veri haberleşmesi yıl içi sınavı çözümleri

advertisement
VERİ HABERLEŞMESİ YIL İÇİ SINAVI ÇÖZÜMLERİ
1. a)
i)
A
0 1 2 3 4 5 6 7 0
B
0 1 2 3 4 5 6 7 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0
ii)
b)
0
1
0
1
2
3
2
X
RR2
2
.
.
.
X
Zaman Aşımı
RR2
c) Gidiş ve dönüş paket uzunlukları aynı olduğu için,tek yönlü olarak hesap yapmak
yeterlidir. Toplam 2 ms yayılma gecikmeli kanalda toplam %40 doluluk, 0.402 ms= 0.8 ms
boyunda iletim olması demektir. 40Kbs hızındaki verinin, 0.8 ms sürecek bir paket
uzunluğuna sahip olması için 0.8 *40000 = 32 byte
2. a)
•
•
•
•
•
•
b)
Yüksek frekansların az olması
DC bileşen içermemesi
Saat bilgisi taşıması
Hata algılama
İşaret girişimi, gürültüye dayanıklılık
Maliyet, karmaşıklık
+0–0
+00-
+000
0-+-
c) Nyquist Band Genişliği = 2Blog2M = 2*40*106 log28 = 240 MHz
Kanal Kapsitesi = Cbps= Blog2(1+SNR) = 40*106 log2(1+ 10log(10))
= 40*106 log2(11)= 138 MHz
Nyquist band genişliği kanal kapasitesinin üzerinde olduğu için Nyquist band
genişliğinde iletim yapılamaz.
3.
a)
4 – 7 katmanları
şkeilde görüldüğü
gibi istasyon
içindedir.
b) Bağlantı tabanlı protokollerde veri iletimi başlamadan önce kaynak ve hedef arasında bir
yol kurulur. Bağlantısız protokoller ise karşılıklı veri değişimi yapabilmek için herhangi bir
sabit yol kullanmazlar. Oturum başlatma ve sonlandırma evreleri yoktur.
Bağlantı tabanlı protokollere örnek olarak TCP , Bağlantısız protokollere örnek olarak UDP
verilebilir.
c) HDLC istasyon türleri: Birincil, ikincil, Birleşik istasyon
HDLC bağlantı yapıları : Dengelei, dengesiz
HDLC aktarım modları :Normal yanıt modu, Asenkron Dengeli mod, Asenkron Yanıt
Modu
d)
4.
a)
Rx –Alınan veri
Tx – gönderilen veri
RTS – Gönderme isteği
CTS – Gönderme isteği onayı
DTR - veri terminali hazır
DSR - Veri iletişim cihazı hazır
DCD – veri taşıyıcısı algılandı.
Sıfır modem , Rx Tx dışındaki diğer uçların kullanılmasını engellemek amacıyla yapılır.
Her iki konnektörde bağımsız olara RTS ler CTS ye, DTR’ler DSR lere bağlanır.
b) Parite kontrolu, Kontrol Toplamları ve CRC dir. En basit yöntem parite kontrolüdür.
Çift parite için 8 bit + parite biti 01100010 1 biçiminde örnek verilebilir.
c) Sabit, Rasgele, taşma, adaptif yönlendirme. Bunların içinde Taşma ve rasgele yönlendirme
herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymaz.
d) SONET ve SDH fiber optik hatlar üzerinde, yüksek hızlı zaman bölmeli paylaşımlı senkron
bilgi taşıma teknolojileridir. STM1 155 Mbit hız sahiptir. E4 seviyesini denk düşer. 1920
abone bilgisi taşır.
Download