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
Puan türü: YGS-2
• Ağız ve diş sağlığı teknikerleri diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya
özel kişilere ait diş polikliniklerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, özel
diş laboratuvarlarında diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı
hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta
kabulünde de sorumluluk alacak kişilerdir.
• Diş ünite sayısı, 2002 yılından 2012 yılına kadar 1.071’den 6.169 adedin üzerine
yükselmiştir. 2002 yılında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine karşı müracaat sayısı
yaklaşık 5,5 milyon iken bu rakam 2012 yılında 30 milyonun üzerine çıkmıştır.
• DGS ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Sağlık İdaresi,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi
bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
53
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
54
Puan türü: YGS-2
• Ameliyathane teknikerlerinin, ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri
tanıyan ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknolojiye sahip malzemeleri
ameliyata hazırlayarak kullanımını sağlayabilen yardımcı sağlık personelinin
sahip olduğu ameliyathane hizmetleri bilgisinin yanı sıra, tıbbi alanda kullanılan
belgeleri iyi tanımaları, ameliyathane işlemlerini iyi yönetmeleri ve hasta, hasta
yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme becerilerinin
olması gerekmektedir.
• 2002 yılında yaklaşık 2 milyon kadar ameliyat gerçekleştirilirken 2012 yılında
bu rakam 8,5 milyonun üzerine çıkmıştır.
• DGS ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
Puan türü: YGS-2
ANESTEZİ
• Anestezi uzmanlarının sağlık kurum ve kuruluşlarının anesteziyoloji ve
reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyata hazırlanmasında, anestezi ve
reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde ve hasta tedavisinde
çalışacak olan anestezi teknikerlerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin
sunulması esnasında kullandıkları anestezi bilgisine sahip olmanın yanı sıra,
tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, sağlık kurumları yönetimi hakkında
bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili
iletişim kurabilme becerilerinin olması gerekmektedir.
• 2002 yılında yaklaşık 2 milyon kadar ameliyat gerçekleştirilirken 2012 yılında
bu rakam 8,5 milyonun üzerine çıkmıştır.
• DGS ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
55
ÇOCUK GELİŞİMİ
Puan türü: YGS-4
56
• Bir çocuk gelişimi meslek elemanının, 0 - 6 yaş çocuklarının tüm gelişim
alanlarını ve özelliklerini tanıyan, plan ve uygulama yapma, yaparak ve
yaşayarak öğrenme, mesleki alanda araç - gereç kullanma konusunda yeterli
olması gerekmektedir. Ayrıca bu mesleği seçenlerin, iletişim, problem çözme,
çocukları tanıma teknikleri alanında etkin, organizasyon yapma bilgi ve
becerisine sahip, teknolojik gelişmelere hakim, çocuk hastalıkları ve sağlığı
gibi konularda bilgili olmaları beklenmektedir.
• Çocuk Gelişimi Programı mezunlarının çalışma alanlarının çok geniş olmasına
paralel bir şekilde Türkiye’de faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumu
sayısı da artış göstermektedir. Diğer taraftan okul öncesi eğitimin daha etkin
ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi adına kurumlardaki her bir grupta yer alan
öğrenci sayısı azaltılmakta, bu da daha fazla öğretmen yardımcısı ihtiyacını
gündeme getirmektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Çocuk Gelişimi
ve Okul Öncesi Öğretmenliği bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
58
Puan türü: YGS-2
• Diş protez teknikerleri, çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı
apareylerin yapımının laboratuvar aşamalarını sağlayan, bu işlemlerde gerekli
olan cihazları kullanan, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biyogüvenlik
kurallarını ve risklerden korunma yöntemlerini uygulayan kişilerdir.
• 2002 yılında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine karşı müracaat sayısı yaklaşık
5,5 milyon iken bu rakam 2013 yılında 30 milyona yükselmiştir. Diş sağlığı
alanındaki bu gelişmeler ve genel olarak sağlık alanında kalifiye personele
yönelik olan yoğun talep diş sağlığı alanındaki istihdam açığını gösterir
niteliktedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Sağlık İdaresi,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi
bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
Puan türü: YGS-2
DİYALİZ
• Böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalara sürekli olarak yapılan tedavi
sürecinde görev alan diyaliz teknikerlerinin etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin
sunulması esnasında kullandıkları diyaliz bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tıbbi
alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, diyaliz hizmeti sunulan merkez ile
üniteleri iyi yönetmeleri, hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili
iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
• Bu diyaliz merkezlerinde 2002 yılında 5.685 adet diyaliz cihazı kullanılırken,
2013 yılında kullanılan diyaliz cihazı 14.900 adede yükselmiştir. Türkiye’de 2002
yılında 444 adet diyaliz merkezi faaliyet gösterirken, 2013 yılı itibariyle bu rakam
önemli bir artış göstererek 841’e yükselmiştir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik ile
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
59
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
Puan türü: YGS-1
• Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların
bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik
yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde görev alan
elektronörofizyoloji teknikerlerinin etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması
esnasında kullandıkları alan bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tıbbi alanda
kullanılan belgeleri iyi tanımaları, tıbbi hizmetleri iyi yönetmeleri ve hasta, hasta
yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
• Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanını alan mezun sayısı oldukça sınırlıdır;
sağlık alanının öneminin arttığı günümüzde önemli bir istihdam açığının olduğu
görülebilmektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
61
Puan türü: YGS-2
FİZYOTERAPİ
• Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanma geçiren ve doktor
tarafından teşhis konulup tedavisi başlayan hastalara sürekli olarak yapılan
tedavi sürecinde görev alan fizyoterapi teknikerlerinin, sağlık hizmetinin
sunulması esnasında kullandıkları fizyoterapi bilgisine sahip olmanın yanı
sıra, tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, fizik tedavi merkez ve
ünitesini iyi yönetmeleri, hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla
etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
62
• Türkiye’de ilgili sağlık kuruluşları bünyesinde 2002 yılında 1.500 yatak
hizmete sunulurken, bu rakam 2013 yılında 1.750’ye yükseltilmiştir. Fizik
tedavi merkezi ve yatak sayısı ile her yıl istihdam edilen sağlık memuru
sayısının yüzde 10 artış göstermesi, bu alandaki kalifiye personel ihtiyacını
ortaya koyar niteliktedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
İLK ve ACİL YARDIM
Puan türü: YGS-2
• İş, ev, trafik kazaları ve diğer acil durumlarda hastaya ilk yardımı uygulayan
acil tıp teknisyenlerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmetini sunabilmeleri adına
acil yardım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi
tanımaları, sağlık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları
ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
• 2012 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık sektöründe Acil Tıp Teknisyeni
unvanında yaklaşık 17 bin kişinin istihdam edildiği bilgisine ulaşılmaktadır.
Acil vaka sayısının ve sağlık sektörüne verilen önemin arttığı göz önüne alındığında
söz konusu alandaki istihdam olanaklarının artacağı gözükmektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım ve
Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
63
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
64
Puan türü: YGS-2
• İş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, işçi sağlığı ve iş
güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil
durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulamasını yapabilen, başta iş
yeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla
haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen iş
sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin, sundukları hizmeti etkin ve verimli bir şekilde
yönetmeleri, paydaşlarla etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
• İş kazası, meslek hastalığı ve bunlara bağlı ölümlerin artış ve süreklilik
göstermesi, çeşitli önlemlerin alınması gerekliliğini oluşturmuş ve buna bağlı
olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe sokulmuştur.
Bu yönetmeliğe bağlı olarak çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın çeşitli sınırlar
için çeşitli sayılarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanının istihdam edilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Acil Yardım
ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
Puan türü: YGS-1
ODYOMETRİ
• İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve
hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli
durumlarda konuşma tedavisi yapan odyometristin, hasta, hasta yakınları ve
diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin olması gerekmektedir.
• İşitme cihazı ve koklear implant firmaları, teknik eleman olarak yasal zorunluluk
gereği odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiye’de yaygın şube
ağı kurma çabası verdikleri düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha
fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Fizik, Odyoloji,
İşitme Engelliler Öğretmenliği bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
65
Puan türü: YGS-1
OPTİSYENLİK
• Hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun bir şekilde görme gereçlerinin
seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve
hastaya teminini sağlayan optisyenlerin, işletmecilik esaslarını iyi bilmeleri
ve paydaşları ile etkili iletişim kurmaları gerekmektedir.
66
• Yapılan düzenlemelerle optisyenlik firması açacak her girişimcinin bir mesul
müdür bulundurması ve bu mesul müdürün de en az meslek yüksekokulların
optisyenlik programı mezunu olması şartı getirilmiştir. Bu şartın firma
açılışı gerçekleşmeden yerine getirilme gerekliliğinin bulunması, istihdam
gereksinimini ortaya koymaktadır.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Fizik
bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
ORTOPEDİK PROTEZ ve ORTEZ
68
Puan türü: YGS-2
• Bu program kapsamında değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden
kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas – iskelet
ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize
edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri
yapabilecek düzeyde sağlık teknikeri yetiştirilecektir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Biyomedikal
Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Puan türü: YGS-1
• Vücut ve doku sıvılarının mikroskobik araştırmaya hazır hale getirilmesine
kadarki tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve yeni tekniklerin kullanılmasında
çalışacak, problem çözme kabiliyetine, iyi seviyede göz ve el koordinasyonuna
sahip patoloji laboratuvar teknikerlerinin hizmetlerini iyi yönetmeleri, hasta, hasta
yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
• Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında
patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Yetişen uzman doktorların sayısındaki
artış, orantılı bir şekilde patoloji laboratuvar teknikeri ihtiyacını da artıracaktır.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Biyoloji, Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
69
RADYOTERAPİ
Puan türü: YGS-1
70
• Ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olan kanser tedavisinde en önemli tedavi
yöntemlerinden birini uygulayan radyasyon onkoloğuna yardımcı olacak
radyoterapi teknikerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması adına
radyoterapi bilgisine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra, sağlık hizmetlerini iyi
yönetmeleri ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili bir şekilde
iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.
