1. ve 2. ünite çalışma soruları - yalova üniversitesi çalışma

advertisement
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi Dersi
Çalışma Soruları - 1 ve 2
1. Ünite
1. Basit ekonomik akım tablosunu çiziniz ve kısaca anlatınız.
2. Emek piyasalarının özelliklerini maddeler halinde yazınız.
2. Ünite
1. Emeği kim arz eder?
2. Emeği kim taleb eder?
3. Neo-Klasik teoriye göre insanlar ne kadar emek arz edeceklerine nasıl karar
verirler?
4. Bir şahsın boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık
eğrilerini çiziniz ve kısaca açıklayınız.
5. Bir şahsın boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini gösteren farksızlık
eğrilerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
6. Çalışmaya daha meyilli bir şahsın boş zaman ve gelir arasındaki tercihlerini
gösteren farksızlık eğrisinin diğer insanların farksızlık eğrisinden nasıl farklı
olduğunu çiziniz ve kısaca anlatınız.
7. Bir şahsın çalışma süresi (boş zaman) ile gelir kombinasyonlarını gösteren
bütçe kısıtını çiziniz ve kısaca açıklayınız.
8. Bütçe kısıtının açısı neyi ifade eder?
9. Bir şahsın çalışma süresi (boş zaman) ile gelir kombinasyonlarını gösteren
bütçe kısıtının özelliklerini maddeler halinde yazınız.
10. Ücret dışı (çalışmadan elde edilen) gelirde bir artış olduğu takdirde bir şahsın
çalışma süresi (boş zaman) ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe
kısıtının nasıl değiştiğini şekil ile gösteriniz ve kısaca açıklayınız.
11. Ücret oranında bir artış / azalma olduğu takdirde şahısların çalışma süresi
(boş zaman) ile gelir kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtının nasıl
değiştiğini şekil ile gösteriniz ve kısaca açıklayınız.
12. Neo-Klasik teoriye göre bir şahsın kaç saat çalışmak isteyeceğine nasıl karar
verdiğini şekil çizerek anlatınız.
13. Bir şahsın hiç çalışmamaya nasıl karar verebileceğini şekil çizerek anlatınız.
14. Ücret dışı gelirde bir artış olduğu takdirde çalışma süresinin nasıl değiştiğini
şekil çizerek anlatınız.
15. Ücret oranındaki artışın şahsın çalışma süresini nasıl arttırabileceğini şekil
yardımıyla anlatınız.
16. Ücret oranındaki artışın şahsın çalışma süresini nasıl azaltabileceğini şekil
yardımıyla anlatınız.
17. Bir şahsın emek arz eğrisinin elde edilmesini anlatınız.
18. Piyasa emek arz eğrisinin elde edilmesini anlatınız.
19. Emek arz esnekliğinin formulünü yazınız.
20. Yüzde 20 ücret artışı/azalması neticesinde çalışma süresi yüzde 10/20/40
artar /azalırsa emek arz esnekliği kaç olur?
21. Emek arzını etkileyen ücret dışı unsurları maddeler halinde sıralayınız.
22. Ceteris Paribus, diğer işlerin ücret oranları artarsa bir işe olan emek arzı
değişir mi? Evet ise, nasıl?
23. Ceteris Paribus, diğer işlerin ücret oranları azalırsa bir işe olan emek arzı
değişir mi? Evet ise, nasıl?
24. Ceteris Paribus, ücret dışı gelirde herhangi artma olursa emek arzı nasıl
değişir?
25. Ceteris Paribus, ücret dışı gelirde herhangi azalma olursa emek arzı nasıl
değişir?
26. Ceteris paribus, işçi sayısının artması toplam emek arzını etkiler mi? Evet ise,
nasıl?
27. Ceteris Paribus, insanların yaşları ilerledikçe boş zamanı tercih etmeleri
emek arzlarının değişmesine sebep olur mu? Evet ise, nasıl?
28. Ceteris Paribus, bir iş daha prestijli bir iş haline gelirse o işe yönelik emek
arzı değişir mi? Evet ise, nasıl?
29. Ceteris Paribus, bir iş daha az prestijli bir iş haline gelirse o işe yönelik emek
arzı değişir mi? Evet ise, nasıl?
30. Ceteris Paribus, nüfusun artması emek arzının değişmesine sebep olur mu?
Evet ise, nasıl?
31. Ceteris Paribus, nüfusun azalması emek arzının değişmesine sebep olur mu?
Evet ise, nasıl?
32. Ceteris Paribus, işçi sayısının artması emek arzının değişmesine sebep olur
mu? Evet ise, nasıl?
33. Ceteris Paribus, işçi sayısının azalması emek arzının değişmesine sebep olur
mu? Evet ise, nasıl?
34. Bir işçi, işinde haftada 55 saat çalışmak istediği halde azami 41 saat
çalışabilmektedir. Söz konusu işçi aynı ücret oranından ikinci bir işte haftada
14 saat daha çalışmaktadır. Yukarıda anlatılan senaryodan işçinin faydasının
nasıl etkilendiğini şekil yardımıyla anlatınız.
35. Bir işçi, işinde haftada 55 saat çalışmak istediği halde azami 41 saat
çalışabilmektedir. Söz konusu işçi daha düşük bir ücret oranından ikinci bir
işte haftada 14 saat daha çalışmaktadır. Yukarıda anlatılan senaryodan
işçinin faydasının nasıl etkilendiğini şekil yardımıyla anlatınız.
36. Bir işçi, işinde haftada 32 saat çalışmak istediği halde 40 saat
çalışabilmektedir. Söz konusu işçinin fayda kaybını ve bu fayda kaybının nasıl
telafi edilebileceğini şekil yardımıyla anlatınız.
37. Maaşlı çalışan işçilerin faydalarının diğer işçilere kıyasla nasıl farklı olduğunu
şekil yardımıyla kısaca anlatınız.
38. Bir şahıs saat başı ücretli bir işten aylık sabit maaşlı bir işe geçmiştir. Bu
şahsın elde ettiği faydanın nasıl sabit kalabileceğini şekille anlatınız.
39. Bir şahıs saat başı ücretli bir işten aylık sabit maaşlı bir işe geçmiştir. Bu
şahsın elde ettiği faydanın nasıl artabileceğini şekille anlatınız.
40. Bir şahıs saat başı ücretli bir işten aylık sabit maaşlı bir işe geçmiştir. Bu
şahsın elde ettiği faydanın nasıl azalabileceğini şekille anlatınız.
Download