türk loj*st*k sektörünün ülke dı* t*caret*ne katkıları

advertisement
GELİŞEN DÜNYA’DA ÜLKEMİZ…
Ülkelerin dış ticaret dengesini pozitif yöne taşımak ve bunun için de üretim ve ihracatı
desteklemek günümüz ekonomisinde büyük önem taşımaktadır. Genelde büyük
ekonomilere kavuşma konusunda lojistiği ele almaktayız. Ancak bu kez, gelişen
dünyada ülkemizin de bu gelişmelere ayak uydurması için gerekli olan dış ticaretteki
büyümeyi sağlayacak, tüm tedbirlere bir göz atalım isterim. Artık Dünya üzerinde güç
kavramı, tümü ile ekonomilerin büyüklüğü ve istikrarı ile ölçülür hale gelmiş
durumdadır. O halde dış ticaretimizin ve gümrük sistemimizin daha verimli
olabilmesinin bize ne gibi getiriler sağladığına bir göz atalım :










İthal edilmesi gereken hammadde/aramamul/mamulün dünyanın neresinde
olursa olsun ülkemize gelmesinin sağlanabilmesi,
Bu getirilen ürünlerin uygun koşul,maliyet ve zaman içerisinde tesliminin
sağlanabillmesi,
Yine getirilen ürünlerin gümrüklü depo dediğimiz antrepolarda ve modern
anlayışlarla depolanabilmesi,
Ülke mevzuatına ve uluslararası mevzuata ilişkin gümrükleme rejimine tabi
tutularak en kısa ve sağlıklı şekilde fiili ithalinin yapılabilmesi,
İthalat yapan firmanın isteği doğrultusunda bu eşyaların depolarda
saklanarak gerektiğinde bazı elleçleme işlemlerine tabi tutulabilmesi,
Fabrikalara veya satışa hazır ürünler ise, son noktaya kadar modern
araçlarla dağıtım ve teslimatının sağlanması,
İhraç konusu ürünler ise, dünyanın her yerine yine uygun koşul,maliyet ve
doğru zamanlarda tesliminin sağlanabilmesi,
Ülkeden çıkış gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi,
Gerektiğinde gittiği ülke veya ülkelerdeki her dağıtım noktasına istenilen
şekilde dağıtımının yapılabilmesi,
Ve tüm bu işlemler yapılır iken de oluşabilecek tüm risklerin sigorta kapsamı
altına alınması.
Tüm bu hedeflere varılabilmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğu ve nelerin
eksiklik olarakdeğerlendirilebileceğine baktığımızda ise :





Transit Ticaret’in daha fazla yaygınlaştırılabilmesi için gerek antrepoların
gerekse serbest bölgelerin ve gümrüklü sahaların daha yaygın ve işleyiş
olarak daha esnek hale getirilmesinin sağlanması yarar sağlayacaktır.
Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ülkelerin pek çoğunda
lojistik hizmet veren firmalar aynı zamanda gümrükleme hizmetini de
vermektedirler. Ülkemizdeki mevzuat ise buna uygun değildir, ama uygun
hale getirilmesi, ve gümrük müşavirleri doğrudan lojistik şirketleri içerisinde
görev yapabilmesi önem taşımaktadır.
Gümrük mevzuatı daha yalın hale gelebilmelidir, ve işlemler
basitleşitirilebilmeli ve tabi kolaylaştırılmalıdır.
İthal edilen ürünlerin, daha hızlı ve gerekirse araç üzerinde
gümrüklenmesinin sağlanılabilmesi (bilhassa üreticiler için önem taşımakta)
Sonradan kontrol anlamına gelen uygulamaların gerek Gümrük, gerekse Dış
Ticaret mevzuatımızda daha yaygın hale gelebilmesi sağlanabilmelidir.
Olanaklarımızın yeterince farkına varabilir, bu kaynakları kullanabilir ve özellikle bunu
yapabilme ve yabancı sermayeyi çekebilme adına özellikle lojistiği geliştirebilir isek
dış ticaret hacminin büyümesini durduramaz hale geliriz.
Saygılarımla,
Dr.Hakan Çınar
[email protected]
Download