Document

advertisement
BATI TRAKYA (YUNANİSTAN) AĞIZLARI ÜZERİNE
Çağrı ÖZDARENDELİ - Ergün ACAR
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balkan Yerleşkesi,
Edirne / Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ağız, Batı Trakya, Fonetik, Morfoloji, Sentaks.
ÖZET
Son yıllarda Anadolu ve Rumeli ağızlarına verilen önem artmış ve yapılan çalışmalar
oldukça hız kazanmıştır. Ancak üzerinde araştırma ve inceleme yapılmayı bekleyen bir hayli
yöre ağzı da mevcuttur. Onun için bildirimizde henüz kapsamlı bir akademik çalışma
yapılmayan Batı Trakya Ağızları hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Çalışmamızın dayanak
noktasını 2009-2011 yılları arasında yapmış olduğumuz 86 ses kaydının verilerine dayanarak
oluşturulmuştur. Derlenen ağız metinleri üzerinde yapılan ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi
ve söz varlığı incelemeleriyle bölgenin üç ağız yöresi barındırdığını tespit edilmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards