hazırlayanlar

advertisement
HAZIRLAYANLAR
050559010 – Ömer ÇETİNKAYA
050559023 – Ali CAN MÜLHİM
Prof. Dr. Figen ERKOÇ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
PROTEİN SENTEZİNİ
İNHİBE EDEN
ANTİBİYOTİKLER
Streptomyces (Başlıca antibiyotik üreticisi)
A-Transkripsiyon inhibitörleri
„
„
„
Aktinomisin
Mitomisin
Rifampisin
B-Translasyon inhibitörleri
„
„
30S ribozomal subüniteyi inhibe edenler
„ Aminoglikozidler (Streptomisin, Neomisin,
Gentamisin, Kanamisin, Tobramisin,Amikasin)
„ Tetrasiklinler
„ Nitrofurantoin
50S subüniteyi inhibe edenler
„ Kloramfenikol
„
„
„
„
Eritromisin ve diğer makrolidler
Linkozamidler
Puromisin
Fusidik asit
C-Protein bütünlüğünü bozanlar
„
Griseofulvin
(Arda, 2000)
„
Protein sentezi 2 majör süreç sonucu
oluşur.
1- DNA bağımlı RNA sentezi
(transkripsiyon)
2- RNA bağımlı protein sentezi
(translasyon).
Bu süreçlerden birini inhibe eden bir
kimyasal, protein sentezini inhibe
edecektir.
„
Transkripsiyon inhibitörleri:
Transkripsiyon sırasında DNA’daki
genetik bilgi tamamlayıcı bir RNA
sekansına RNA polimeraz aracılığı ile
aktarılacaktır. Kalıp DNA’yı veya RNA
polimerazı inhibe eden antibiyotik
protein sentezini de inhibe edecektir.
Örnek: Aktinomisin (toksiktir) ve
rifampisin (Gram pozitiflere ve
tüberküloz basiline etkilidir).
url 1
url 2
Actinomycin D’nin DNA ile etkileşmesi
url 3
url 4
Actinomycin D’nin DNA ile etkileşmesi
url 5
Actinomycin D’nin DNA ile etkileşmesi
url 6
Mitomycin
url 7
Rifampycin
„
Translasyon inhibitörleri: mRNA’nın
proteine translasyonu 3 fazda olur:
1-) inisiyasyon
„ 2-) elongasyon
„ 3-) terminasyon
„
„
1 ve 2. fazda 30S ribozomal subüniteler,
3.fazda ise 50S ribozomal subüniteler rol
oynar. 30S ribozomal subüniteyi inhibe
edenler streptomisin ve diğer
aminoglikozitler, terasiklin ve
nitrofurantoindir. 50S ribozomal subüniteyi
inhibe edenler ise kloramfenikol, eritromisin
ve makrolidler, linkomisin, klindamisin,
puromisin ve fusidik asittir.
30S ribozomal subüniteyi inhibe
edenler
„
„
„
Aminoglikozidler (Streptomisin,
Neomisin, Gentamisin, Kanamisin,
Tobramisin,Amikasin)
Tetrasiklin grupları
Nitrofurantoin
Streptomisin
url 8
url 9
Streptomisin
Neomycin
url 10
url 11
Neomycin
Kanamisin
url 12
url 13
Gentamisin
url 14
Gentamisin
Gentamisin
url 15
Tobramycin
url 16
Amikacin
url 17
tetrasiklin
Tetrasiklin grupları
oksietrasiklin
klortetrasiklin
url 18
1-[[[5-nitro-2furanyl]methylene]amino]2,4- imidazolidinedione
monohydrate
1-[[[5-nitro-2furanyl]methylene]amino]-2,4imidazolidinedione
url 19
url 20
Nitrofurantoin
50S ribozomal subüniteyi inhibe
edenler
„
Kloramfenikol
Eritromisin ve diğer makrolidler
„ Linkozamidler
„ Puromisin
„ Fusidik asit
„
url 21
kloramfenikol
url 22
kloramfenikol
Kloramfenikol
Kloramfenikolun
ribozomal
proteinlerle
etkileşimi
url 23
url 24
Erythromycin
Erythromycin
url 25
Erythromycin
Erythromycinin
ribozomal
proteinlerle
etkileşimi
url 26
Erythromycin
23S rRNA - mavi
5S rRNA - sarı
erythromycin –
kırmızı
Ribozamal protein ve
eritromisin kompleksi
url 27
Linkomycin
Clindamycin
Clindamycinin
ribozomal
proteinlerle
etkileşimi
url 28
Puromycin
url 29
„
Protein bütünlüğünü bozanlar: Kitin
içeren mikroorganizmalarda griseofulvin
(topikal kullanılır) protein yapımının
bütününe etki ederler.
Dictyostelium spp.
Physarum spp.
Griseofulvin
url30
DNA’NIN FONKSİYONUNU
İNHİBE EDEN
ANTİBİYOTİKLER
„
„
Mitomisin
Kinolonlar
¾ Nalidiksik
asit
¾ Florokinolonlar
„
„
Metronidazol
Novobiosin
(SÜMERKAN 2001)
Mitomycin: DNA sentezini inhibe eder. İnsanlarda
uygulanmaz.
Kinolonlar: Kinolon'lar geniş spektrumlu sentetik
yeni antibakteriyel ilaçlardan olup, çok önemli
etkinliği (DNA replikasyon transkripsiyon, tamirat,
kromozom seperasyonu) olan DNA giraz (gyrase)in
A subünitesini inhibe eder.
Novobiocin: Streptomyces niveus tarafından
sentezlenen bir antibiyotiktir. Özellikle, DNA
polimerase üzerine tesir ederek DNA
replikasyonuna mani olur. DNA girazin B
subünitesini inhibe eder.
Metronidazol: DNA’da hasar yapar. Anaerop
bakteriler ile protozooaya etkilidir.
url 31
REFERANSLAR
„
„
„
„
„
„
http://64.233.183.104/search?q=cache:izaVaEnuUQYJ:ti
p.erciyes.edu.tr/Ders_Notlari/Temel_tip/Mikrobiyoloji/B
ulent_Sumerkan/ANT%C4%B0M%C4%B0KROB%C4%B0Y
AL%2520AJANLAR.pdf+protein+sentezi+inhibe&hl=tr&ct
=clnk&cd=3&gl=tr
http://www.saglikplatformu.com/arastirmalar/showquesti
on.asp?faq=4&fldAuto=26
http://www.mikrobiyoloji.org/dokgoster.asp?dosya=110011
000
http://www.3dchem.com
Lehninger, A. L. (2005). Lehninger Principles of
Biochemistry. Worth Pub. Inc. New York, A.B.D. QU4LEH
2000, 1572599316
Arda, M (2000) Temel Mikrobiyoloji ; Genişletilmiş İkinci
Baskı. Prof. Dr. Mustafa Arda. Medisan Yayın Serisi no 46
DİĞER REFERANSLAR
„
„
„
„
„
„
url 1 - http://web.ku.edu/~crystal/research/amd.html
url 2 http://chemistry.umeche.maine.edu/CHY431/Problems2. html
url 3 http://chemistry.umeche.maine.edu/CHY431/Problems2.html
url 4 - http://pharm1.pharmazie.unigreifswald.de/bednarski_web/web/data/personen/Lectures/
PMC/Wechselwirkungen/Actinomycin-DNA.jpg
url 5 - http://web.ku.edu/~crystal/research/amd.html
url 6 http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199275007/01student/
2d/ch18/ch18_fig26mitomycin.jpg
„
„
„
„
„
„
„
„
url 7 http://www.bmb.leeds.ac.uk/mbiology/ug/ugteach/gene2020/t
ranspos.html
url 8 http://www.alanwood.net/pesticides/structures/streptomycin.
gif
url 9 http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/drugs/streptomyc
in.gif
url 10 http://miraculix.msp.univie.ac.at/spectroscopy/neoB.gif
url 11 - http://www.onlinepharmacycatalog.com/drugsmedications/antibiotics/neomycin/neomycin.jpg
url 12 http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/glossary/kanamyc.
html
url 13 http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC3
6455
url 14 http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC3
6455
„
„
„
„
„
„
„
„
„
url 15 http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC3
6455
url 16 http://www.sciencemag.org/content/vol287/issue5454/images
/large/se0308234003.jpeg
url 17 - http://content.answers.com/main/content/wp/encommons/thumb/5/5e/220px-Amikacin.svg.png
url 18 http://www.dq.fct.unl.pt/qoa/qpn1/2002/tetraciclina/propriefi
si%5Ctetracyclin_elpot1.gif
url 19 - http://www.rxlist.com/cgi/generic/nitro25m.html
url 20 http://www.answers.com/topic/nitrofurantoin?cat=health
url 21 http://www.farmakologija.com/materia/images/kloramfenikol.g
if
url 22 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/
Chloramphenicol-3D-vdW.png/200px-Chloramphenicol-3DvdW.png
url 23 - http://www.molgen.mpg.de/~ag_ribo/ag_fucini/fucinihistory-anti50s.html
„
„
„
„
„
„
„
„
url 24 http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/erythromycin.jpg
url 25 - http://afidtherapeutics.com/erythromycin.gif
url 26 - http://www.molgen.mpg.de/~ag_ribo/ag_fucini/fucinihistory-anti50s.html
url 27 - http://www.molgen.mpg.de/~ag_ribo/ag_fucini/fucinihistory-anti50s.html
url 28 - http://www.molgen.mpg.de/~ag_ribo/ag_fucini/fucinihistory-anti50s.html
url 29 - http://www.invivogen.com/images/puro.gif
url 30 http://home.caregroup.org/clinical/altmed/interactions/Image
s/Drugs/griseofu.gif
url 31 http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Metronidazole.jpg
Download