Adı Soyadı:

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıf – No
GÜZELÇAMLI MUSTAFA KEMAL İÖ.
O. MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM 1.YAZILI
SORULARI
1.Yandaki geometrik şekli nasıl ifade ederiz?
A
6.Kısa kenar uzunluğu 7 cm olan bir dikdörtgenin
diğer kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi
olamaz? Nedenini yazınız.
A)DACB dikdörtgeni
B)ABC üçgeni
A)4
B)5
C)6
D)7
B
Cevap:...........................................................................
......................................................
C)CBAD karesi
D)ACBD karesi
D
2.Aşağıdaki açıların çeşitlerini altlarındaki noktalı
yerlere yazınız.
.....................
....................
C
7.Aşağıdaki şekillerin köşegenlerini çiziniz.
8.Üçgenin iç açıları.................
toplamı kaç
......................
derecedir?Cevap:..................................................
3.
K
Yandaki KLM
üçgeninde ;s(L)=43 ,s(M)=55 olduğuna göre;
9.
a.K açısının ölçüsü
1
kaç derecedir?
6
2
7
3
4
5
8
b.Bu üçgen açılarına
göre hangi çeşit üçgendir?
L
Çözüm:
Yukarıdaki numaralandırılmış geometrik şekiller bir
örüntüye göre dizilmiştir.Örüntüyü bozan şekil
hangisidir? Hangi şekil olmalıydı?
Cevap:.........................................................................
M
C
10.Hangi düzlemsel şeklin köşegeni çizilmiştir?
4.Yanda verilen BCD üçgeninde s(C)=s(D)=70
olduğuna göre B kaç derecedir?
B
Çözüm:
A
5.Aşağıda ölçüleri verilen açıları çizip,çeşitlerini
belirtiniz.
a)55
Çözüm:
b)120
D
B)
C
Adı Soyadı:
Sınıf/No:
GÜZELÇAMLI MUSTAFA KEMAL
İÖ.O.MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1.Aşağıdaki üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini
yazınız.
…………………..
……………….
2.
Yandaki üçgenin verilmeyen A
açısını hesaplayarak bulunuz.
5.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
*210513:………………………………………………
…………………..
*909990:………………………………………………
…………………..
*162002:………………………………………………
…………………..
*78907:………………………………………………
……………………
*5265:…………………………………………………
…………………..
6.Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla
yazınız.
*On sekiz bin yetmiş yedi:……………………
*Yüz sekiz bin yüz sekiz:…………………….
*Bin dört yüz altmış sekiz:……………………………
*Yedi yüz elli altı bin kırk üç:………………………..
*Üç yüz on sekiz bin üç:……………………………..
7.Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.
2641=…………………………………………………
…………………………………………
=………………………………………………………
……………………………………
26003=………………………………………………
…………………………………………..
=………………………………………………………
…………………………………..
405995=………………………………………………
…………………………………………
=………………………………………………………
…………………………………
163077=………………………………………………
…………………………………………
3.
Yandaki
geometrik şeklin köşegenlerini çizin.
=………………………………………………………
…………………………………
391032=………………………………………………
…………………………………………
=………………………………………………………
…………………………………
4.
simetri doğrusunu çizin.
Yandaki şeklin
8.Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları
yazınız.
(4x1000)+(9x100)+(3x10)+(2x1)=……………….
(1x10000)+(5x1000)+(5x100)+(7x10)+(4x1)=………
…………
(9x100000)+(2x10000)+(6x1000)+(2x100)+(1x10)+(
4x1)=…………..
(5x10000)+(3x1000)+(7x100)+(3x10)=……………
….
(8x100000)+(6x1000)+(9x100)+(6x10)+(1x1)=……
………….
9.856918, 856916, 857918, 857913 sayılarını
küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın.
………………………………………………………
………………………….
10.
Adı Soyadı:
Sınıf/No:
GÜZELÇAMLI MUSTAFA KEMAL
İÖ.O.MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
8.)Bir fabrikada ,günde 32 m kumaş dokunuyor.127
günde kaç m kumaş dokunur?Dokunan kumaşın 809
metresi satılırsa geriye kaç metre kumaş kalır?
9.)Bir kırtasiyeci ,elindeki kağıtları 500’lük paketlere
koyarsa,24 paket oluyor.Aynı miktardaki kağıtları
300’lük paketlere koysaydı ,kaç paket kağıdı olurdu?
10.)Bir kalansız bölme işleminde bölüm 115 ve bölen
48 ‘dir.Bu işlemde bölünen kaçtır?
1.) 23743 doğal sayısının birler ve binler bölüğündeki
sayıların yerleri değiştiriliyor.Yeni sayıyı yazınız.Yeni
sayıda on binler basamağı kaç arttı?
Cevap:
MATEMATİK
2.) 7,3,0,4,9 rakamlarını birer kez kullanarak
yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal
sayıların farkı kaçtır?
Cevap:
3.) 78316,50576,18743,86000 sayılarını küçükten
büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:
4.) Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı ortalama “üç yüz
seksen dört bin dört yüz” kilometredir.
a.Sayıyı rakamlarla yazınız.
b.Binler bölüğünde yer alan sayı hangisidir?
5.)41263 sayısını çözümleyiniz.
Cevap:
6.) Verilen toplama işlemlerini yapınız.
1082
7143
5481
123
86
4611
6983
2059
153
7.)Öğrenci temsilciliği seçiminde ,Pınar 1204,Sahil
987 oy almıştır.Pınar,kaç oy farkla seçimi
kazanmıştır?
1. Onlar basamağı 7, yüzler basmağı 4 ve birler
basamağı 2 olan doğal sayı kaçtır?
A) 742
B) 472
C)
274
2.

x 18 = 54
:3=
işlemlerine göre
yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 1
B) 3
C) 6
3) Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan üç
basamaklı en küçük tek doğal sayıyı
çıkardığımızda hangi sayıyı elde ederiz?
A) 897
B) 898
C)
899
4) 547 sayısında onlar basamağındaki rakamın
basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın
sayı değerlerinin çarpımı kaçtır?
A) 28
B) 208
C)
280
5151
5) 674 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımız
zaman elde edeceğimiz sayıdan bir önce gelen
doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 689
B) 669
C)
679
6) 70 <  ifadesinde “ “ yerine yazılabilecek en
küçük doğal sayının 8 katı kaçtır?
A) 568
B) 560
C)
552
7) Yandaki çıkarma işleminde çıkan sayı kaçtır?
704
A) 365
B) 1043
- ……
C) 349
339
8) Aynı rakam kullanılarak yazılan kaç tane iki
basamaklı doğal sayı vardır?
A) 8
B) 10
C)
9
6 4
Yandaki toplama
işleminde  x  = işleminin sonucu kaçtır?
+ 18
A) 21
B)
9)
20
5
’i 35 tanedir. Bu
8
çiftlikte kaç tane tavuk vardır?
A) 175
B) 280
C)
56
15) Bir çiftlikteki tavukların
16) Saat 18. 35’te uykuya dalan bir bebek 1 saat 30
dakika sonra uyanmıştır. Bebek saat kaçta
uyanmıştır?
A. 19.15
B. 20.05
C.
20.00
17) 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek , 1 saatte
kaç metre yol gider ?
A) 3 m
B) 1125 m
C) 80 m
C) 16
821
10) 8 tane kalemi 40 YKr’ye alan Ezgi, 4 düzine
kalem aldığında kaç YKr para öder?
A) 320 YKr
B) 240
C)
1920 YKr
11) Bir bölme işleminde bölen 7 ise, kalan
olabilecek en büyük ve
Ali
70
en
küçük sayıların toplamı
Berk
130 kaçtır?
Tuna
80
A)
Sıla
90
Ali
60
21
Kaan
100
Berk
150
Tuna
80
B) 28
C) 6
Sıla
120
Kaan
100
12 ) Berke doğduğunda annem 35,
babam 37 yaşındaydı. Berke şimdi 7
yaşında olduğuna göre annem, babam ve
Berke’nin şimdiki yaşları toplamı kaçtır?
A) 93
B) 79
C)
72
13) Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayakları
sayıldığında 86 olduğu belirlendi. Bu çiftlikte 17
tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır?
A) 69
B) 13
C)
17
14) 25 eksiğinin 4 katı 520 olan sayı kaçtır?
A) 620
B) 155
495
C)
( 18 ve 19. soruları yandaki grafiğe göre yanıtlayınız.
)
18) En fazla kitap okuyanla en az kitap okuyan
öğrenci
arasında kaç fark vardır?
A. 80
B. 70
C. 60
19) Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
Ali
60
C.
