Document

advertisement
BATI TRAKYA (YUNANİSTAN) AĞIZLARI ÜZERİNE
Çağrı ÖZDARENDELİ - Ergün ACAR
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balkan Yerleşkesi,
Edirne / Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ağız, Batı Trakya, Fonetik, Morfoloji, Sentaks.
ÖZET
Son yıllarda Anadolu ve Rumeli ağızlarına verilen önem artmış ve yapılan çalışmalar
oldukça hız kazanmıştır. Ancak üzerinde araştırma ve inceleme yapılmayı bekleyen bir hayli
yöre ağzı da mevcuttur. Onun için bildirimizde henüz kapsamlı bir akademik çalışma
yapılmayan Batı Trakya Ağızları hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Çalışmamızın dayanak
noktasını 2009-2011 yılları arasında yapmış olduğumuz 86 ses kaydının verilerine dayanarak
oluşturulmuştur. Derlenen ağız metinleri üzerinde yapılan ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi
ve söz varlığı incelemeleriyle bölgenin üç ağız yöresi barındırdığını tespit edilmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards