KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

advertisement
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEM410 BULANIK MANTIK ve KONTROL ÖDEVİ
1. Şekli yanda verilen ve elektronik bir parçayı soğutmak
amacıyla yapılmış olan heat sink (kanatçıklı yüzey), bu
elemana mükemmel sayılabilecek şekilde monte edilmiştir.
Elektronik parçanın dış yüzey sıcaklığı Tb=60 ile 80 derece
arasında, ortam sıcaklığı T∞=15 ile 40 derece arasında
değişmektedir. Ortam ile kanatçıklı yüzey arasında taşınım
katsayısı 25 W/m2.K olduğuna göre, kanatçıklı yüzeyin
tamamından birim zamanda transfer olan ısı miktarını
(𝑄̇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ) bulanık mantık sisteminde oluşturunuz. (Kanat
malzemesi alüminyum için ısı iletim katsayısı 237
W/m.K’dir. Ölçüler mm cinsindendir. ) (Bulanık sistem için
giriş parametreleri Tb , T∞, çıkış parametresi 𝑄̇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 )
2. Şekildeki hidrolik sistemde pistonun çapı 10 cm ile 30 cm arasında
değişirken piston çapı ile silindir çapı arasındaki fark 0.01 cm ile
0.15 cm arasında değişmeketdir. Piston ile silindir arasında
vizkositesi 0.01 ile 0.9 Pas arasında değişen yağlar kullanıldığına
göre Pistona 0.1 ile 3 m/s’lik hız sağlanabilmesi için gerekli olan
kuvveti bulanık mantık sisteminde oluşturunuz. (Giriş parametreleri
piston çapı, piston çapı ile silindir arasındaki fark, yağın vizkositesi,
ve pistonun hızı, çıkış parametresi gerekli kuvvet)
3. Şekilde
görülen
evirmeyen
yükselteç
devresinde LM741opamp kullanılmıştır. R1
direnci 2K ile 50K arasında, RF direnci 10K ile
100K arasında RL direnci ise 3K ile 80K
arasında değişmektedir. Buna göre opamp
çıkışındaki akımı bulanık mantık sistemi ile
bulunuz. (Giriş parametreleri R1, RF, RL çıkış
parametresi opamp akım )
4. Şekildeki mekanik sistem için yay
katsayısı k, 100 KN/m ile 800 KN/m
arasında, araç kütlesi M, 100 kg ile 250 kg
arasında, tekerlek kütlesi m, 15 kg ile 35 kg
arasında tekerlek yarıçapı r ise 300 mm ile
600 mm arasında değişmektedir. Buna
göre bu sistemin doğal frekansını bulanık
mantık sistemi için bulunuz. (Giriş
parametreleri; k, M, m, r çıkış parametresi
ω)
Not: Ödev için bulanık mantık fis uzantılı dosyanın çıktısı elden, fis uzantılı dosya ise [email protected]
adresine gönderilmek suretiyle en geç 14 Mayıs 2016 tarihinde teslim edilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Cihan MIZRAK
Download