Radyo, Televizyon ve Sinema

advertisement
RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMÜ
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ DERS VE KREDİ BİLGİLERİ
1. SINIF
RTS Bölümü 1. sınıfta okuyan bir öğrenci, Güz Dönemi ders kaydını yaparken aşağıdaki tabloda
yer alan derslerin tamamını almak zorundadır.
1.YIL – 1.DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
DERS
KODU
RTS 101
DERSİN ADI
Kredi
AKTS
İletişim Bilimine Giriş
3
4
RTS 119
Radyo TV'ye Giriş
2
3
RTS 109
Sosyoloji
2
3
RTS 113
Fotoğrafçılığa Giriş
3
4
RTS 121
2
4
3
4
STRH 101
Bilgisayar Kullanımı
Temel Ses ve Görüntü
Teknikleri
A.I.I.T.-I
2
2
STDE 101
Türk Dili-I
2
2
SYBD101
Yabancı Dil-I
2
4
21
30
RTS 123
ALINMASI GEREKEN KREDİ
2. SINIF
RTS Bölümü 2. sınıfta okuyan bir öğrenci, Güz Dönemi ders kaydını yaparken aşağıdaki tabloda
yer alan derslerin tamamını almak zorundadır. Eğer 1. sınıf Güz Dönemi’nden kaldığı dersler varsa
öğrenci, 2. sınıfın derslerinden önce kaldığı dersleri almalıdır.
2.YIL – 3.DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
DERS
KODU
RTS 225
RTS 245
RTS 231
RTS 235
RTS 237
RTS 241
RTS 223
RTS 239
DERSİN ADI
Kredi
AKTS
Kitle İletişim Kuramları
Radyo Programcılığı
Röportaj ve Söyleşi Teknikleri
Görüntü Yönetmenliği
Dünya Sinema Tarihi - I
Mesleki İngilizce - I
Türkiye'nin Sosyo-Kültürel Yapısı
RTS'de Yapım Süreçleri - I
3
2
2
3
3
2
2
2
4
4
3
5
4
4
3
3
19
30
ALINMASI GEREKEN KREDİ
3. SINIF
RTS Bölümü 3. sınıfta okuyan bir öğrenci Güz Dönemi ders kaydını yaparken, aşağıdaki tabloda
gösterilen seçmeli dersler arasından 3 tane 3 kredilik (5 AKTS’lik), 5 tane 2 kredilik (3 AKTS’lik)
ders almak zorundadır. Eğer daha önceki dönemlerden kaldığı ya da alamadığı zorunlu dersler varsa
öğrenci, 3. sınıfın derslerinden önce bu dersleri almalıdır
3.YIL – 5.DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
DERS KODU
RTS 325
RTS 361
RTS 345
RTS 347
RTS 329
RTS 339
RTS 341
RTS 363
RTS 337
RTS 365
RTS 373
RTS 369
RTS 371
RST 335
RTS 375
DERSİN ADI
SEÇMELİ DERSLER
Senaryo Yazımı
TV Haberciliği
Kurgu Kuramları
Sinemada Ses ve Müzik
TV Programcılığı Uygulamaları
Belgesel Sinema I
Görüntü Estetiği
Reklama Giriş
Güzel ve Etkili Konuşma
Medya ve Ayrımcılık
Film Yapım Yönetim I
Siyasal İletişim
Web Yayıncılığı
Çağdaş Sinema Akımları
Post Prodüksiyon
ALINMASI GEREKEN KREDİ
Kredi AKTS
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
19
3
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
3
3
3
5
30
ÖNEMLİ: Aşağıdaki tabloda “Devam Dersi” başlığı altında yer alan Bahar dönemi derslerini
alabilmek için “Önkoşul Dersi” başlığı altında yer alan Güz dönemi derslerini almış olma şartı
bulunmaktadır. Dolayısıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde aşağıdaki tabloda
“Devam Dersi” başlığı altında yer alan derslerden birini ya da tamamını almak isteyen öğrencilerin,
o dersin Güz dönemindeki önkoşul dersini almış olmaları gerekmektedir. Örneğin Güz döneminde
“RTS 337 Güzel ve Etkili Konuşma” dersini almamış bir öğrenci, Bahar döneminde “RTS 346 TV
Spikerliği” dersini alamayacaktır.
ÖNKOŞUL DERSİ
DEVAM DERSİ
RTS 337 Güzel ve Etkili Konuşma
RTS 346 TV Spikerliği
RST 325 Senaryo Yazımı
RST 332 Senaryo Yazımı ve Dramatizasyon
4. SINIF
RTS Bölümü 4. sınıfta okuyan bir öğrenci Güz Dönemi ders kaydını yaparken aşağıdaki tabloda
gösterilen zorunlu dersleri aldıktan sonra; seçmeli dersler arasından 5 tane 2 kredilik (4 AKTS’lik)
ders almak zorundadır. Eğer daha önceki dönemlerden kaldığı ya da alamadığı zorunlu dersler varsa
öğrenci, 4. sınıfın derslerinden önce bu dersleri almalıdır.
4.YIL – 7.DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
DERS
KODU
DERSİN ADI
Profesyonel Radyo, Televizyon ve
Sinema Araştırmaları
Dış Staj
Kredi AKTS
3
8
0
2
Medya Okuryazarlığı
İletişim Sosyolojisi
Sinema TV'de Oyunculuk
Yönetimi
İletişim Etiği
2
2
4
4
Popüler Kültür ve İletişim
2
4
RTS 429
RTS 431
Haber Kameramanlığı
Medya İşletmeciliği
2
2
4
4
RTS 437
İşaret Dili
2
4
13
30
RTS 419
RTS 443
RST 433
RTS 435
RTS 415
RTS 425
RTS 405
ALINMASI GEREKEN KREDİ
MEZUNİYET KREDİSİ: 240 AKTS
2
2
4
4
Download