Lens Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

advertisement
Lens Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Editörler
Bekir Sıtkı ASLAN
Ahmet GÜCÜKOĞLU
Bölüm I
Lens anatomisi
Kapsül
Zonüler lifler
Lens epiteli
Nükleus ve korteks
Lens Biyokimyası
Moleküler Biyoloji
Karbonhidrat metabolizması
Oksidatif hasar ve Oksidatif hasardan korunma mekanizmaları
Lens fizyolojisi
Lens içinde elektrolit dengesi
Akkomodasyon
Embriyoloji
Normal gelişim
Konjenital anomali ve abnormaliteler
Gelişimsel defektler
Fizyo Patoloji
Yaşa bağlı değişiklikler
İlaç bağlantılı lens değişiklikleri
Travma
Metabolik kataraktlar
Nutrisyonel hastalıklar
Üveit ile bağlantılı kataraktlar
Eksfoliatif sendrom
Katarakt ve cilt hastalıkları
Lense bağlı üveitler
Glokoma ikincil kataraktlar
Lense bağlı glokom
Dejeneratif göz bozuklukları ile bağlantılı kataraktlar
Kataraktların epidemiyolojisi
Erişkinlerde Kataraktların değerlendirilmesi
Klinik hikayesi semptomlar
Tıbbi tedavisi
Cerrahi Endikasyonlar
Preoperatif değerlendirme
Hastanın genel durumu
Bağlantılı göz öyküsü
Post-operatif planlama
Harici muayene
Biyomikroskobik muayene
Fundus değerlendirmesi
Görme Fonksiyonunun ölçülmesi
Özel prognostik testler
Preoperatif ölçümler
Refraksiyon
Biyometri
Korneal pakimetri
Korneal Topografi
Speküler mikroskopi
Hasta hazırlanması ve onam formu
Bölüm II
Katarakt cerrahisi
Katarakt cerrahisinin tarihsel gelişimi
Katarakt cerrahisi için anestezi
Preoperatif ve intraoperatif hazırlık
Katarakt cerrahisinde kesi
Katarakt cerrahisi tipleri
İntrakapsüler katarakt ameliyatı
Ekstrakapsüler Katarakt ameliyatı
Fakoemülsifikasyon
Parametreler
Fakoemülsifikasyon teknikleri
Yonga fakoemülsifikasyon
Oluk açılarak uygulanan teknikler
Vertikal ve Horizontal Chop Teknikleri
Karışık teknikler
Pars plana lensektomi
Göziçi Lensler
Göziçi lensi tipleri
Göziçi lensi seçim kriterleri
Erişkinlerde Primer lens implantasyonu teknikleri
Kapsüler Destek Sistemleri (Kapsül Germe Halkaları)
Pupilla açıcı sistemler
İris protezleri
Viskoelastikler
Katarakt Cerrahisinde Ekipman
Cerrahi Aletler
Fakoemülsifikasyon Cihazları
Sleeve ve fako tipleri
Katarakt cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi
Katarakt cerrahisi komplikasyonları
Ön kamara yokluğu veya sığlığı
Korneal ödem
Hemoraji
Retinal ışık toksisitesi
Göziçi basıncı artışı
İrise ait komplikasyonlar
Kistoid makular ödem
Retina dekolmanı
Endoftalmi
Kronik üveit
Kapsül rüptürü
Oküler yüzey hastalıkları ve korneal erime
Kesi sızdırması
Silier Blok glokomu
Artık Lens Materyali
Vitrues kaybı ve yara yerine uzanması
Astigmatizma gelişimi
Pupiller capture
Epitel yürümesi
Kapsüler opaklaşma
Kapsüler fimozis
GİL komplikasyonları
Özel sistemik durumlarda katarakt cerrahisi
Yara iyileşmesi bozukluklarında katarakt cerrahisi
Malignite olanlarda katarakt cerrahisi
Kan sulandırıcılar kullananlarda
Artritli hastalarda
Kronik obstrüksif akciğer hastalığı olanlarda
Diabetlilerde
Obesitede
Katarakt cerrahisinde psikososyal değerlendirmeler
Özel göz rahatsızlıklarında katarakt cerrahisi
Eksternal göz hastalıklarında
Kornea hastalıklarında
Gelişimsel göz anomalilerinde
Psödoeksfoliasyon ve katarakt cerrahisi
Glokomda
Yüksek refraktif sorunlarda
Hipermetropide
Miyopide
Hipotonide
Üveitte
Retina hastalıklarında
Ekspulsif kanama riskinde
Travmada katarakt cerrahisi
Künt travmalarda
Perforan göz yaralanmaları
Doğumsal ve Çocukluk çağı Kataraktları
Doğumsal ve Çocukluk çağı katarakt tipleri
Çocuklarda katarakt cerrahisi ve intraoküler lens implantasyonu
Download