ERKEN BOŞALMA

advertisement
ERKEN BOŞALMA (Pre-matür ejakülasyon)
Erken boşalma penisin vajen içerisine girmeden hemen önce ya da girer girmez hemen meni
gelmesi yani boşalmanın istenenden daha erken gerçekleşmesi durumudur. 40 yaşın altındaki
erkeklerin yaklaşık %40'ında görülür. Ancak bunun kesin bir tanımı yoktur. Bazı erkekler 5-10
dakika süren ilişkileri de erken boşalma olarak tanımlayabilirler. Genel olarak kabul edilen süre
(IVLT) penisin vajene girdikten sonra 2 dakikanın altında boşalmanın erken boşalma
olduğudur.Aynı zamanda erken boşalma eşlerin daha tatmin olmadan boşalmanın gerçekleşmesi
olarak taımlanabilir.
Hem meni vajen içerisine atılamadığından kısırlığa yol açması hem de çiftlerin cinsel hayatını
olumsuz etkilediği için önemli bir problem olarak ortaya çıkar. Aslında intrauterin inseminasyon
(IUI) yöntemiyle erkeğin spermleri kadına nakledilerek çocuk olmama problemi büyük oranda
çözümlenebilir. Ama cinsel birleşmenin daha tatminkar olabilmesi için boşalmanın doğal olarak
geciktirilmesi başka yöntemlerle tedavi edilmelidir.
Öncelikle, cinsel ilişkiye girememe nedeninin erken boşalma mı yoksa penisin yeterli
sertleşmemesi mi olduğu iyi ayırt edilmelidir. Bazen daha penis sertleşmeden boşalma olur ve
cinsel ilişki de gerçekleşemez. Burada peniste bir sertleşme kusuru bulunup bulunmadığı iyi
araştırılmalıdır. Bunun için NPT testi, penil Doppler ve VSS gibi testler istenilebilir.
Eğer sertleşme kusuru bulunmadığına karar verilirse gerçek erken boşalma tanısı konularak
tedaviye geçilir.
Genelde ilk ilişkilerde erken boşalma yaşanabilir. Bu anksiyeteye bağlıdır. Bu stres durumu daha
uzun sürerse, erken boşalma da bir müddet devam edebilir. Zamanla erkeğin kendini kontrol
edebilmeye başlamasıyla, bu sorun da kendiliğinden kaybolur. Yetersiz cinsel eğitim ve bilgi
eksikliği nedeniyle özellikle masturbasyon konusunda korkular da önemli faktördür. Bazı olgular
ise organik bir nedene dayanır. Yani penisin sinirsel uyarımında hassasiyet artmıştır. Neticede
daha birkaç hareket ile meni boşalmaktadır. Örneğin uretrit gibi iltihabi durumlarda.
Erken boşalmanın tedavisinde eğer enfeksiyon ya da düzensiz cinsel yaşantı gibi nedenler söz
konusuysa, öncelikle bunlar tedavi edilirler. Bazı tavsiyelerde bulunulur ve beraberinde geciktirici
ilaçlar verilir. Olayın özelliğine göre psikiyatrik danışma da istenebilir.
Öncelikle cinsel ilişki sırasında erkeğin kendini kontrol etmesi önerilir (Masters ve Johnson
yöntemi). Erkeğin kendini kontrol etmesi demek, boşalmadan hemen önce bunu hissederek
ilişkiye ara vermesini öğrenmesi demektir. Boşalacağını hissettiği zaman kendini geri çekerek ya
da dikkatini başka tarafa dağıtarak boşalmayı durdurmaya çalışmalıdır. Bu alıştırmalara önce
masturbasyon sırasında deneyerek başlanması uygun olur. Masturbasyon sırasında boşalmadan
hemen önce ara verip, ereksiyonun azalması beklenir ve sonra yeniden devam edilir. Hatta bu
sırada idrar tutar gibi kasların kasılması da boşalmayı kontrol etmede yararlıdır. Bu uygulama 2-3
kez yapılır. Haftada 1-3 kez alıştırmabtekrarlanmalıdır. Daha sonra cinsel ilişki sırasında aynı
alıştırmalara geçilir. Başlangıçta ilişkiye girmeden boşalmayı önleme çalışmaları yapılır. Tam
boşalmadan önce eşe ilişkiye ara vermesi söylenilir ve ereksiyon bir miktar kaybolana kadar
beklenilir, arkasından tekrar devam edilir. Bunda da kendinden emin olunduktan sonra artık
penisin vajen içerisindeyken boşalmanın geciktirilmesi alıştırmalarına başlanılır. Bu sırada en
uygun pozisyon erkeğin sırt üstü yattığı, kadın-üstte pozisyonunda cinsel birleşmedir. Ancak bu
şekilde erkek boşalmasını en iyi kontrol edebilir. Aynı şekilde burada da boşalmadan hemen
öncesi hissedilerek eşe işaret verilir ve ilişki kesilir, bir müddet bekledikten sonra tekrar devam
edilir.
Bütün bu uygulamalar zaman alabilir. Haftalarca sürebilir. Sabırlı olmak ve tedavinin uzun
sürebileceğine inanmak gerekir. Başarılı olunamıyorsa seks terapisi almak üzere doktoruna
başvurulmalıdır.
Başka bir tedavi yöntemi ise penisin sıkılması tekniğidir. Burada, penis avuç içinde el ile sıkılarak
boşalma refleksi önlenmeye ve kanın boşalarak reksiyonun azaltılmasına çalışılır. Bu sırada fazla
travma yaratmamaya dikkat edilmelidir.
Bazen ilişkiden önce masturbasyon yapılarak ilişki sırasında boşalmanın geciktirilebileceği de
bildirilmiştir. Kalın veya iki kat kondom kulanılmasının da peniste uyarımı azaltarak boşalmayı
geciktirdiği tecrübe edilmiştir.
Erken boşalmanın tedavi süresi içinde mutlaka eşinin de yardımı gerekir. Çünkü bazı olgularda
kadının orgazma gelmesi gecikebilir. Örneğin dakikalarca süren cinsel ilişkiye rağmen orgazm
olamayan kadınlar vardır. Bu kadar uzun süre erkeğin boşalmadan cinsel ilişkiyi sürdürmesi
mümkün olmayabilir. Burada sorun erkeğin erken boşalması değil, kadının orgazma geç
başlamasıdır. Tedavisi de buna yönelik olmalıdır.
Geciktirici ilaçlar iki çeşittir. 1) ağızdan alınan haplar, 2) penise sürülen kremler. Ağızdan alınan
haplar antidepresan ilaçlar olup genelde psikiyatrik bozukluklarda kullanılırlar. Ama aynı zamanda
peniste uyarım eşiğini de yükselterek boşalmayı geciktirmelerinden dolayı erken boşalmanın
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Unutulmaması gereken nokta bu antideprasan ilaçların
erken boşalmada kullanımının sağlık bakanlığı tarafından henüz onaylanmadığıdır. Yan etkileri
olabileceğinden ya da ters etkide bulunabileceğinden alınacaksa mutlaka doktor kontrolünde
alınmalıdırlar. Clomipramine, fluoxetine gibi ilaçlar bunlardan bazılarıdır. Bu ilaçların en az 15 gün
kullanılmaları gerekir. Eğer yanıt alınamamışsa fazla kullanmaya gerek yoktur, ya ilaç değiştirilir
ya da seks terapisine geçilir.
Geciktirici kremler ise aslında lokal etkili anestezikler (uyuşturucular)'dir. Piyasada çok sık ve gelişi
güzel satılmaktadırlar. Ama önemli sakıncaları bulunur. Öncelikle kadında da vajeni uyuşturarak
zevk almasını önleyebilirler. Ayrıca, erkete penisin uyarılmasını bozarak ereksiyonu güçleştirebilir.
Bazen cilt üzerinde tahrişte de bulunabilir.
Sonuç olarak, erken boşalmanın tedavisinde erkeğin kendini kontrol etmesi çok önemlidir. Her
ilişki sırasında birkaç saniye de olsa boşalmayı geç başlatabilmeyi öğrenmesi, bir müddet sonra
tatminkar bir süre elde edilmesini sağlayabilir. Olaya eşinin de anlayış göstermesi ve tedavi edici
yönde katkıda bulunması gerekir. İlaç kullanımı tek başına her zaman yeterli olmayabilir, bu
nedenle kişinin kendi iradesini kullanması esastır. Gerektiği zaman seks terapisine baş vurulabilir.
Download