Berk
140
Tuna
80
Sıla
120
Kaan
100
20) Benim 7 YTL’m kardeşimin ise 4 YTL 70 YKr
parası vardır. Kardeşimin parası benim paramdan
Kaç YKr daha azdır?
A) 370 YKr
B) 230 YKr
C)
330 YKr
21) Çevre uzunluğu 12 cm olan, karesel
bölgelerden iki tanesi kullanılarak yandaki
dikdörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu
dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 18
B) 24
C) 36
22) Günde yarım litre süt tüketen bir aile 26 günde
kaç litre süt tüketir?
A) 52
B) 26
C)
13
23) Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrisi
yoktur?
A)
B)
C)
24) Belinay çok sevdiği lokumdan 1 kg aldı. Çeyrek
kilogramını misafirlere ikram etti. Belinay’ın kaç
gram lokumu kalmıştır?
A) 750 g
B) 850 g
C)
500 g
25) Yandaki şekil içerisinde kaç tane üçgen
vardır?
A) 6
B) 7
C) 8
D. Basamak değeri: 40
Sayı değeri: 4
5.)" beş bin yirmi Kırk dört" sayısının rakamla
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 450 024
B. 405 024
C. 45 024
D. 4524
6.Birler bölüğü 48, binler bölüğü 165 olan sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. )16 5 48 B.) 165 048
C. ) 480 165 D.) 48 165
7) 42 672 sayısının binler basamağındaki rakamının
basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A.) 2 000 B.) 20 000 C.) 4 000 D.) 40 000
8.)Aşağıdaki sayılardan hangisini en yakın yüzlüğe
yuvarladığımızda 2700 sayısını elde edemeyiz?
A. 2750 B. 2749 C. 2685
D. 2650
1.)”Otuz bin üç yüz altı” doğal sayısı,aşağıdakilerden
hangisidir?
9.Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile beş
basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
A)1999
B)10 999 C)999 D)1009
A)30 360 B)30 306 C)33 006 D)30 603
2.Birler bölüğü 342, binler bölüğü 349 olan sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.) 342349 B.) 342349000 C.) 349342 D.) 349342000
3.)43756 ile 43458 sayıları arasındaki ilişkinin
sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 43 756 < 43 458
C. 43 756 £ 43 458
B. 43 756 > 43 458
D.43 756 = 43 458
4. 32 470 sayısındaki 4'ün basamak ve sayı değeri
kaçtır?
A. Basamak değeri: 4
Sayı değeri: 400
B. Basamak değeri: 400
Sayı değeri: 4
C. Basamak değeri: 400
Sayı değeri: 400
10)Aşağıdaki mesleklerden hangisi açıları kullanır?
A)kasap B)manav C)mühendis D)bakkal
11.Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yanlıştır?
A) 3425 = 3 binlik + 4 yüzlük + 2 onluk + 5
birlik
B)3214 = 3 binlik + 2 yüzlük + 2 onluk + 4
birlik
C)2314 = 2 binlik + 3 yüzlük + 1 onluk + 4
birlik
D) 3123 = 3 binlik + 1 yüzlük + 2 onluk + 3
birlik
12. 300 602 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Üç yüz bin altı yüz yirmi
B. Otuz bin altı yüz iki
C. Üç yüz bin altmış iki
D. Üç yüz bin altı yüz iki
13. 846 200 doğal sayısındaki 4 rakamı hangi
bölüktedir?
A. On binler
B. Binler
C. Birler
D. Yüz binler
14.Pirinç tanesinin uzunluğu en uygun
hangi ölçme birimi ile ifade edilir?
A) mm
B) km
C) cm
D) m
15. Yukarıdaki açı ne çeşit bir açıdır?
A) dar açı
C) dik açı
B) geniş açı
D) doğru açı
16. Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir?
19. Yukarıdaki şekilde sayılar belli bir kurala
göre yazılmıştır. Buna göre ? yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A) 43
B) 34
C) 23
D) 21
20. Aşağıdaki şekilde sayılar arasında belli bir kural vardır.
Buna göre ? yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 70 B) 80
C)90
D)100
21. Aşağıdaki şekilde sayılar arasında belli bir
kural vardır. Buna göre ? yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A)25
B)29
17. Aşağıda açılarla ilgili olarak verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Bir açının iki kolu vardır.
B. Bir açının iki köşesi vardır.
C. Açılar, köşesine yazılan büyük harf
C) 36
D)43
22Aşağıdaki sayıların hangisinde, onlar ve binler basamaklarındaki rakamlar
aynıdır
C. 201 301
A. 226 626
B. 75 758
D. 451 331
23) 542 600 sayısında 2 rakamı hangi bölüktedir?
A. birler bölüğü
B. yüzler bölüğü
C. binler bölüğü
D. on binler bölüğü
yardımıyla okunur.
D. Açı "^ " sembolüyle de gösterilir.
18.) “ 2 , 5 , 7 , 0“ rakamlarını kullanarak
oluşturulan en küçük tek sayı kaçtır?
A) 2057
C) 2507
B) 2570
C) 2075
24) 5 m kumaşın 285 cm’si ile elbise, 156 cm’si ile
etek dikiliyor.Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır
?
A) 59 cm
C) 141 cm
B) 41 cm
C) 159 cm
25. Yandaki resimde görülen filin ağırlığı en yakın
yüzlüğe yuvarlanmıştır. Filin gerçek ağırlığı
hangisi olamaz?
6800 kg
A) 6750
C) 6782
B) 6745
D) 6790
Adı Soyadı:………………….
…/…2007
Sınıfı, No:…………………….
MEHLİKA SULTAN İLKÖĞRETİM OKULU
4/ B SINIFI MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Soru 1. Bazı şehir merkezlerinin nüfusları verilmiştir. Okunuşları ile eşleştiriniz.
[___] A) 2041
1) Kırk bin atmış yedi
[___] B) 195 003
2) Yüz doksan beş bin üç
[___] C) 40 067
3) İki yüz bin on altı
[___] D) 200 016
4) Elli dört bin beş yüz dört
[___] E) 54 504
5) İki bin kırk bir
Soru 2. Verilen doğal sayıları uygun çözümleme ile eşleyiniz.
[___] A) 52 021
1) 5 on binlik + 2 binlik + 2 yüzlük+ 1 birlik
[___] B) 50 221
2) 5 on binlik + 2 yüzlük + 2 onluk + 1 birlik
[___] C) 52 201
3) 5 on binlik + 2 binlik + 2 yüzlük + 1 onluk
[___] D) 52 210
4) 5 on binlik + 2 binlik + 2 onluk + 1 birlik
Soru 3. Birler bölüğü 404, binler bölüğü 628 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 404 628
B) 628 404
C) 628 440
D) 462 840
Soru 4.
6 yüz binlik, 4 binlik, 6 yüzlük ve 4 onluktan oluşan sayıyı yazınız.
………………………………………………………………………………………………..
Soru 5.
56 687 sayısını en yakın onluğa
yuvarlayınız.…………………………………………….
56 687 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız
…………………………………………….
İlin Adı
Samsun
Artvin
Van
Çorum
Balıkesir
Nüfusu
331 801
20 073
22 5628
147 391
184 612
Yukarıda bazı illerin 1997 yılına ait şehir merkezlerinin nüfus sayımı verilmiştir.
6.- 7 – 8. soruları bu tabloya göre cevaplayınız.
Soru 6.En fazla insan hangi şehirde yaşamaktadır?
A) Van
B) Çorum
C) Artvin
D) Samsun
Soru 7.En az nüfusu olan il hangisidir?
A) Çorum
B) Samsun
C) Artvin
D) Balıkesir
Soru 8. İllerin nüfusunun büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A) 331 801 > 225 628 > 20 073 > 184 612 > 147 391
B) 331 801 > 225 628 > 184 612 > 20 073 > 147 391
C) 331 801 > 225 628 > 184 612 > 147 391 > 20 073
D) 331 801 > 225 628 > 147 391 > 184 612 > 20 073
Soru 9. İşlemlerle uygun sonuçları eşleştiriniz.
[___] A) 781 + 1648 + 3789
[___] B) 6874 + 2797 + 16
[___] C) 5213 + 4016 + 304
[___] D) 1984 + 2678 + 1566
[___] E) 5217 + 628 + 54 + 7
1)
2)
3)
4)
5)
9687
6228
5906
6218
9533
Soru 10.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Soru 11.
4.
( ) Doğru ( ) Yanlış
Soru 12. Tanımlara uyan açıları eşleştiriniz.
[___] A) “90o” lik açı
1) Dar açı
[___] B) “0 ile 90 ” arasındaki açılar
2) Doğru açı
[___] C) “90 ile 180 ” araısndaki
açılar
3) Dik açı
o
o
o
o
4) Geniş açı
[___] D) “180o” lik açı
Soru 13. Açı ölçerinizi kullanarak A, B ve C noktalarını kullanarak 90, 45 ve 120 derecelik
açılar çiziniz
.
.
.
A
B
C
Soru 14. Açıları adlandırarak ölçümlerini yapınız.
A)
B)
C)
Soru 15.Verilen eski ölçülerin yerine kullandığımız yeni ölçüleri eşleştiriniz.
[___] A) Arşın, endaze ve kulaç
1) Miladî takvim
[___] B) Okka
2) Metre
[___] C) Hicrî takvim
3) Kilogram
Soru 16 Yusuf
elindeki 35 m ipin 16 m 42 cm sini kardeşine verirse kaç cm ipi kalır?
Soru 17.
Özgür ile Barış’ın boylarının uzunlukları toplamı 3 m dir.
Özgür’ün boyu 154 cm ise Barış’ın boyu kaç m kaç cm’dir?
A) 1m 46cm
B) 1m 56cm
C) 1m 54cm
D) 2m 4cm
Soru 18..Okunuşu “altı yüz beş bin kırk” iki olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A-6542
B-60042
C-65042
D-605042
Soru 19. Aşağıdaki toplama işlemlerinde bilinmeyenleri bulunuz.
4 7
+25 8
74 7 4
abcd
+2342
77 81
Soru 20.
29 +
= 36
İşlemlerinde verilenlere göre aşağıdaki toplama
işleminin
sonucu kaçtır?
+ 21 =
+
+
+
= ?
= 60
Sinem ALBAYRAK
Sınıf Öğretmeni
VELİ İMZASI
Adı Soyadı:........................................................
Puan:………………..
Aldığı
NEVŞEHİR
Notu:………………..
75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
2007 – 2008 4. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
A. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. ( 10 PUAN)
8013
: ………………………………………………….………..….
34 006 : ………………………………………………….………..….
70 085 : ………………………………………………….………..….
842 060 : ………………………………………………….………..….
507 001 : ………………………………………………….………..….
B. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazılışlarıyla eşleştiriniz. ( 5 PUAN)
Beş bin altı yüz üç
Doksan bin iki yüz altı
Sekiz yüz on beş bin beş yüz kırk iki
Dört yüz altmış bin on dokuz
Üç yüz on dört bin sekiz yüz on
90 206
314 810
460 019
5603
815 542
C. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz. ( 6 PUAN)
105 280 : ………………………………………………………………………………………………
760 084 : ……………………………………………………………………………………………….
D. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız. ( 6 PUAN)
9 on binlik + 5 binlik + 3 yüzlük + 6 birlik = ……………
4 yüz binlik + 6 on binlik + 9 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 7 birlik = ……………………..
E. Aşağıdaki doğal sayıları verilen işaretlere göre sıralayınız, örüntüleri tamamlayınız. ( 8 PUAN)
8 390, 8 570, 8 399, 8 476  ………….…….< ………………< …………….. < ……………….
45 631, 53 200, 38 522, 51 945  ……………..> …………………>
…………….….>………………
2 – 5 – 9 – 14 – 20 - ………..
8 – 6 – 9 – 7 – 10 - ……….
F. Aşağıdaki tümceleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 10 PUAN)
Sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar …………….. tanedir.
Bir basamaklı tek doğal sayılar ……………………….……………………….’dur.
Bir basamaklı çift doğal sayılar ……………………….………………………..’dir.
Uzunluk ölçüsü temel birimi …………………….………….. ‘dir.
Açısı 90 dereceden küçük açılara …………………………. açılar denir.
G. Aşağıda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. ( 10 PUAN)
5 876  ……………………..
42 318  ……….…………
375 250 
…………….
285 645  ………………….
84 234  ………….………
H. Aşağıdaki problemleri çözünüz. ( 25 PUAN)
 68 475 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın
basamak değerleri toplamı kaçtır?
 5, 0, 4, 8 rakamlarını tekrar etmeden yazılabilecek dört basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük
doğal sayının toplamı kaçtır?
 Baba ile kızının yaşları toplamı 47’dir. Kızı 14 yaşında olduğuna göre baba 6 yıl sonra kaç
yaşında olur?
 Berke’nin yatağının boyu 2 m’dir. Berke’nin boyu 78 cm olduğuna göre, yatağının boyu
Berke’nin boyundan kaç cm uzundur?
 Birler bölüğü 254, binler bölüğü 317 olan doğal sayı kaçtır?
Öğrenci adısoyadı:………………………….…………………………………….………………………………….No:……..
……
2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELKA İLKÖĞRETİM OKULU 4-C SINIFI MATEMATİK DERSİ 2.YAZILI
SORULARI
Ütü
mikroskop
395 YTL
259 YTL
saat
23 YTL
top
17 YTL
ekmek kızartma makinesi
168 YTL
oyuncak araba
34 YTL
Aşağıdaki ilk dört soruyu bu şekillerdeki bilgilere göre yapınız.
SORU–1- Bir ütü, bir ekmek kızartma makinesi alan Ahmet kaç ytl öder? SORU–2- Ayşe’nin 500 ytl’si var. Bir adet mikroskop aldı. Geriye ka
kalır?
SORU–3- İrem’in 375, Gizem’in ise 428 ytl’si var. Paralarını birleştirip
SORU–4- 18 yaşındaki Mert, fabrikada işe başlamıştır. 700 ytl’lik i
alış verişe çıkıyorlar. Bir ütü, iki saat, bir top ve iki oyuncak araba alıyorlar. maaşıyla yukarıdaki araçlardan ailesine hediye almak istiyor. Annesi
Geriye ne kadar paraları kalır?
ütü, babasına bir saat, kardeşine bir top ve kız kardeşine bir ekmek
kızartma makinesi alıyor. Parasını ödüyor. Eve gelirken bir dükkânın
vitrininde bir mikroskop görüyor. Almak istiyor. Ancak parasının yetm
görüyor. Mert’in mikroskobu almak için kaç ytl’sına ihtiyacı vardır?
Soru–5 Aşağıdaki toplama işleminde
verilmeyen toplananı bulunuz. (4 puan)
523
+……..
709
Soru–6 Aşağıdaki toplama işleminde
verilmeyen toplananı bulunuz. (5 puan)
…….
106
94
+3 5 4
842
Soru–7 Aşağıdaki toplama işleminde
verilmeyenleri bulunuz. (6 puan)
56.
. 07
+ . 8
688
Soru–8 Aşağıdaki çıkarma işleminde
verilmeyen çıkanı bulunuz. (4 puan)
732
_ ………..
Soru–10 Aşağıdaki çıkarma işleminde
verilmeyenleri bulunuz. (6 puan)
.…….
-364
434
426
. 6 7
– 23 .
3 . 1
A
Soru–11 Yandaki üçgenin adını yazınız.(3 puan)
50˚
Soru–12 Yandaki üçgenin kenar uzunluklarını yazınız.(3 puan)
7 cm
B
Soru–9 Aşağıdaki çıkarma işleminde eksileni
bulunuz. (5 puan)
8 cm
. 60˚
.
Soru–13 Yandaki üçgenin çevresi kaç cm’dir? (3 puan)
C
9 cm
Soru–15 Şekil bir karedir s(Ĉ) kaç derecedir?
(3 puan)
A
B
Soru–14 Yandaki üçgenin s(Ĉ) kaç derecedir? (3 puan)
Soru–16 Şekildeki dikdörtgen aşağıdakilerden
hangisi isimlendirilebilir? (3 puan)
P
Soru–17 Aşağıdakilerden hangisi karenin
kenarlarından biri değildir? (3 puan)
K
N
N
L
C
A)45
D
B)90
C)100
D)101
Soru–18 Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen
vardır? (3 puan)
M
A)RNMP
M
R
B)PNMR
C)PRMN
D)MRNP
Soru–16 Aşağıdaki dikdörtgenin çevresi kaç
cm’dir? (3 puan)
A) KL
C) KM
D) LM
Soru–20 Aşağıdaki karenin çevresi kaç cm
(3 puan)
10cm
P
B) MN
K
N
N
8cm
5 cm
L
A) 4
B) 5
C) 6
M
D) 9
A) 20
BAŞARILAR DİLERİM…
M
R
B) 30
C) 40
D) 50
A) 8
B) 40
C) 24
Sınıf Öğretmeni: Nilhan ÇELEBİ
Adı ve Soyadı:...................................
:..................................
Sınıfı
:......
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ SORULARI
No
D) 32
1.
Fiyat listesi
Tost
175 YKr
Kumpir
650 YKr
Döner
250 YKr
Ayran
75 YKr
Ahmet ve arkadaşları karınlarını doyurmak için 3 tost, 2 kumpir ve 5 tane ayran alıyor.
Fiyat listesine göre kaç YKr ödemeleri gerekir?
a) 900
b) 2000
c) 2200 d) 2450
2. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en küçüktür?
a) 267 x 100
b) 37 x 1000
c) 998 x 10
d) 4650 x 10
3. Şekildeki üçgenin C açısı 35, B
açısı 75 ise A açısı kaç derecedir?
A
B
A- 109
C
B- 40
C- 70
D- 90
4. Bir öğrenci bir günde 64 sayfa kitap okursa 5 haftada kaç sayfa kitap okur?
A-626
B-819
C-2240
D-924
5. İçinde 1827 g zeytinyağı bulunan bir bidonun kütlesi 1919 g’dır.Buna göre bidonun boş
ağırlığı kaç gramdır?
A.92
C. 102
B. 190
D.292
6. 3876 + *∆□ = 4371 işleminde *∆□ ile gösterilen sayının rakamların toplamı kaçtır?
A. 18
B. 17
C. 15
D. 13
7 . Bir dik üçgen aşağıdaki özelliklerden hangisini taşır?
A. Bütün açıları eşittir.
B. Bütün kenarları eşittir.
C. En az bir açısı geniştir.
D. İki açısının ölçüleri toplamı 90o
dir.
8. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı üçgendir?
A.
B.
C.
D.
9. 18+19+20+21+22=? İşleminin sonucu kaçtır?
A) 40
B) 100 C)50
D)200
10. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 69 dur. Bu sayılardan en küçüğü kaçtır?
A)21
B)23
C) 24 B ) 22
11. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğru yapılmıştır?
A.
8941
+7103
16044
B. 2179
+1508
3677
C) 4 923
+ 6077
10990
D. 7450
+ 3899
10349
12. 1875 -□ = 482 işleminde, □ yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. 1493
B. 1393
C. 1383
D. 1387
13.
x
8a
246
A) 2
Yandaki çarpma işleminde a
3_ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
B) 3
C) 4
D) 5
14) AD + AD + AD = 105 olduğuna göre
A) 16
B) 15
C) 8
A x D kaçtır?
D) 24
15- Atatürk öldükten 12 yıl sonra doğan bir kimse, 2007 yılında kaç yaşında olur?
A) 57
B) 55
C) 60
D) 61
16. Aşağıdaki sayı dizilerinden biri diğerlerinden farklı bir kurala göre dizilmiştir
Farklı olan seçenek hangisidir?
A.
B.
C.
D.
2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 27
6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31
3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23
14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39
17. Yandaki toplama
A + B kaçtır?
A) 5
B)
C) 7
A6BB
+ A95
B039
D)
işleminde
6
8
18. Dikdörtgenin özellikleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Dört köşesi vardır.
B. Simetriği çizilir.
C. Dört kenarının uzunluğu birbirine eşittir.
D. İç açıları toplamı 360o’dir.
19. İki basamaklı iki sayının farkı 27'dir. Eksilen 81 olduğuna göre çıkan kaçtır?
A. 64
B. 56
C. 54
D. 53
20) 35 ile 55 sayıları arasındaki en büyük ve en küçük çift sayının farkı kaçtır?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
YALIM EREZ İLKÖĞRETİM OKULU,2006/2007 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR
MATEMATİK 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI
Adı,soyadı:…………………
1. ( 3 x10 000) + (2 x100) + (4 x10) şeklinde çözümü verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 324
b) 30 240
c) 32 400
d) 3240
2.
1- 2- 4- 8- 16- ?
a) 20
sayı örüntüsünde kurala göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
b) 22
c) 24
d) 32
3.
7, 1, 0, 5 rakamları ile yazılabilen ; dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayı
arasındaki fark kaçtır?
a) 5 940
b) 6 400
c) 6 453
d) 8 567
4.
Dört yüz bin dört yüz dört sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
a) 400 444
b) 444 000
c) 440 400
d) 400 404
5.
36+37+38+39+40 toplamının sonucu kaçtır?
a) 200
b) 190
c) 180
d) 170
6. Bir köyün nüfusu 804 kişidir. Bu köyde 379 kadın, 78 çocuk yaşadığına göre , erkeklerin
sayısı kaçtır?
a) 357
b) 247
c) 346
d) 347
7. Bir köylü , ürettiği 24 905 kg elmanın birinci hafta 7008 kg’ını , ikinci hafta 9807 kg’ını
ve üçüncü hafta 5095 kg’ını satıyor. Geriye kaç kg elma kalmıştır?
a) 2895
c) 2985
c) 2995
d) 3995
8.
9.
( 45 x 0) x ( 71+9) işleminin sonucu kaçtır?
a) 35
b) 80
c) 0
d)45
7 saatte 595 km yol giden bir otobüsün , bir saatteki hızı kaç km’dir?
a) 75
b) 95
c) 80
d) 85
A
10.
B
C
Yukarıda verilen üçgende s(A)=55 , s(C)=45 ise s(B)=?
a) 80
b) 55
c) 40
d) 15
11.
E
Yandaki EFG üçgeni bir dik üçgendir. S(E)=50 ise
s(G)=?
a) 90
b) 140
c) 40
d) 30
F
G
Aşağıda verilen açı ölçülerinden hangisi geniş açıya örnektir?
a) 91
b)89
c)90
d)81
13.
A= 23 x100
B= 42 x10
olduğuna göre A+B ‘nin 2 katı kaçtır?
a) 5440
b)2720
c)2300
d)3810
12.
14.
15.
16.
17.
18.
36 x50 sayısını zihinden çarpmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) 36’yı 100 ile çarpıp 2’ye böleriz
b) 36’yı 10 ile çarpar sonra 2 ile çarparız
c) 36’yı 4’ e bölüp 100 ile çarparız
d) 36’yı 25 ile çarpıp sonra da 2 ile çarparız.
145- (121: 11)
a) 134
d) 104
21m + 100cm + 2000mm
işleminin sonucu toplam kaç metredir?
a) 24 m
b) 33 m
c) 42 m
d) 2121 m
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
a) 2m= 20cm
b) 40m= 400cm
a=4 , b= 12
(a+b) x (b-a)
a) 100
19.
işleminin sonucu kaçtır?
b) 121
c) 106
Z
c) 500cm= 5m
d) 60cm= 6m
olduğuna göre
işleminin sonucu kaçtır?
b) 114
c) 128
d) 136
R
Yanda verilen kare hangisinde yanlış isimlendirilmiştir?
a) ZRTS
b) STRZ
c) TRZS
d) SRZT
S
T
20.
3cm
Yukarıdaki şekil bir kenarının uzunluğu 6cm olan üç eş kareden oluşmuştur.
Buna göre , şeklin çevresi kaç cm’dir?
a) 24
b) 30
c) 48
d) 72
Not dağılımı: Her soru 5 puandır
Süre: 402
BAŞARILAR…………………………………………
Osman Şevket İyi
4/A Sınıf Öğrtm.
Yasemin Ocakoğlu
4/B Sınıf Öğrtm.
Soru 7 ) “ 1965 > …………. > 1958 ” sıralamasında noktalı yere gelebilecek sayıları yazınız.
CEVAP
:………………………………………………………………………………………………………………………
………….
Soru 8 )
Yukarıdaki örüntüde soru işareti olan kutucuklara sırasıyla hangi sayılar gelmelidir ?
CEVAP : 1.sayı : …………….
2.sayı : …………….
Soru 9 )
Yukardaki şekil örüntüsünde, oluşturulacak 3. şekil nasıl olmalıdır ?
CEVAP :
Soru 10 ) “ 65 963” sayısının binler bölüğü ile, “823 912” sayısının birler bölüğünün farkı kaçtır ?
CEVAP :
Soru 11 ) “ 45 307 ” sayısının yüzler basamağı ile binler basamağı yer değiştirildiğinde
A) Sayı azalır mı artar mı ?
B) Artıyorsa kaç artar, azalırsa kaç azalır ?
CEVAP :
Soru 12 ) 745 912 sayısını çözümleyiniz.
CEVAP :
Adı soyadı:-------------------------------------02/11/2007
MATEMATİK 1.DÖNEM 1.SINAVI
Numarası :--------------
Sınav tarihi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUAN NOT
AÇIKLAMA: Matematik sınavında 10 soru
bulunmaktadır. 3. soru 8, 4 ve 5 sorular 6,
7.soru 20 diğer sorular 10 puan değerindedir.
BAŞARILAR DİLERİM.
SORULAR
1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.
1 256
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 607
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
87 980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
607 923
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aşağıda okunuşları yazılmış sayıların rakamla yazılışını karşılarına yazınız.
Üç bin altı yüz doksan
---------------------------
Dokuz bin on altı
---------------------------
Yetmiş beş bin dört yüz bir
---------------------------
Sekiz yüz bin
---------------------------
Yedi yüz on bin beş yüz on
---------------------------
3. Aşağıdaki sayının bölük ve basamak isimlerini tabloya yazınız.
5
6
7
6
9
4
4. Aşağıdaki sayının basamak değerlerini karşılarına yazınız.
5
0
6
9
8 1
5. Aşağıda basamak değerleri yazılmış olan sayıyı noktalı yerlere yazınız.
----
----
----
----
----
-----
5
0
300
7 000
60 000
100 000
6. “289 605” sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 289 605 = 2 YÜZ BİNLİK + 8 BİNLİK + 9 BİNLİK + 6 YÜZLÜK + 0 ONLUK + 0
BİRLİK
= 200 000 + 8 000 + 9 000 + 600 + 0 + 0
B) 289 605 = 2 YÜZ BİNLİK + 8 ON BİNLİK + 9 BİNLİK + 6 YÜZLÜK + 5 BİRLİK
= 200 000 + 80 000 + 9 000 + 600 + 5
C) 289 605 = 2 BİNLİK + 8 YÜZLÜK + 9 ONLUK + 6 YÜZLÜK + 5 BİRLİK
= 2 000 + 800 + 90 + 600 + 5
D) 289 605 = 2 BİRLİK + 8 ON BİNLİK + 9 YÜZ BİNLİK + 6 YÜZLÜK + 5 BİRLİK
= 2 + 80 000 + 900 000 + 600 + 5
7. Aşağıdaki örüntü belli bir kurala göre yazılmıştır. Kuralı bularak eksik kısmı tamamlayınız
ve örüntünün kuralını sayılarla yazınız.
?
Örüntünün kuralı: ----------------------------------------------------------8. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
6 258
---------------
---------------
654 277
25 915
------------------
---------------------
39 609
320 232
----
----------------
---9. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
4 230
-------------------------------502 102
66 496
--------------------
--------------------
910
89 621
896
---
--------------
------10. “ 2 – 6 – 3 – 7” rakamlarını birer kere kullanarak yazabileceğimiz en küçük doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 736
B) 7 623
C) 3 672
D) 2 367
SINAV BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
İNANCA İLKÖĞRETİM OKULU 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM
MATEMATİK DERSİ 1.YAZILI SINAV SORULARI
1.403 090 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kırk üç bin dokuz
B. Dört yüz üç bin doksan
C. Kırk üç bin doksan
D. Dört yüz bin üç yüz doksan
2. 609 405 sayısını çözümleyiniz.
3. 936 478 sayısındaki 6 ve 7 rakamlarının basamak
değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 13
B. 670
C. 6700
D. 6070
4. 487 366, 580 960, 487 400, 600 300, 580 690
sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak
sıralayınız.
5. 364 574 sayısını en yakın onluğa ve yüzlüğe
yuvarlayarak toplayınız.
6. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),
yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
( ) Görele, Giresun arası uzaklık 1000 km’ den azdır.
( ) Bir kg fındık 1000 taneden fazladır.
( ) Çantamıza 1000 taneden fazla kalem sığar.
( ) Bugüne kadar 1000’den az kitap okudum.
( ) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 1000 km’ den fazladır.
7. 8,3,0,6 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan
dört basamaklı;
En büyük sayı .................. ‘dur.
En küçük sayı .................. ‘dir
.En büyük tek sayı .................. ‘dür.
En küçük çift sayı .................. ‘dır.
8. Beş küpü yan yana koyun.Daha sonra bunların üstüne
yan yana ilk önce 4 küp,sonra 3 küp ,daha sonra da 2 küp
koyarak bir yapı oluşturunuz.
9. Annesi,Banu ve Kerime’ye elbise dikmek için 6m kumaş
aldı.Banu için kumaşın 4m 54cm’sini kullandı.Kerime için kaç cm
kumaş kalmıştır?
10. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
90 dereceden küçük açılara ........... ............
denir.
90 derecelik açıya ........... ............ denir.
90 dereceden büyük açılara ........... ............
denir.
180 derecelik açıya ........... ............
denir.
11. Aşağıdaki açıları çiziniz.
.
40˚
120˚
12. Aşağıdaki şekilde dar açıları maviye,dik açıları
yeşile,geniş açıları kırmızıya boyayınız.
13.Aşağıdaki soru işaretlerinin yerine hangi sayı
gelmelidir?
1 - 3 - 5 - 7 - ?
5 - 15 - 25 - ? - 45 - 55
4 - 7 - 14 - 17 - ? - 27
3 - 2 - 4 - 3 - 5 - ?
1 - 4 - 10 - 22 - 46 - ?
14. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulunuz.
+
4
.
4
2
.
2
.
9
.
.
1
.
6
9
4
7
6
8
+
3
.
5
9
8
.
2
7
.
1
.
6
6
1
9
1
3
2
15. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
+
3
8
0
5
9
8
3
9
6
6
5
7
8
+
6
4
0
9
9
1
3
9
7
5
Not:2,5,7,9,11. sorular 10’ ar puan,
1,3,4,6,8,10,12,13,14,15.sorular 5’er puandır.
Başarılar.....
Adı – Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HENDEK ŞEHİT MAHMUTBEY İLKÖĞRETİM
OKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI
1- a. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. ( 4 puan)
Altmış bin iki: …………………. Dokuz yüz dokuz bin dokuz yüz dokuz: ………………….
İki yüz bin on iki: ……………… Yüz kırk bin kırk: …………………..
b. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız. ( 4 puan)
82914: ………………………………………………………………………….
8004 :…………………………………………………………………………..
90543: ………………………………………………………………………….
150600: …………………………………………………………………………
2- Aşağıda verilen sıralamaların doğru olması için kutucuklara yazılabilecek rakamları
alttaki noktalı yere belirtiniz. ( 4 puan)
a. 63 178 < 6
718
……………………
b. 716 304 >
16305
………………………
3- 5, 0,2 ve 9 rakamlarını birer defa kullanarak aşağıda belirtilen sayıları yazınız. ( 5 puan )
En büyük sayı:
………………
En büyük tek sayı: ……………………
En küçük sayı: ………………………….
En büyük çift sayı: ……………………..
3000’ den büyük en küçük sayı: …………………………………
4- Aşağıda verilen örüntülerde verilmeyen sayıları bulup örüntüleri tamamlayınız.
Örüntünün kuralını yazınız.
(6 puan)
a. 4, l2, 36, ….., …… Kuralı:
…………………………………………………………………………..
b. 200, ….., 170, ….., 140, 125 Kural:
………………………………………………………………….
Adı Soyadı:.............................................................
Puan:……………….
NEVŞEHİR 75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
4. SINIFLAR
1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Aldığı
1. Aşağıdaki doğal sayıların yazılış ve okunuşlarını karşılarına yazınız. ( 5 puan)
45 023 : …………………………………………………….
108 030 : ………………………………………….………..
Seksen dört bin on : …………………….
On bin yedi : …………………………..
Altı yüz bin altmış : ……………………
2. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerindeki verilmeyen
puan )
58
+ 74
8 0 40
_
rakamları yazınız. ( 8
72
56
3 44 4
3. Aşağıda yazılı olarak verilen doğal sayıları alt alta yazarak toplayınız. ( 8 puan )
- Dört bin elli üç
- Yetmiş altı
- Otuz sekiz bin sekiz yüz altı
- On bin yüz altmış sekiz
- Bin dört yüz beş
- İki bin altı yüz dört
4. Aşağıda yazılı olarak verilen doğal sayıları alt alta yazarak çıkarınız. ( 8 puan )
- Yetmiş bin üç yüz on iki
- Elli altı bin dört yüz
- Dokuz bin beş yüz seksen beş
- On sekiz bin dokuz yüz yetmiş bir
5. Aşağıda verilen ardışık sayıların toplamını kısa yoldan bulunuz. ( 8 puan )
8 + 10 + 12 + 14 + 16 = ?
41 + 42 + 43 + 44 = ?
6. Ninem cumhuriyetimiz ilan edildikten 8 yıl sonra doğmuştur. Ninem şimdi kaç
yaşındadır? ( 5 puan )
7. Ardışık beş tek sayının toplamı 145’tir. En küçük sayı ile en büyük sayının toplamı
kaçtır? ( 5 puan )
8.
olduğuna göre
.