• Onkoloji hastanelerindeki yatak sayısı 2002 yılında 900 adetken bu rakam
2012 yılında 1.300 yatağa yükselmiştir. Söz konusu oran ve sayının yükselmesi,
radyoterapi teknikerine olan talebi artırmaktadır.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Puan türü: YGS-6
• Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü, etkili iletişim kurabilen, koordine
edebilme yeteneğine sahip, yabancı dile hakim, sağlık sektörüne özgü bilgi ve
beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına
ihtiyaç duymaktadır. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının
çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla önem
kazanması ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır.
• Programın amacı, hem işletme eksenli bilgiye, hem de hastane yönetimi
bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
71
TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK
72
Puan türü: YGS-3
• Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline
gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayacak programın bu doğrultudaki
misyonu da; bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin
yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.
• Programın amacı, sağlık kurumlarında sekretarya hizmetlerini yürütebilen,
hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt süreçlerini yürütebilen, tıbbi, idari
ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen, dokümanları iyi bir şekilde arşivleyebilen,
arşiv düzenleyip, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları
muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık
teknikerlerini yetiştirmektir.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlayacaktır.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Puan türü: YGS-1
• Teşhis veya tedavi sürecinde röntgen, tomografi ya da MR çekimi yapacak
olan tıbbi görüntüleme teknikerlerinin etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin
sunulması için kullandıkları tıbbi görüntüleme bilgisine sahip olmanın yanı sıra,
sunulan sağlık hizmetini iyi yönetmeleri ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık
çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin de olması gerekmektedir.
• Türkiye genelinde 2012 yılında hastaneye yatan her 10 bin kişiden 500’ü MR ve
BT çektirmiştir. Bunun dışında hastanede yatmayıp da tedavisi sırasında radyolojik
bir görüntüleme hizmeti kullanan çok sayıda birey bulunmaktadır. Bu durum
istihdam olanaklarının da sürdürülebilir bir şekilde artacağını göstermektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
73
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
74
Puan türü: YGS-2
• Klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik
laboratuvarlarında kimyasal analizlerin yapılması sürecinde görev alan tıbbi
laboratuvar teknikerlerinin, etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunabilmeleri için
kullandıkları tıbbi laboratuvar bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tıbbi alanda
kullanılan belgeleri iyi tanımaları, tıbbi hizmetleri iyi yönetmeleri ve hasta,
hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim becerilerinin olması
gerekmektedir.
• 2012 yılında ön lisans eğitimini tamamlayarak 677 kişi Tıbbi Laboratuvar
Teknikeri unvanını alarak mezun olmuştur. Türkiye genelinde 2012 yılı itibariyle
2.298 kişi tıbbi laboratuvar teknikeri olarak istihdam edilmekte ve 100 bin kişiye
3,17 tıbbi laboratuvar teknikeri düşmektedir.
• DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Biyoloji, Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.
• Programın hem örgün hem de ikinci öğretim seçeneklerinin bulunması,
dileyenlerin derslere gündüz ya da akşam katılmalarına olanak sağlıyor.
Adana Bölge Ofisi: Ziyapaşa Bulvarı Özgü Apt. No: 10 K: 1 D: 3 Seyhan - Adana
0 322 459 50 08 l [email protected]
Ankara Bölge Ofisi: Ziaur Rahman Cad. No: 17/5 Çankaya - Ankara
0 312 447 35 61 - 62 | [email protected]
Antalya Bölge Ofisi: Gençlik Mah. Tevfik Işık Cad. Falez Apt. No: 59/7 Antalya
0 242 247 45 43 l [email protected]
BİLGİ Bursa Merkezi: Nilpark AVM&Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cad. Kat: 4 No: 90 Nilüfer - Bursa
0 224 245 70 00 l [email protected]
İzmir Bölge Ofisi: 1383 Sok. Kültür Mah. Mustafa Bey Cad Ertem Apt. No: 3 D: 4 Alsancak - İzmir
0 232 465 12 00 l [email protected]
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No: 6
Kuştepe 34387 Şişli İstanbul
Tel: (0212) 311 50 50
Fax: (0212) 216 24 14
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No: 20
34440 Beyoğlu İstanbul
Tel: (0212) 311 50 00
Fax: (0212) 216 24 14
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santrali
Kazım Karabekir Cad. No: 2 / 13
34060 Eyüp İstanbul
Tel: (0212) 311 50 00
Fax: (0212) 216 24 14
444 0 428 l www.bilgi.edu.tr
Download