Mimarlık (Tezli/Tezsiz - Türkçe) Ders Programı

advertisement
Mimarlık (Tezli/Tezsiz - Türkçe)
Ders Programı
Tezli Türkçe Yüksek Lisans Ders Programı
Araştırma Yöntemleri
Zorunlu Proje I
Dersler Proje II
Seminer
Mimari Planlama
Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
Mimarlık, Anlatı ve Kent
Kentsel Form Tarihi
Sözleşme Yönetimi
Yapım Sektöründe Karar Verne
Ekolojik Şehircilik
Seçmeli
İstatistik
Dersler
İleri Modelleme
Mimarlık Ve Kentsel Tasarımın Öncüleri:
Erken 20. Yüzyıl
Mimarlık Ve Sanatta Avangart Akımlar
Çevresel Tasarım Morfolojisi
İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yapılar
Tez Çalışması
Tezli İngilizce Yüksek Lisans Ders Programı
Research Methods
Compulsory Project I
Courses
Project II
Seminar
Architectural Planning
Introduction to Project and Construction
Management
Architecture, Narrative and the City
History of Urban Form
Contract Administration
Executive and Group Decision Making in the
Construction Sector
Ecological Urbanism
Elective
Courses
Statistics
Advanced Modelling
he Frontiers of Modern Architecture and Urban
Design in the Early 20th Century
Avant-Garde Movements in Architecture And Art
Morphology of Built Space
Human Resource Management in the Construction
Sector
Sustainability and Green Buildings
Thesis
Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Ders Programı
Araştırma Yöntemleri
Proje I
Zorunlu Proje II
Dersler Dönem Projesi I
Dönem Projesi II
Seminer
Mimari Planlama
Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
Mimarlık, Anlatı ve Kent
Kentsel Form Tarihi
Sözleşme Yönetimi
Yapım Sektöründe Karar Verne
Ekolojik Şehircilik
Seçmeli
İstatistik
Dersler
İleri Modelleme
Mimarlık Ve Kentsel Tasarımın Öncüleri:
Erken 20. Yüzyıl
Mimarlık Ve Sanatta Avangart Akımlar
Çevresel Tasarım Morfolojisi
İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yapılar
*İdare haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Download