aşılama ilkeleri ve uygulamalar çocuklarda akut ishalli

advertisement
T.BJM.M.
B : 83
16 . 6 . 1992
O :1
EBE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
Bölüm 4
AŞILAMA İLKELERİ VE UYGULAMALAR
ÇOCUKLARDA AKUT İSHALLİ HASTALIKLAR
VE AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
1 SAĞLIK PROJESİ VE UNICEF
İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR
T.G.
SAĞLIK BAKANLIĞI
UNICEF
— 250 —
Download