042-043_SAGLIK 2.indd

advertisement
SAĞLIK
Diş sağlığınız yüz
estetiğinizi tamamlıyor
Diş hekimlerinin çağdaş olanakları kullanarak, yüz estetiğine uygun dişler konusunda
mükemmel sonuçlar aldığını söyleyen Özel TOBB ETÜ Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı
Kliniği Bölüm Yöneticisi Dr. Çağdaş Onat, “Tüm hastalarımız, bembeyaz dişler istese de
herkesin kendini en mutlu hissettiği gülüş, o kişi için en estetik gülüştür” dedi.
G
ünümüzde kişinin yüz estetiğinde çok belirgin rol oynayan
dişlere yönelik, kişiyi daha mutlu hissettirecek, daha özgüvenli
gülümsemesini sağlayacak birçok uygulama
yapılıyor. Özel TOBB ETÜ Hastanesi Ağız ve
Diş Sağlığı Kliniği Bölüm Yöneticisi Dr. Çağdaş Onat, diş sağlığı ve yüz estetiği konusunda TOBB Ekonomik Forum Dergisi’nin
sorularını yanıtladı. “Estetik diş hekimliği”
tanımına karşı olduğunu belirten Dr. Onat,
“Estetik diş tedavilerinde başarılı olmak için
hekim, estetik memnuniyetsizliğin tam nedeni ya da nedenlerini hastayla birlikte belirlemeli, ne, neye dönüşürse sonucun ‘güzel’ olacağını canlandırıp, modeller, çizimler
hatta hasta üzerinde ön çalışmalarla, olası
sonuçları hastasıyla paylaşmalı” ifadesini
kullandı.
42
EKONOMİK FORUM
Estetik diş hekimliği nedir, nelerle ilgilenir?
Aslında, diş hekimliği mesleğinde “Estetik diş hekimliği”
diye ayrılmış bir branş ya da dal yok. Zaten bir diş hekimi, hastalarına sunduğu tüm tedavilerde iki temel ihtiyaç olan “estetik
ve fonksiyon”a cevap vermeli. Yani bir diş hekiminin kendisini
“fonksiyonel diş hekimi” olarak tanımlaması ne kadar gerçek dışı
ise “estetik diş hekimi” olarak tanımlaması da bir o kadar gerçek
dışıdır.
Bu durumda, estetik diş uygulamaları yok mudur?
Tabii ki var. Kişinin yüz estetiğinde çok belirgin rol oynayan
dişlere yönelik, kişiyi daha mutlu hissettirecek, daha özgüvenli
gülümsemesini sağlayacak birçok uygulama var. Hatta bazı vakalar için diş eti cerrahileri, ortodontik tedavilerle diş çapraşıklıklarının düzenlenmesi ve estetik özellikleri geliştirilmiş seramikler ile başka materyallerin kullanılarak yapıldığı restoratif
işlemlerin hepsinin belli bir planlama çerçevesinde uygulandığı
kompleks tedavi modelleridir. Bu tedavi modelleri aslında, zaten
onlarca yıldır bilinen ve uygulanan yöntemler. Ancak son yıllarda
Diş beyazlatmada başarı, dişlerdeki
renklenmenin “ne renklenmesi” olduğuyla
yakından ilgilidir. Hekim, renklenmenin
tipini belirledikten sonra uygulayacağı yöntemi veya yöntem kombinasyonlarını da
belirlemektedir. Bunun dışında, kullanılan
materyal, uygulama süresi, uygulama şekli
de başarıda etkilidir.
Beyazlatma işleminde kullanılan kimyasal malzeme, bazı enerji kaynaklarıyla aktive edilebilir. Bu enerji kaynağı lazer de olabilir, halojen ışık da led de plazma ark ışık
kaynağı da olabilir. Yapılan birçok bilimsel
çalışma, beyazlatmada kullanılan kimyasal
maddenin farklı ışık kaynaklarıyla aktive
edilmesinin başarıda farklılık yaratmadığını
göstermiştir.
Günümüzde hiçbir enerji kaygö
nağına
gerek duymadan etkin diş beyazlatna
manın
sağlanabildiğini de söyleyebiliriz.
ma
dijital görüntüleme, planlama ve üretim tekniklerinin, yenilenen
seramik ve benzeri materyallerin çeşitliliğinin artması biz diş hekimlerine, hastalarımıza daha öngörülebilir tedaviler uygulama
ve estetik beklentileri üst düzeyde karşılayabilme imkânı sağladı.
ağladı.
