Adres ve Numaralama Sistemi-Ömer DEMİR /TÜİK

advertisement
ADRESE DAYALI NÜFUS
KAYIT SİSTEMİ
Doç.Dr. Ömer DEMİR
TÜİK Başkanı
18 Ağustos 2006
Gündem
1. Neden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi?
2. Sistem ne getiriyor?
3. Yasal dayanak
4. Kurulacak veri tabanları
5. Bu çalışmanın nüfus sayımlarından farkı
6. Sistem nasıl kurulacak?
7. Sorumlu kurum/kuruluşlar
8. Merkezdeki komite ve çalışma grupları
9. İl ve ilçe yürütme komiteleri
10. Denenen alternatif uygulama yöntemleri ve pilot çalışmalar
11. Bilgilendirme toplantıları
12. Uygulama aşamaları
Neden adrese dayalı nüfus kayıt sistemi?
Ulusal ve bölgesel
düzeyde daha etkin ve
uygulanabilir plan
ve politikaların
geliştirilmesi
Daha modern bir
yönetim
Nüfus hareketlerinin
izlenebilmesi
Kamu
kaynaklarında
tasarruf
sağlanması
Adreslerin
standartlaştırılması
Kamu hizmetlerinin
daha
etkin ve verimli
yürütülebilmesi
Sistem ne getiriyor?
Kamu
kaynaklarının
etkin
kullanımı
Ulusal düzeyde
adreslerde standart
sağlama,
İnsan gücü ve zaman
tasarrufu,
Kaynak israfının
önlenmesi,
Yerleşim yeri bazında
güncel bilgiye erişim,
Adres ve nüfusun tek
bir merkezden takibi.
Kamu
hizmetlerinin
planlanması
Yerel düzeyde yapılacak
çalışmalarda hedef
kitlenin belirlenmesi;
- Sağlık hizmetleri,
- Eğitim hizmetleri,
- Sosyal hizmetler,
- Konut, ulaşım,
haberleşme, su, elektrik
konularında planlama
yapılması,
Kent bilgi sisteminin alt
yapısının oluşturulması,
Bölgesel yatırımların
planlanması.
Güncel bilgi
ihtiyacının
karşılanması
Nüfus büyüklüğüne
bağlı olan bazı
kanunların
- Belediye olma,
- Milletvekili dağılımı,
- Belediyelerin İller
Bankası’ndan pay
alması, vb.
yürütülmesinde kayıt
sistemindeki güncel
bilgilerin kullanılması.
Her alanda
daha
güvenilir ve
zamanlı
istatistik
üretilmesi
Yerleşim yeri bazında
-nüfus büyüklüğü,
- yaş ve cinsiyet,
- doğum, ölüm,
evlenme, boşanma
- göç,
- okullaşma vb.
nüfusun niteliklerine
ilişkin temel
istatistiklerin
daha kısa zaman
aralıklarında üretilmesi,
Yasal dayanak
18 Kasım 2005 tarihinde yayımlanan 5429 sayılı,
“Türkiye İstatistik Kanunu”
29 Nisan 2006 tarihinde yayımlanan 5490 sayılı
“Nüfus Hizmetleri Kanunu”
Kurulacak yeni veri tabanları
Ulusal Adres Veri Tabanı,
Adres ile TC Kimlik bilgilerini
eşleştirme veri tabanı,
Türkiye’de ikamet eden yabancı
uyruklulara ilişkin veri tabanı,
Bu çalışmanın nüfus sayımlarından farkı
Genel Nüfus Sayımı
Tek günde nüfus sayımı
Sokağa çıkma yasağı
Mükerrerlik riski var
Beyana dayalı
10 yılda bir uygulama
Adres ile irtibatsız
Bulunduğu yerde sayma
Sayım günü derlenen bilgiler
ile sınırlı
Sayım sonuçları ile muhtarlık
kayıtları ilişkisiz
e-devlet ile ilişkilendirilemez
Yeni Kayıt Sistemi
Zamana yayılmış uygulama
Sokağa çıkma yasağı yok
Mükerrer kayıt olamaz
TC Kimlik esaslı (MERNİS)
Sürekli güncelleme
Standart adres bilgisine
dayalı
İkamet edilen yerde sayma
Her zaman kaydedilebilme
imkanı
Muhtarlık kayıtları ile özdeş
e-devlet uygulamalarına
temel teşkil edecek
Sistem nasıl kurulacak?
