Varsa (X) olarak işaretleyiniz

advertisement
Dersin Adı-Kodu: HEM 6050 CİNSELLİK VE CİNSEL
Programın Adı: Hemşirelik
SAĞLIK
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
28
0
47
Proje/Alan
Çalışması
50
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
125
2
_
AKTS
Kredisi
4
Ders Dili
TÜRKÇE
Zorunlu / Seçmeli
Seçmeli
Ön şartlar
YOK
Dersin
Bu ders, cinsellik ve cinsel sağlığa özgü temel bilgi ve kuramları ayrıntılı bir biçimde ele
alarak, konsepsiyondan itibaren cinsel sağlığın korunup, geliştirilmesi amacıyla bütüncül
bir yaklaşımla tanımlanası ve giderilmesine yönelik danışmanlık verebilmeye ilişkin bilgi
ve uygulamaları kapsar. Farklı yaşam dönemlerinde ve hastalıklara sahip vakalar üzerinde
analizler yapılarak öğrencinin danışmanlık becerisi kazanması sağlanır.
İçeriği
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin cinsellik konusunda uygun hemşirelik girişimlerini yapmasını ve
sonuçları değerlendirilmesini amaçlar.
Öğrenme Çıktıları
Öğrencinin cinsel sorunları tanıması ve danışmanlık becerisi kazanması
ve Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Sungur MZ (1998) Seks Terapileri ve Etik. Ege Psikiyatri
Kaynaklar
Sürekli Yayınları Cinsel İşlev Bozuklukları Sayısı, 3(1):219228.
2. Sungur MZ (1999) Cinsel İşlev Bozuklukları ve Disiplinler
Arası İlişkiler. Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi 2,
N Yetkin, C İncesu (Ed), s.27-29.
Yetkin N, İncesu C (1999) Cinsel İşlev Bozukluklarında
Etiyoloji ve Ayırıcı Tanı Sayısı Önsözü, Cinsel İşlev
Bozuklukları Monograf Serisi 2, N Yetkin, C İncesu (Ed), s.1.
Değerlendirme
Ölçütleri
Sürekli YayıSungur MZ (1998) Seks Terapileri ve Etik.
Ege Psikiyatri
Sürekli Yayınları Cinsel İşlev Bozuklukları Sayısı,
3(1):219228.
2. Sungur MZ (1999) Cinsel İşlev Bozuklukları ve
Disiplinler
Arası İlişkiler. Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi
2,
N Yetkin, C İncesu (Ed), s.27-29.
Varsa (X)
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
3. Yetkin N, İncesu C (1999) Cinsel İşlev Bozukluklarında
Etiyoloji ve Ayırıcı Tanı Sayısı Önsözü, Cinsel İşlev
Bozuklukları Monograf Serisi 2, N Yetkin, C İncesu (Ed),
s.1.
nları Cinsel İşlev Bozuklukları Sayısı, 3(1):219Ara Sınavlar
X2
10
x
20
x
20
x
40
Kısa Sınavlar
Ödevler (Seminer Sunumları)
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer ( Derse katılım, Derse Devam)
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Prof.Dr. Gülşen Vural, [email protected]
Hafta
Konular
1.hafta
Cinselliğin fizyolojisi
2. hafta
Gelişim dönemleri ve cinsellik
3. hafta
Kadın ve erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları
4.5 hafta
Sağlık sorunlar ve cinsellik
6-7.hafta
Yaşlılık ve cinsellik
8.hafta
Beden imajı ve cinsellik
9.hafta
Cinsel kimlik sorunları ve hemşirelik yaklaşımları
10. 11. hafta
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsellik
12. hafta
Güvenli cinsellik
13. hafta
Cinsel sorunu olan bireye hemşirelik yaklaşımı
14. Hafta
Jinekolojik kanserler ve cinsellik
Download