yıllık en fazla 300.000 ABD Doları

advertisement
www.gaib.org.tr
İHRACATA YÖNELİK
DEVLET YARDIMLARI
Tülay SÖZERİ
AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi
Tel: 0 342 220 00 10 / 132
E-mail: [email protected]
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
AMAÇ
Tebliğ’de belirlenen ölçütler çerçevesinde, Türkiye'de,
tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin
tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını
teminen tasarımcı şirketleri gerçekleştireceği tanıtım,
reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile
yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.
TASARIM DESTEĞİ
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii İhracatçı Birlikleri
Yararlanan
Firmalar
Destek Süresi
Destek Oranı
Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler
ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri:
en fazla 4 yıl
Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri:
Proje bazında
% 50
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
I. TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ
a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Görsel ve yazılı tanıtım,
Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, vb.)
düzenleme ve katılım giderleri,
Pazar araştırması,
Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar
vb.),
Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),
Seminer, konferans, vb.,
Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,
Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim malzemesi,
Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,
Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları,
Medya satın alım ajansı harcamaları,
Direct mailing ile ilgili harcamalar,
Stratejik danışmanlık giderleri,
Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus
ödenen listeleme bedeli,
Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,
Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda
pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai
tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin
giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
b) Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında
değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo,
şube, showroom, reyon, gondol vb.);
(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve
yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin
danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin
harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000. ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50
oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite
kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve
trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın
alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket
kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve
hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda
rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında
satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım
(CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi
(SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans
Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi
kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım
ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme
bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi
için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı
harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
tutarında desteklenir.
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
II. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ
a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri
• Görsel ve yazılı tanıtım,
• Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, vb.)
düzenleme ve katılım giderleri,
• Pazar araştırması,
• Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif
sponsorluklar vb.),
• Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),
• Seminer, konferans, vb.,
• Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
• Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,
• Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim
malzemesi,
• Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,
Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları,
Medya satın alım ajansı harcamaları,
Direct mailing ile ilgili harcamalar,
Stratejik danışmanlık giderleri,
Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus
ödenen listeleme bedeli,
Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,
Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda
pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai
tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin
giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
b) Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında
değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo,
şube, showroom, reyon, gondol vb.);
(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve
yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin
danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50
oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin
harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000. ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket
yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm (kalıp ebat
setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket
kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları
danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD),
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans
Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın
alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin
lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri
ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi
için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak
kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla
100.000 ABD Doları,
tutarında desteklenir.
TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ (2000/1)
III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Görsel ve yazılı tanıtım
Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum,
tasarım fuarı, tasarım yarışması, bienal vb.) düzenleme ve katılım giderleri,
Ülke imaj kampanyası,
Pazar araştırması,
Sponsorluk,
Kokteyl,
Seminer, konferans, vb.,
Web sayfasına ilişkin tasarımlar,
Reklam panoları,
Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,
Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,
Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri,
kapsamındaki görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı,
marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve
pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla
300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Download