Yandaki şekilde s( BCD) = 115˚
B
115 ˚
.
s(ACB) = ? kaç derecedir? ( 5 puan )
.
?
A
C
D
9. Aşağıdaki açıların adlarını simgelerle göstererek ve çeşitlerini altlarına yazınız. ( 9
puan )
K
.
A
.
P
O
R
.
.
F
.
D
B
……………………….…
……………………….…
……………………….…
……………………….…
……………………….…
……………………….…
.
E
10. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin köşegenlerini çizerek simge ( [ ] ) kullanarak
adlandırınız. ( 9 puan )
K
N
B
E
…………….
…………….
L
…………….
M
…………….
C
D
11. Aşağıdaki üçgen, kare ve dikdörtgenleri üç değişik şekilde adlandırarak altlarına
yazınız. ( Üçgeni simge kullanarak adlandırınız.) ( 9 puan )
A
B
C
D
G
E
F
T
Y
V
Z
……………………
…………….……………
……………………
……………….…………
……………………
……………….…………
…………….……………
…………………………
…………………….……
12. Kenarlarına göre üçgenler kaça ayrılmaktadır yazınız. ( 9 puan )
…………………………………………………………………………………………………
………………...
13. Aşağıdaki üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini yazınız. ( 12 puan )
30˚
50˚
70˚
60˚
……………………………
………………………….
…………………………
4. SINIFLAR MATEMATİK 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1.
a. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
16 002: ……………………………………………………………………………..
186 400: ……………………………………………………………………………
b. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Doksan altı bin doksan altı: ………………
Beş yüz yedi bin iki: …………..
Sekiz bin altı yüz yirmi beş: ……………...
2.
a. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
50˚
4672:
80 375:
927 006:
b. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıları yazınız.
300 000 + 90 000 + 600 + 20 + 4 =
( 8 x 10 000 ) + ( 5 x 1000 ) + ( 7 x 10 ) + ( 1 x 1 ) =
ATIŞALANI İLKÖĞRETİM OKULU 4C SINIF 1.MATEMATİK YAZILISI
Soyadı-Adı:…………………………..
Numara:……
1.)Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. 6 Puan
5 682:………………………………………………………….
69 820:…………………………………………………………
105 520:………………………………………………………..
/
/2006
—Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla karşılarına yazınız. 6 Puan
Yüzyirmibeşbin altıyüzyetmişiki:……………
Onsekizbinsekiz:…………..
Üçbin üçyüzdokuz:…………..
2.)Aşağıda verilen sayıları basamak tablosuna yerleştiriniz. 6 Puan
55 0654
58 024
6 872
Basamak Tablosu
Binler Bölüğü
Birler Bölüğü
Yüzbinler
Onbinler
Binler
Yüzler
Onlar
Birler
Basamağı
Basamağı
Basamağı Basamağı
Basamağı
Basamağı
3.) 58 046 sayısının onbinler
basamağındaki rakamın basamak
değeriyle, yüzler basamağındaki rakamın
basamak değeri toplamı kaçtır? 6 Puan
4.)Aşağıdaki, şekildeki açıyı
isimlendiriniz. Kaç derece olduğunu
açıölçerle ölçünüz. 6 Puan
5.)Ali’ye önce babası 24 YTL harçlık
veriyor. Daha sonra annesi 16 YTL
veriyor. Ali parasının bir kısmını harcıyor.
18 YTL kardeşine veriyor. Ali’nin geriye 8
YTL parası kalıyor. Ali parasının ne
kadarını harcadı? 8 Puan
6.) Aşağıdaki sayları yuvarlayınız. 6 Puan
Onluğa
56…..
78…… 125……
Yüzlüğe
790…… 310…… 650…...
7.) Aşağıdakilerin kütlesi hangi tartı birimi
ile tartılır? 6 Puan
Tartı birimleri: Ton(t) Kilogram(kg)
Gram(g)
Fil:
Gümüş kolye:
Bir torba kömür:
8.) Boş bir kamyon 6t 490 kg gelmektedir.
Arabaya bir miktar kömür yükleniyor ve
araba tartılıyor. Kömürle birlikte kamyon
10t 500 kg geliyor. Arabaya ne kadar
kömür yüklenmiştir? 8 Puan
9.)Aşağıdaki şekilde DEF ikizkenardır.
|DF|=32 cm.dir |FE|=17cm.dir. Üçgenin
çevresini hesaplayınız. 6 Puan
D
E
F
10.Kemal’in 89 cevizi vardır. Cevizinin bir
kısmını kardeşlerine verdi. Kemal’in
geriye 29 cevizi kaldı. Kemal kardeşlerine
kaç ceviz vermiştir. 6 Puan
Başarılar…
Şükrü YILMA
VALİ ALİ FUAT GÜVEN İLKÖĞRETİM
OKULU 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4.
SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 1.
YAZILI SORULARI
5. Aşağıda numaralandırılmış şekiller bir
örüntüye göre dizilmiştir.Örüntüyü bozan
şekil hangisidir ?
AD – SOYAD :
OKUL NO :
ALDIĞI PUAN :
“A” BÖLÜMÜ ( 30p)
a. 4
1. Aşağıda verilen açıların derecesini iletki
yardımıyla ölçüp sembol kullanarak
yazınız.
b. 5
d. 7
6. Aşağıda verilen şeklin simetrisi hangi
seçenekte doğru verilmiştir ?
a.
……………….
c. 6
b.
………………..
2. Aşağıda dereceleri verilen açıları iletki
yardımıyla çiziniz.
( A ) = 60
( B ) = 110
c.
d.
7.
3. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını
cetvel
yardımıyla
ölçünüz.
Kenar
uzunluklarına göre ne çeşit bir üçgen
olduğunu altlarına yazınız.
Hangisi yukarıda verilen KLMN dikdörtgeninin
Köşegenidir ?
a. [ KL )
b. [ PN ]
c. [ PM]
d. [ KM ]
8.
…………………..
……………………
“B” BÖLÜMÜ ( 70p)
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi hem karede
hem dikdörtgende ortaktır ?
a. Bütün kenar uzunluklarının eşit olması
b. Köşe açılarının dik açı olması
c. Karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olması
d. İç açıları toplamının 180 derece olması
Yukarıdaki şekilde ( A ) = 88 , ( B ) = 25
olduğuna göre (C ) açısı kaç derecedir ?
a. 66
b. 67
c. 68
d. 69
9. Ölçüsü 125 olan açının çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir ?
a. dar açı
c. geniş açı
b. dik açı
d. doğru açı
10. “ 64 ” derecelik bir açıyı kaç derece artırırsak
bir dik açı elde ederiz ?
a. 30
b. 34
c. 26
d. 45
11. Bir dik açı ile dar açının toplamı 150 derece
ise dar açı kaç derecedir ?
a. 80
b. 70
c. 60
d. 50
12. “ 112 “ derecelik bir açı ile doğru açının
ölçüsü arasındaki fark kaç derecedir ?
a. 68
b. 70
c. 72
d. 78
Adı Soyadı:……………………………………….
Numarası :……………….
SORULAR
1. Çözümlenişi 8 yüz binlik+4 on binlik+5
binlik+9 yüzlük+3 birlik olan sayı
hangisidir?
(5 puan)
A. 854 930
B.
845
930
C. 854 903
D. 845 903
2. Okunuşu altı yüz beş bin yedi yüz
seksen dört olan sayı hangisidir? (5
puan)
A. 605 874
B. 650 784
C. 605 784
13.
Aşağıdakilerden hangisi
Yandaki açının isimlen Dirilmesi ve sembolle
gösterilişi olamaz ?
a. E
b. DEF
c. F
3. Aşağıdakilerden hangisi 3260 cm’ ye
eşittir? (5 puan)
A. 3 m 260 cm
B. 32 m 60 cm
C. 3 m 26 cm D. 326 m
d. FED
14. İki ışın arasındaki açıyı ………….. yardımıyla
ölçeriz.
15. Kare, dikdörtgen, dik üçgen gibi geometrik
şekilleri ……………… yardımıyla çizebiliriz.
16. Açı ölçüsü birimi ………….. dir.
17. Kare ve dikdörtgenin iç açıları toplamı
……….. derecedir.
BAŞARILAR
…………………… İLKÖĞRETİM OKULU
4-A SINIFI MATEMATİK DERSİ
II.
YARIYIL I. SINAVI
25/03/2008
4. Aşağıdaki uzunluklardan hangisini
kilometre ile ifade etmek daha
doğrudur? (5 puan)
A. Sınıfın boyunu
B
. Ağacın boyunu
C. Babamızın boyunu
D
. Hacımüminler ile Yumurtalık arasını
5. 7, 3, 2, 1, 6 sayılarıyla oluşan beş
basamaklı en küçük sayı kaçtır? (5
puan)
A. 37261
B. 12367
C
. 26137
D. 13726
6. 473 867 sayısında on binler ve onlar
basamağındaki rakamların basamak
değerlerinin
toplamı kaçtır? (5 puan)
A. 7060
B. 70 060
C. 76
7. 22396, 23897, 24561, 23987,
22789 sayılarının küçükten büyüğe
doğru sıralanışı
hangisidir? (5 puan)
A.
24561>23987>23897>22789>22396
C.
22396<22789<23897<23987<24561
D.
22396<22789<23987<23897<24561
B
B. 60
60
C. 40
- …….
2045
10.581:
………………………….........
Üç bin beş
:………..
Otuz bir bin bir:………..
İki yüz elli bin :………..
C
A. 90
D. 50
9. Aşağıdaki çıkarma ve toplama işlemlerini
yapınız, eksik yerleri tamamlayınız. (10
puan)
7813
2.909:
B. 24561<23897<23987<22789<22396
…………………………..........
……………………………….
Yandaki
ABC üçgeninin A açısı kaç derecedir?
(5 puan)
70
ve rakamla yazınız?
165.830:
A
8.
1. Aşağıdaki sayıların karşılıklarını yazıyla
45.698
1 129
……..
- 24.356
+ 2980
+ 1864
6143
4251
2. Aşağıdaki işlemleri yapınız?
1860
904
2006
+2006
-1 9 3 8
8765
3871
+ 9135
- 2638
3. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa
yuvarlayınız?
962: …..
: …..
176: …..
45:……
675
1638: …..
4. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe
yuvarlayınız?
Adı ve Soyadı: ………………………
Numarası: …………
15. 11.
2006
YENİMAHALLE İ.Ö.O. 4/A SINIFI
4530: ……..
3670: ……..
3568: …….
36 590: …….
76
346: ……
I. DÖNEM
MATEMATİK DERSİ I. YAZILI
SINAVI
5. Doğru açıyla dik açı arasında kaç derece
fark vardır?
6. Atatürk hayatta olsaydı kaç yaşında
olacaktı?
7.
3 4 a
nin değeri kaçtır?
+2 b 4
5 9 4
İşleminde
a+b’
8. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde
doldurunuz?
a) 2 , 4, 8, 16 örüntüsü ….. sayısıyla
devam eder.
b) Üç basamaklı en büyük sayı
……….’dur.
c) Yarısı 7 olan sayının 2 katı ……..’dir.
d) Doksan dereceden büyük açılara
…….. açı denir.
e) 1, 3, 7, 9, 13, 15, … örüntüsü …...
sayısıyla devam eder.
f) 168. 217 sayısının “binler
bölüğü”ndeki rakamların toplamı
……’dir
N
O
T
:
1
.
S
o
r
u
1
2
p
u
a
n
;
2
.
S
o
r
u
8
p
u
a
n
;
a
3. Aşağıdaki harflerden
hangisinin simetri
ekseni diğerlerinden
farklıdır?
n
A)
C)
C
A
d
ı
r
B)
B
D) D
.
4.
Yandaki
şeklin verilen simetri eksenine göre
simetrisi
aşağıdakilerden hangisidir?
4. SINIF MATEMATİK
DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
ADI SOYADI
:…………………………………………………………
SINIFI VE NUMARASI:
………………………………………………
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri
ekseni en çoktur?
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdakilerden hangisinde çizilen
doğru, şekle ait simetri doğrusu değildir?
A)
B)
2
Yandaki
cismin düz aynadaki görüntüsü hangisi
olur?
cisim
A)
C)
Dikdörtgen
C)
D)
ayna
B)
D)
6. Sibel, yaptığı hareketlerin aynadaki
simetrik görüntülerine bakıyor. Sibel, sol
elini havaya kaldırdığı zaman aynadaki
görüntüsü için hangisi söylenebilir?
A) Sol eli havaya kalkmıştır
B) Sol eli aşağıya inmiştir
C) Sağ eli aşağıya inmiştir
D) Sağ eli havaya kalkmıştır
7. Simetri, günlük yaşantımızda birçok
alanda kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisinde simetriden
daha az yararlanılır?
A) Ev dekorasyonunda
B) Yemek yapımında
C) Giysi dikiminde
D) Mobilya yapımında
D) ISI
1)Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla
yazınız. (4 PUAN)
(….)a) yetmiş beş bin on dört:
…………………….
(….)b) iki yüz iki bin iki: …………………
8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
simetri ekseni yoktur?
A) ATA
ÜTÜ
Aldığı puan: …………….. Notu: ………….
Adı soyadı:
…………………………………………………….
22.11.2007
Sınıfı: …… No: ………….
YÜKSEL YEŞİL İLKÖĞRETİM OKULU
BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ MATEMATİK
SINAVI
B) EBE
(….)2) İki köy arası uzaklık 8 km’dir. Bu yolun
5.279m’sini yürüyen bir yayanın gidecek kaç
metre yolu kalmıştır? (4 PUAN)
C)
A. 2.721
C. 2.723
B. 2.722
D. 3.721
9. Aşağıdaki eşyalardan hangisi simetrik
yapılmamıştır?
A)
C)
(….)3) 29.8A7 > 29.846 ifadesinde “A” yerine
yazılabilecek sayıların
toplamı kaçtır? (4
PUAN)
B)
D)
A. 34
C. 33
(….)4)
+ 4. 8 4 1
B. 35
D. 38
5. 7 8 6
+
.
1A
2A
3A
4C
5A
6D
7B
Yanıtlar
8- 9D C
. . . .
.
.
.
Toplama işlemindeki toplananları en yakın
yüzlüğe yuvarladıktan sonra toplam
aşağıdakilerden hangisi olur? (4 PUAN)
A. 10.632
C. 10.600
B. 10.601
D. 10.630
(….)5) “ 7, 9, 0, 6, 1,” rakamları ile yazılabilecek
dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal
sayıların toplamı kaçtır? (4 PUAN)
A. 10.787
C. 10.987
Yandaki
şekle göre <COB açısı kaç derecedir? (4 PUAN)
B. 10.828
D. 10.728
A. 600
C. 400
(….)6) Ardışık 5 doğal sayının toplamı 255’tir. En
büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? (4
PUAN)
A. 103
C. 102
B. 104
D. 101
B. 800
D. 1400
(….)11) Mümin, 75 bilyeyi 5 kaseye ardışık (
Dağıtım sonunda, her bir kasede bir öncekinden
bir fazla oluyor. Beşinci kaseye son bilyeyi
koyunca bilyelerin hepsini dağıtmış oluyor) olarak
dağıtıyor. Orkun dördüncü kaseyi aldığına göre
Orkun kaç bilye almıştır? (4 PUAN)
(….)7) Bir çekilişte kazanan numara, yüzler
basamağında 8 olan en büyük altı basamaklı doğal
sayıdan
70. 009 küçüktür. Kazanan numara
aşağıdakilerden hangisidir? (4 PUAN)
A. 929. 090
B. 842. 890
C. 979.890
D. 929.890
(….)8) Üç dar açının ölçüleri toplamı bir doğru
açıya eşittir. Dar açılardan biri 72 derecedir. Diğer
eş iki dar açılardan biri kaç derecedir? (4 PUAN)
A. 54
C. 53
B. 108
D. 252
(….)9)
C
Yandaki şekle göre <AOC açısı kaç derecedir?
(4 PUAN) ?
67°
B
O
A
A. 1100
C. 1200
(….)10)
B. 1130
D. 1800
.C
D
4n
.
ORKUN
A. 15
C. 17
B. 16
D. 14
(….)12) A – B = 500’dür. B terimi 60
azaltılırsa, yeni fark kaç olur? (4 PUAN)
A. 440
C. 500
B. 560
D. 506
(….)13) Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan
ve farkın toplamı 600 ise eksilen sayı kaçtır?
(4 PUAN)
A. 600
B. 500
C. 400
D. 300
(….)14) Aşağıdaki şekilde sayıları, soldan
sağa; sağdan sola; yukarıdan aşağıya;
aşağıdan yukarı ve çapraz topladığımızda 21
ediyor. Boş kutuları doldurunuz. (Bitince
kontrol ediniz. Bilinenden yola çıkın) (4
PUAN)
(….)22) (……….) 54.678 sayısındaki 4’ün
basamak değeri 4.000’dir. (4 PUAN)
10
8
5
11
(….)15) Bir gemide yolculuk edenlerin 829’
erkek. Erkeklerin 138 fazlası kadın, Erkeklerin 10
eksiği de çocuktur. Bu gemide kaç yolcu vardır?
