tırmanma oyun grupları alımına ait teknik şartname

advertisement
TIRMANMA OYUN GRUPLARI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME
Giriş
İşbu teknik şartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen ölçüler TS EN 1176-1,7’den alınmış
standartlara göre düzenlenmiştir. Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri teknik şartnamede
mevcut olup TS EN 1176-1…7 standartlarını sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
Modele ait Teknik Çizimler:
KAYA TIRMANMA
 Kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir.
 Tırmanmayı kolaylaştırması bakımından yüzeyde tutmaya ve basmaya yarayan çıkıntılar olacaktır.
 Serbest forma sahip çıkıntıları sayesinde değişik ayak ölçüsündeki kullanıcıların yüzeye daha iyi
basarak daha güvenli tırmanmalarına ve engebeli yüzeyi sayesinde kullanıcı grubunun tırmanma
yetisini geliştirmesine olanak verecek şekilde tasarlanmalıdır.
 Yüzeyinde Polyemit esaslı plastik malzemeden üretilmiş kendinden renkli tırmanma aparatları
bulunacaktır.
 Kaya tırmanmada kullanılan polietilen aksamların toplamı min. 165 kg±5kg olmalıdır.
 Kaya tırmanmanın ortasında Ø 33mmx3,6mm borudan 65cm çapında dairesel bükümlerden
oluşturulmuş metal tırmanma bulunacaktır.
 Kaydıraklar için verilen min. Ölçü ve ağırlıklara bağlı kalınarak farklı şekil ve modeller de idarece
kabul görebilecektir.
 Kaydıraklar idarenin isteği doğrultusunda kendinden renkli olarak talep edilen renklerde
üretilebilecek şekilde olmalıdır.
ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYA ve KUMLAMA
 Tüm metal aksamlar boya öncesi yüzey temizliği için aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda
kumlama işlemine tabii tutulacaktır.(Kumlama işlemi boyanın metal yüzeye tutunma oranını arttıran
ve çelik parçacıkların yüzeye çarptırılarak yüzeydeki pas, yağ, kaynak cürufu gibi istenmeyen
kusurları tamamen yok eden bir yüzey temizleme işlemidir.
 Kumlanan malzeme fosfat banyosunda yıkama ve kurutma sonrası, elektrostatik sistemde metalin
güneşle ısınmasını önleyen polyester esaslı toz boya ile kaplandıktan sonra en az 200 – 220 derece
sıcaklıktaki fırında 10 dakika süreyle pişirilerek boyama işlemi tamamlanacaktır.
 Metal üzeri kaplamalarda TS EN 1176-1 MADDE 4.1.6 TEHLİKELİ MADDELER sınıfına uyulmak
zorundadır (örn: çinko, kükürt, krom, kurşun, karbon vb. oranlar % 1 den az olmalıdır).
 Elektrostatik Boya öncesi Kumlama işlemi; S-330_390 tipindeki çelik gridler ile 4-5 dk. boyunca
kumlanarak yüzey temizleme işlemi uygulanacaktır Kumlama işlemi TS EN ISO 8501-1 SA2,5
Standardı kalitesinde olmalıdır.
POLİETİLEN MALZEME ÖZELLİKLERİ
 Kendinden renkli düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE - Linear Low Density Polyetylene) malzemeden
rotasyon kalıplama metoduyla, tek parça halinde kendisinden renkli imal edilecektir.
 Polietilen ürünlerde renk solmasını önlemek için polietilen ürünleri renklendirmek için kullanılan
masterbatch boyaların “Işık Haslığı” test değeri 6 veya üzeri olmalıdır.
 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına zarar
vermeyecek TS EN 71 sertifikasına sahip olacaktır. Elektriklenmeyi önlemek için
polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir.
 Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında
minimum ≥ 6 mm, herhangi bir basınca maruz kalmayan bariyer ve gölgelik
amaçlı ürünlerde minimum ≥ 4 mm olmalıdır.
 Yüklenici firma, muayene sırasında minimum 60 mm ye kadar ölçüm yapabilen ultrasonik kalınlık
ölçme cihazı getirmelidir. Bu cihazla plastik veya metal parçaların et kalınlıkları ölçülecek olup
istenilen kriterlere uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
POLİETİLEN KAYDIRAKLAR
 Kaydırak çıkış yeri alın radüs ü 50mm çapında kavis oluşturmalıdır.
 Kaydırağın yatayla yaptığı açı hiç bir noktada 60°ve ortalamada 40°geçmeyecektir.
 Kaydırak yan koruma yüksekliği 15 cm den düşük olmayacaktır.
 Kaydıraklarda kayılan yerin genişliği 950mm den büyük veya 700mm den küçük olmalıdır.
 Kaydıraklar su tutmayacak ve su birikintileri oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
2
 Kaydıraklarda giriş yerinde 600mm ile 900 mm arasında tutma çubuğu(kaydırak giriş korkuluğu)
sağlanmalıdır.
 Kaydırak Yanal yüzeylerinde rakam sayı vs. figürler ürünle bütünleşik tek parça olacak şekilde imal
edilecektir.
 Kaydırağın zemine montajı; minimum 32mmx2,5 boru ve 40x20x2mm profilden oluşan ankraj ile
zemine sabitlenecektir.
150 Düz Kaydırak:
 150 Düz Kaydırak 150±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak şekilde lineer düşük
yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı minimum 38 kg ve kendinden renkli olarak imal edilecektir.
 Kaydırağın çıkış yeri uzunluğu 50cm den uzun olacaktır.
 Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taşlama, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler kesinlikle
bulunmayacaktır.
PARÇALI KAYDIRAKLAR
150 Parçalı Kaydırak:
 150±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak şekilde lineer düşük yoğunluklu polietilenden
minimum 53kg ve kendinden renkli olarak imal edilecektir.
 Kaydırak 3 ayrı parçanın, bağlantı elemanları ile birleştirilmesinden oluşturulacaktır.
 Giriş parçası:15kg,
Orta uzatma parçası:10kg,
Çıkış parçası: 8 kg imal edilecektir.
 Giriş parçası:1ad.
Orta uzatma parçası:3ad.
Çıkış parçası:1ad kullanılacaktır.
 Parça birleşim yerlerinde istenmeyen açıklıklar meydana gelmeyecek şekilde imal edilecektir,
 Kaydırak en az iki farklı renkteki parçadan meydana gelecektir.
 Kaydırak TS EN 1176-3 standartlarında üretilmiş olacaktır.
3
TIRMANMALAR
Metal Tırmanma Elemanları
 Tırmanma elemanın tamamı 1” ve ¾” borular uygun büküm verildikten sonra gaz altı kaynağı ile
birleştirilecektir. Kumlama yapıldıktan sonra elektrostatik boya ile boyanacaktır. Tüm Elemanlar
Aşağıdaki teknik çizimlere uygun imal edilecektir.
 Tırmanma elemanını kullanan çocuğun tutunması için tırmanma giriş korkuluğu alttaki teknik resim e
uygun olarak imal edilecektir.
CIVATA, SOMUN VE PULLAR
 Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı olacaktır.
 Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmayacaktır.
 Oyun grubu bünyesindeki tüm somunlar fiberli somun olacaktır.
OYUN GRUBU MONTAJI
 Oyun grupları, sadece beton zemin montajına müsaade edecek şekilde imal edilecektir.
Beton zemine montaj detayları:
 Oyun grubu kurulacak alana, C20 kalitesinde beton terazisinde atılmış olacaktır.
 Kule boruları zemine sabitlenecek ucuna minimum 230mm çap ve minimum 5mm kalınlığındaki
flanş çepeçevre kaynak ile birleştirilerek hazırlanmış olacaktır.
 Oyun grubu kurulumu terazisinde kurulduktan sonra boru üzerinde bulunan flanşlar üzerindeki
deliklerden çelik dübel veya kimyasal dübel ürünü ile minimum M12 çapında ve 14cm boyunda
galvaniz saplamalar ile zemine sabitlenecektir.
 Teknik şartnamede var olan resim ve görünüşler ürünü tanımlamak için kullanılmış olup idarenin
onayıyla minimum ölçüler, kilogramlar ve diğer teknik koşullar sağlanması şartıyla farklı görüntüde
(kaydırak tiplerine sadık kalarak, oyun grubunun üst görüntüsü değiştirilmeden) ‘VEYA DENGİ’’ ürünler
kabul edilebilir. İlgili teknik şartnamedeki ve çizimlerdeki ölçüler minimum Ölçüler olup maksimum
ölçüler serbest bırakılmıştır. )
4
Download