Please attach a short description of the product/s and/or a technical

advertisement
BASINÇLI EKİPMANLAR / TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR BAŞVURU FORMU
PED / TPED APPLICATION FORM
Firma İsmi
Manufacturer name:
Adres
Address:
İrtibat kurulacak kişi
Contact Person
Tel /Phone
Fax/Fax
E-mail:
Web site:
ISO 9001 Belgeniz var mı?
ISO 9001 Certification:
[ ] Evet yes
[ ] Hayır no
Belgeyi veren firma ismi : …………………………….
Lütfen ürün yada ürünlerinizin kısa bir açıklamasını ya da teknik broşürünü ekleyiniz.
Please attach a short description of the product/s and/or a technical brochure
EKİPMAN TİPİ / TYPE OF THE EQUIPMENT
[ ] Donanımlar / Assemblies
(Bir üretici tarafından entegre ve fonksiyonel
bir bütün olması için birleştirilen basınçlı
ekipmanın çeşitli parçaları )
(several pieces of pressure equipment assembled by
a manufacturer to constitute an integrated and
functional whole)
[ ] Basınçlı Ekipman / Pressure Equipment:
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
Kap / Vessel
Boru Sistemleri / Piping
Buhar Kazanları (Boilers, etc)
Güvenlik Ekipmanları / Safety Accessory
Basınç Aksesuarları / Pressure Accessory
EKİPMAN KARAKTERİSTİĞİ / CHARACTERISTIC OF THE EQUIPMENT:
[ ]
Basınçlı Ekipman
Pressure Equipment
Akışkan Kategorisi / Fluid Category
[ ] Grup 1 (Tehlikeli Akışkan )
Group 1 (Dangerous Fluids )
Patlayıcı, Kolay alevlenir, Çok kolay alevlenir,
Alevlenir, Çok toksik, Toksik, Oksitleyici
[ ] Grup 2 ( Diğer Akışkanlar)
Group 2 (Other fluids)
Maksimum çalışma basıncı
Maxi allowable pressure PS
F.95 /R.00
[x]
Alev veya başka türlü ısıtılmış basınçlı
ekipman
Fired or otherwise heated pressure equipment
Akışkan Tipi / Type of fluid:
[x]
Gaz
Gas
[x]
Sıvılaştırılmış Gaz
Liquefied gas
[x ]
Buhar Basıncı > 0.5 bar olan Sıvılar
Liquids with a vapor pressure > 0.5 bar
[x]
Buhar Basıncı < 0.5 bar olan Sıvılar
Liquids with a vapor pressure < 0.5 bar
2.5 BAR 64 BAR PS
bar
BASINÇLI EKİPMANLAR / TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR BAŞVURU FORMU
PED / TPED APPLICATION FORM
İzin verilen çalışma sıcaklığı
+ 550 TS max. ºC
-90 TS min. ºC
……... V liters( lt)
Allowable working temperature
Hacim (kap)
Volume (vessel)
İlk bağlantı veya kaynak noktasına kadar olan nozulların hacmi
dahil olup, daimi iç parçaların hacmi hariç tutulur.
Çap (Borular)
25 , 300 DN (mm)
Nominal diameter (pipes)
CE belgesi sadece tek bir ürün için mi ( özel imalat) ya da başvurduğunuz ürün için seri imalatınız
var mı /olacak mı ?
Do you require the CE certification only for one product ( special production) or will you make serial
production ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Başvuruya konu Ürünler için Kullanılan Uyumlaştırılmış Standardlar/ diğer standardlar veya
teknik dökümanlar
Harmonised standards / other standards or technical documents for the products concerned
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tasarımda esas alınan standad veya tasarım kodları
Standards or design codes predicated on design
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Kaynak yapan personelinin nitelikleri ve onayları .
Qualification and approvals of permanent joining personnel
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Date _____________________
Tarih
F.95 /R.00
Signature_______________________________
İmza
Download