(4 PUAN)
A. 967
C. 1.786
B. 977
D. 2.615
9A7B
+ C + D = ?
(….)16)
(….)23) Ölçüleri birer doğal sayı olan,
en küçük geniş açı ile en büyük dar
açının farkı
kaç derecedir? (4 PUAN)
A) 20
C) 150
(….)24) Bir saatin akrep ile yelkovanı
aşağıda verilen hangi saatte dik açı
oluştururlar? (4 PUAN)
A. Saat 6.00'da
Saat 3.00'da
B. Saati 2.00'da
D. Saat9.15'te
C.
(….)25)Aşağıdaki açıları iletki yardımıyla çiziniz.
(4 PUAN)
A + B
<DAF = 120 derce
(4 PUAN)
+ C3D5
13571
A. 19
C. 18
B) 100
D) 200
B. 17
D. 20
Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanlarına ( D ),
yanlış olanlarına ( Y ) harfi yazınız.
(….)17) (……….) İki dik açının toplamı bir
doğru açı eder. (4 PUAN)
(….)18) (……….) İki çift sayının toplamı bir tek
sayıdır. (4 PUAN)
(….)19) (……….) Sayıları yazmak için
kullandığımız rakamlar dokuz tanedir. (4 PUAN)
(….)20) (……….) Eksileni bulmak için fark ile
çıkanı toplarız. (4 PUAN)
(….)21) (……….) Toplamada bilinmeyen
toplananı bulmak için, toplamdan bilinen
toplananı
çıkarırız. (4 PUAN)
<VES = 80 derece
(….)BONUS SORU: Aşağıdaki açıları iletki ile
ölçünüz. (4 PUAN)
<ABC =………
<BAC = ……….
B
.
•
A
B
.
C
A
•
C
GENEL TARAMA TESTİ - 1
1. Bir üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı 150o ise
üçüncü açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
2. 42587 Sayısına göre “5” rakamının basamak değeri
ile sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 35
B) 10
C) 5005
D) 505
3. Bir dikdörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
A) 90
B) 360
C) 180
D) 270
4. Binler basamağında 9 olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 73982
C) 7932
B) 9835
D) 359
5. ? : 6 = 78 işleminde soru işareti yerine
aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) 13
B) 458
D) 478
A) 400022
C) 400220
C) 468
R
6.
55°
A) 20°
M
B) 125°
?
ROK açısı=
ROC açısı kaç derecedir?
O
K
C)70°
D)120°
7. 586 439 Sayısında yüzler basamağını 2 azaltırsak
ve binler basamağına 3 eklersek sayı nasıl değişir?
A) 4 800 artar
B) değişmez
C) 4 800 azalır
D) 480 azalır
8. 7 binlik + 4 on binlik + 9 birlikten oluşan sayının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) yedi bin dokuz
B) yedi bin kırk dokuz
C) beş yüz otuz yedi bin
D) kırk
yedi bin dokuz
9. Bir çıkarma işleminde eksilen 85 042 ve fark 25 021
ise çıkan sayı kaçtır?
A) 2 511
B) 60 021
C) 48 675
D) 2 491
10. Çarpanlardan biri 3 çarpım ise 936 ‘dır. Diğer
çarpan kaçtır?
A) 44
B) 12
C) 220
D) 312
11. Hüseyin uçurtma yapmak için 8 m ip satın aldı. Eve
gelirken 2m 48 cm si dolaşarak kullanılamaz hale geldi.
Uçurtma için kaç cm ip kalmıştır?
A) 5m 52cm
B) 5m 12cm
C) 6m 52cm
D) 5m 48cm
12. Bir çıkarma işleminde fark 35’tir. Eksilene 5
eklersek yeni fark kaç olur?
A) Fark değişmez
B) Fark 10 artar
C) Fark 30 olur
D) Fark 40 olur
13. “ dört yüz bin yirmi iki ” sayısının rakamla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 420202
D) 400202
14. 895 256 sayısında, birler bölüğünde bulunan
rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 22
B) 35
C)
13
D) 6
15. Ardışık iki tek doğal sayının toplamı toplamı
60 tır. Küçük sayı kaçtır?
A) 28
B) 29
C)
27
D) 31
7. Aşağıda çözümlenişi verilmiş doğal sayılardan en küçüğü
hangisidir?
MATEMATİK DEĞERLENDİRME
ST1:METRICCoNVERTER ProductID="1. “"
w:st="on">1. “</ST1:METRICCoNVERTER> Üç yüz kırk
iki bin sekiz ” doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 342 088
000
B) 342 008
D) 342 800
C) 342
2. 368 941 doğal sayısında 6 rakamının bulunduğu
basamağın adı nedir?
A) Binler basamağı
C) Onlar basamağı
A) (2 x 10 000) + (8 x 1000) + (2 x 100) + (6 x 10) +
(5 x 1)
B) (2 x 10 000) + (4 x 1000) + (2 x 100) + (4 x 10) +
(3 x 1)
C) (2 x 10 000) + (9 x 1000) + (8 x 100) + (1 x 10) +
(7 x 1)
D) (3 x 10 000) + (9 x 1000) + (8 x 100) + (1 x 10) +
(7 x 1)
8. “2, 4, 0, <ST1:METRICCoNVERTER ProductID="6”"
w:st="on">6”</ST1:METRICCoNVERTER> rakamlarını
birer kez kullanarak yazılabilen dört basamaklı en büyük ve
en küçük doğal sayıların farkı kaçtır?
B) Yüz binler basamağı
D) On binler basamağı
A) 3960
D) 4014
B) 4356
C) 4374
3. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinde onlar basamağı ile
on binler basamağındaki rakamlar aynıdır?
<
<
<
<
9. 1005
1006
1007 ………. 1029 sıralamasında
noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz?
A) 351 351
310
B) 262 626
D) 85 858
C) 102
4. 72 438 doğal sayısındaki 2 rakamının basamak değeri
kaçtır?
A) 1009
D) 1031
B) 1012
C) 1027
10. 53 578 doğal sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanıyor. Bu
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200
D) 20 000
B) 2000
C) 20
A) 53 600
D) 53 500
B) 53 570
C) 53 560
5. ( 6 x 10 000) + ( 4 x 1000) + ( 2 x 1 ) biçiminde
çözümlenmiş olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 604 002
D) 64 020
B) 64 200
C) 64 002
6. 3102 doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3000+100+2
300+10+2
B) 3000+100+10+2
D) 3000+100+20
C)
11. 28’den 38’e kadar olan ardışık tek doğal sayıların
toplamı kaçtır?
A) 163
D) 166
B) 165
C) 170
12. 16’dan 24’e kadar olan çift doğal sayıların toplamı
kaçtır?
A) 20
D) 17
A) 76
D) Hiçbiri
18. Bir köyün nüfusunun 247’si erkektir. Erkeklerin sayısı,
kadınlardan 52 azdır. Bu köyün nüfusu kaçtır?
B) 84
C) 100
B) 19
C) 18
13. 17 – 22 – 28 – 35 – 43 sayı örüntüsü hangi sayı ile
devam etmelidir?
A) 299
D) 546
A) 53
D) 50
19. Berke, Barış’tan 4 yaş büyük, Batu’dan 2 yaş küçüktür.
Deniz ise Batu’dan 4 yaş büyüktür. Barış 8 yaşında
olduğuna göre, Deniz kaç yaşındadır?
B) 52
C) 51
14. 63 sayfalık bir defteri numaralandırdığımızda kaç tane 5
rakamı kullanırız?
A) 6
D) 16
B) 14
C) 15
15. Rakamlarının toplamı 8 olan kaç tane iki basamaklı
doğal sayı vardır?
A) 6
D) 9
B) 7
C) 8
16. Farklı rakamlarla yazılan dört basamaklı en büyük doğal
sayı ile yine farklı rakamlarla yazılan üç basamaklı en
büyük doğal sayının toplamı kaçtır?
A) 10 863
D) 12 863
B) 1063
C) 1863
17. Bir çuvalda <ST1:METRICCoNVERTER
ProductID="76 kg" w:st="on">76
kg</ST1:METRICCoNVERTER> şeker, diğer çuvalda ise
<ST1:METRICCoNVERTER ProductID="42 kg"
w:st="on">42 kg</ST1:METRICCoNVERTER> şeker
vardır. Çok olandan az olana kaç kg şeker aktarırsak, her iki
torbada eşit miktarda şeker olur?
A) 12
D) 18
B) 195
B) 14
C) 442
C) 16
Download