Bu süreçte “modernleşmenin” getirdiği bazı istekler ve olanaknaklar da estetik beklentileri olan hastalarımızı etkilemeye yöönelik popüler yeni kavramları kendiliğinden yarattı.
Özellikle ön dişlerin kişinin estetiğinde ne gibi
önemi vardır ve buna yönelik ne gibi uygulamalar
yapılıyor?
Biz diş hekimleri görülebilir alanda olmayan bir
azı dişine yaptığımız dolguda dahi ilgili dişin anatomik özelliklerine sadık kalmaya yani “estetik” olmaya
özen gösteririz. Bir kişinin etrafında oluşturduğu imaj
veya yeni girdiği bir toplulukta oluşturacağı ilk izlenimde büyük etkisi olan ön dişlerin ve de gülümsemenin yüz
estetiğindeki önemi tabii ki çok büyük. Hatta bazı kişiler,
cilt, burun ve gözlerinden çok dişlerinin, etkileyiciliklerinde
de
ve imajlarında asıl önemli faktör olduğunu düşünmektedir.
r. İşte
bu nedenlerle diş beyazlatmaları, diş eti cerrahileri, “porselen laminate” uygulamaları, “bonding” adıyla popülerleştirilen (ki yine
onlarca yıldır uygulanan) kompozit restorasyonlar ve “konturlama” gibi işlemlerle “gülüş tasarımı” yapılmaktadır.
Dişler kaplama yapılmadan nasıl beyazlatılır?
Beyazlatma zararlı bir işlem midir?
Öncelikle doğru uygulandığı takdirde hiçbir zararının olmadığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki basit bir dolgu da yanlış
uygulamayla yarar değil zarar verir. Dişleri beyazlatma işlemi,
tamamen diş hekimi kontrolünde sadece hekimin ofisinde veya
diş hekiminin hazırladığı bir apareyle beyazlatıcı malzemenin
hastaya verilmesi ve hastanın hekimin önerdiği kullanım yönergesi doğrultusunda evinde uygulama yapması veya iki yöntemin
bir arada uygulanmasıyla olabilir.
Bu yöntemlerin dışında hastaların marketlerden, eczanelerden satın alarak uygulayabilecekleri materyallere de günümüzde
kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ancak hekim kontrolünden tamamen
uzak bir şekilde bu malzemelerin kullanımını önermiyoruz.
Beyazlatma işlemi esnasında veya hemen sonrasında karşılaşılabilecek problem, dişlerde şiddetliye varabilen hassasiyetlerin
görülmesidir. Doğru uygulamalarda, bu hassasiyet kesinlikle geri
dönüşsüz bir zarara yol açmaz. Zaten günümüzde beyazlatma işlemi öncesi ve sonrasında uygulanacak bazı işlemlerle bu hassasiyet tamamen giderilebiliyor veya en aza indirgenebiliyor.
m Dr. Çağdaş Onat
Diş Hekimi, Protez
Uzmanı
TOBB ETÜ
Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı
Kliniği Bölüm
Yöneticisi.
Sonuç olarak estetik diş
tedavilerinde başarılı sonuçlar için
nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle hastalarımızın beklentilerini çok iyi belirlemeli, netleştirmeliyiz. Birçok kişi dişlerinin görüntüsünden, gülüşünden memnun değildir ama
memnun olmak için neyin nasıl olması
gerektiğini de tam olarak ifade edemez.
Bu
B net olamama hali “bir şeyler biraz daha
şey
şe olsa” gibi ifadelerle çıkar hekimlerin
karşısına.
İşte bu noktada hekim, estetik
ka
memnuniyetsizliğin
tam nedeni ya da neme
denlerini hastayla birlikte belirlemeli, ne,
neye dönüşürse sonucun “güzel” olacağını
canlandırıp, modeller, çizimler hatta hasta
üzerinde ön çalışmalarla, olası sonuçları
hastasıyla paylaşmalıdır. Günümüzde Türk
diş hekimliğinin, çağdaş olanakları da kullanarak bahsedilen tedavi modellerini başarıyla uyguladığını ve meslektaşlarımızın
mükemmel estetik sonuçlar elde ettiklerini
rahatlıkla söyleyebilirim.
EKONOMİK FORUM
43i
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards