avrupa b*rl*** ekonom* pol*t*kası

advertisement
EZGİ CİHANYANDI
Avrupa Birliği 16.8 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi
hasılasıyla dünya toplamının %31'lik bölümünü
oluşturur.
Avrupa Birliği dünyadaki en büyük ihracatçı
oluşum, ikinci en büyük ithalatçı ve Hindistan ile Çin
Halk Cumhuriyeti ülkelerinin en büyük ticaret
ortağıdır.
Türkiye Avrupa birliğine girdiğinde parasal ve mali
sektörlerin entegrasyonu gerçekleşecektir. Sonra
ortak Merkez Bankası'nın kurulması, ortak para,
ortak para politikası, uygulaması kendiliğinden
gelecektir.
Roma Antlaşması ile birlikte ilk
olarak, Avrupa Ekonomik
Topluluğu kuruldu. Bu antlaşma
ile katılımcı ülkeler arasında
gümrük birliği oluşturuldu ve
ortak pazar uygulamasına
geçildi.
Ortak Pazar
 Ülkeler
 Serbest Dolaşım kavramı
Ortak Para Birimi
Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği
 Avro’yu para birimi olarak kullanan ülkeler
 Sağladığı olanaklar
Rekabet
 Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku
 Kurumun Amacı
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve
düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa,
kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve
siyasal yıkımlardan kaçamaz.
Teşekkürler...
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards