İmmunoloji HAFTALIK DERS SAATİ: 2 KREDİSİ: ÇÖMÜ: 2 AKTS: 2

advertisement
DERSİN KODU VE ADI:
İmmunoloji
HAFTALIK DERS SAATİ:
2
KREDİSİ:
ÇÖMÜ: 2
AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Doğal direnç mekanizmaları ve İmmün cevap sisteminin ayrıntılı olarak
işlenmesi ve serolojik testlerin irdelenerek kavratılmasını amaçlar.
İŞLENECEK KONULAR:
1. İmmunolojinin Temelleri
2. Antijen Çeşitleri
3. İmmün Sistemin Yapısı
4. İmmun Cevapta Rol Alan Hücreler
5. İmmunuglobulinler
6. İmmun Cevap
7. İnfeksiyonlara Karşı Bağışıklık I
8. Ara Sınav
9. İnfeksiyonlara Karşı Bağışıklık II
10. İmmun Cevabın Ölçüm Yöntemleri
11. Coombs Deneyleri
12. Elisa
13. Ria
14. Tüp Aglütinasyon Testleri
Download