MERNİS
Ulusal Adres
Veri Tabanı
TC Kimlik no ile Ulusal
Adres
Veri Tabanının
EŞLEŞTİRİLMESİ
Yurtdışında
yaşayan
TC vatandaşları
Türkiye’de
yaşayan
yabancı uyruklu
kişiler
Türkiye’de yaşayan
yabancı uyruklu
kişiler ile Ulusal Adres
Veri Tabanının
EŞLEŞTİRİLMESİ
ADRESE DAYALI
NÜFUS KAYIT
SİSTEMİ
Sorumlu kurum ve kuruluşlar
Nüfus
ve Vatandaşlık
İşleri
Genel
Müdürlüğü
Belediyeler
Mahalli
İdareler
Genel
Müdürlüğü
İl Özel İdareler
Türkiye İstatistik
Kurumu
Ulaştırma
Bakanlığı
Merkezdeki komite ve çalışma grupları
YÜRÜTME KOMİTESİ
Ulusal Adres
Veri Tabanı
Oluşturulması
Çalışma Grubu
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemi’nin
Geliştirilmesi
Çalışma Grubu
Tanıtım
Stratejilerinin
Geliştirilmesi
Çalışma Grubu
Yazılım DonanımAltyapı
Geliştirme
Çalışma Grubu
İl ve ilçe yürütme komiteleri
İL YÜRÜTME KOMİTESİ
Vali başkanlığında;
• Belediye Başkanı,
• İl Özel İdare Genel Sekreteri,
• İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü,
• İl Mahalli İdareler Müdürü,
• TÜİK Bölge Müdürü
İLÇE YÜRÜTME KOMİTESİ
Kaymakam başkanlığında;
• Belediye Başkanı,
• Özel İdare Müdürü,
• İlçe Nüfus Müdürü,
• TÜİK Sorumlusu
İl ve İlçe Yürütme Komitesi
Yerleşim yeri özelinde;
Ulusal Adres Veritabanın ve Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması
çalışmalarını planlamak,
Çalışmanın planlanan zamanda
tamamlanması için gerekli tedbirleri almak
Vatandaşın çalışma hakkında
bilgilendirilmesini sağlamak,
Çalışma sonunda formları imha etmek
Denenen alternatif uygulama yöntemleri
2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları ile karşılaştırma
Öğretmenler aracılığı ile
(% 61 nüfus)
(% 88 MERNİS ile eşleşme)
Sağlık personeli aracılığı ile
(% 77 nüfus)
(% 91 MERNİS ile eşleşme)
Haneler ziyaret edilerek
(% 107 nüfus)
(% 99 MERNİS ile eşleşme)
Pilot çalışmalar
Türkiye genelinde 2006 yılında;
16 ilçe merkezi,
4 belde belediyesi,
184 köy ve
33 mahalle
olmak üzere toplam 237 yerleşim
yerinde 229.334 kişiyi kapsayan pilot
uygulamalar yapıldı.
% 99,1’i MERNİS ile eşleşti.
Bilgilendirme toplantıları
Vali ve belediye başkanları
ile toplantı
18 Ağustos 2006
Ankara
İllerde kaymakam ve
belediye başkanları
ile toplantı
İlçelerde köy ve
mahalle muhtarları
ile toplantı
Uygulama aşamaları
Ulusal Adres
Veri Tabanının
oluşturulması
Sistemin
güncelliğinin
sağlanması
Muhtarlık askı
süreci
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemi alan
uygulaması
Adres ile TC
kimlik no
eşleştirilmesi
Ulusal Adres Veri Tabanının içeriği
İl
İlçe
Bucak
Köy
Mezra
Dış kapı
no
Mahalle
(Tanıtım no)
Cad/Sok.
(Tanıtım no)
Adresin niteliği
Konut
İşyeri
Okul, cami
Resmi kurum
Diğer
İç kapı
no
Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması
Belediyelerde Numaralama Bürolarının kurulması ve
personel görevlendirilmesi,
Özel İdarelerce köylerde numaralama yapacak personel
görevlendirilmesi,
Numaralama yapacak belediye ve özel idare personelinin
eğitimi (TÜİK personeli)
Yönetmeliğe uygun numaralama,
Ulusal Adres Veri Tabanı yazılımı
Belediye ve özel idarelerce;
Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılması,
Verilerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi,
Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesi,
Numaralama kontrolü (TÜİK ve Mahalli İdareler
personeli)
Yönetmeliğe uygunluk
Kapsam eksikliği
Ulusal Adres Veri Tabanı yazılımı
Alan uygulaması
İl ve ilçe alan uygulama bürolarının kurulması,
Kayıt bölgelerinin oluşturulması,
Eleman temini (kontrolör, anketör, veri giriş),
Anketör, kontrolör ve veri giriş elemanı eğitimi,
Veri giriş merkezlerinin oluşturulması,
Eşleştirme ve alan uygulaması eğitimi,
Alan uygulaması ve veri girişi,
Adres ile TC Kimlik numaralarını eşleştirme
Kayıtların kesinleşmesi
Alan uygulaması biten yerlerde kayıtların
muhtarlıklarda kontrolü,
Muhtarlıklarda kontrol sonrası gerekli düzeltmelerin
yapılması,
Genel askı sürecine kadar sistemin güncelliğinin
sağlanması,
Tüm yerleşim yerleri tamamlandığında Türkiye
genelinde kayıtların eş zamanlı kontrolü
İnternet üzerinden kendi adresini kontrol imkanı,
Sistemin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne teslim edilmesi.
Sistemin güncelliğinin sağlanması
Ulusal Adres
Veri Tabanı
MERNİS
Arz ederim.
Download