Elektrikli Cihaz Teknolojisi

advertisement
ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL )
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
Krd
AİT 101
Z/M/S AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I
2
0
2
Z
2
TRD 109
TÜRK DİLİ-I
2
0
2
Z
2
YDİ 101
YABANCI DİL -I
2
0
2
Z
4
MAT 101
GENEL MATEMATİK
3
0
3
Z
4
EEB 101
ÖLÇME TEKNİĞİ
3
1
4
M
5
EEB 103
DOĞRU AKIM DEVRELERİ
3
1
4
M
4
EEB 105
SAYISAL ELEKTRONİK
3
1
4
M
4
EEB 107
TEMEL ELEKTRONİK
3
1
4
M
5
TOPLAM
20
5
25
30
BİRİNCİ SINIF BAHAR YARIYILI ( II. YARIYIL )
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
Krd
Z/M/S
AKTS
AİT 102
ATATÜRK VE İNKİLAP TARİHİ-II
2
0
2
Z
2
TRD 110
TÜRK DİLİ-II
2
0
2
Z
2
YDİ 102
YABANCI DİL-II
2
0
2
Z
4
EEB 102
MESLEKİ MATEMATİK
2
1
3
M
4
EEB 104
ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
3
1
4
M
4
EEB 106
LEHİMLEME TEKNİKLERİ
1
1
2
M
2
EEB 108
ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI
2
1
3
M
3
EEB 110
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
2
1
3
M
3
EEB 112
SAYISAL TASARIM
2
1
3
M
3
EEB 114
ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE)(*)
0
0
0
M
8
TOPLAM 17
7
24
*(EDE) : 30 iş günü (6 hafta)
35
İKİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI ( III. YARIYIL )
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
Krd
Z/M/S
AKTS
EEB 201
EV CİHAZLARI-I
2
1
3
M
3
EEB 203
ARIZA ANALİZİ
1
1
2
M
2
EEB 205
ELEKTRİK TESİSATLARI
2
1
3
M
3
EEB 207
GÜÇ ELEKTRONİĞİ–I
3
1
4
M
4
EEB 209
SOĞUTMA TEKNİĞİ
1
1
2
M
2
EEB 211
CİHAZ KURULUMU
2
1
3
M
3
EEB 213
ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ
3
1
4
M
4
14
7
21
TOPLAM
21
*SEÇMELİ DERSLER*
EEB 215
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
1
1
2
S
3
EEB 217
KUMANDA DEVRELERİ
2
1
3
S
3
EEB 219
MİKRODENETLEYİCİLER
2
1
3
S
3
EEB 221
MESLEKİ İNGİLİZCE
1
1
2
S
3
EEB 223
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
1
1
2
S
3
EEB 225
MESLEKİ ETİK
1
1
2
S
3
EEB 227
ÇEVRE KORUMA
1
1
2
S
3
EEB 229
BILGI VE ILETIŞIM TEKNOLOJILERI
1
1
2
S
3
17
9
26
GENEL TOPLAM
*Uygulanacak okula göre öğrenci III yarıyılda toplam 3+2 seçmeli ders almak zorundadır.
27
İKİNCİ SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
( IV. YARIYIL )
Te
Uy
Krd
Z/M/S
AKTS
EEB 202 EV CİHAZLARI-II
2
1
3
M
3
EEB 204 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ARIZA GİDERME
3
1
4
M
5
EEB 206 KART ARIZALARI
1
1
2
M
2
EEB 208 MEKANİK ARIZALAR
3
1
4
M
6
EEB 210 GÖVDE VE AKSESUAR
3
1
4
M
4
EEB 212 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
2
1
3
M
3
14
6
20
EEB 214 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI
2
1
3
S
3
EEB 216 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II
1
1
2
S
3
EEB 218 GİRİŞİMCİLİK VE IŞLETME YÖNETIMI
2
1
3
S
3
EEB 220 İLETİŞİM
2
1
3
S
3
EEB 222 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1
1
2
S
3
EEB 224 İŞ GÜVENLİĞİ
1
1
2
S
3
17
8
25
TOPLAM
23
*SEÇMELİ DERSLER*
GENEL TOPLAM
* Uygulanacak okula göre öğrenci III yarıyılda toplam 3+2 seçmeli ders almak zorundadır.
(AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z: Zorunlu ders, M: Mesleki ders; S: Seçmeli ders)
29
1.11. Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı Ders İçerikleri
AİT 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
(2 0 2)
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı
İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı
İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin
durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler
yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya
Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a,
eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.
AİT 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
(2 0 2)
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve
Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
TRD 109
Türk Dili-I
(2 0 2)
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve
zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme,
araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
TRD 110
Türk Dili-II
(2 0 2)
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı
anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini
kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
YDİ 101
Yabancı Dil-I
(1 1 2)
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve
sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler,
will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları,
iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat
YDİ 102
Yabancı Dil-II
(1 1 2)
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might,
could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası,
karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda
edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim
cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.
MAT 101
Genel Matematik
(3 0 3)
Sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar, üslü sayılar, köklü
sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, çarpanlara ayırıma ve rasyonel ifadeler,
fonksiyonlar, geometrik hesaplamalar, trigonometri, karmaşık sayılar,
Lineer denklem
sistemleri ve matrisler.
EEB 101
Ölçme Tekniği
(3 1 4)
Uzunluk ölçümü, ağırlık ölçümü, alan ölçümü ve hacim ölçümü, akışkan ölçümü, sıcaklık
ölçümü ve eğim ölçümü, kesit ve çap ölçümü, hız ve devir ölçümü, ışık ölçümü, ses ölçümü,
basınç ve gerilme, ölçümü, moment ölçümü, ölçme ve ölçü aletleri, ölçme ve ölçü aletleri,
ölçme hataları, ölçme hataları, birimler ve dönüşümleri, birimler ve dönüşümleri, direnç
ölçümü, bobin ölçümü, kondansatör ölçümü, rlc ölçme, akım ölçme, gerilim ölçme, frekans
ölçümü, osilaskop, ölçü trafoları, güç ve enerji ölçümü
EEB 102
Mesleki Matematik
(2 1 3)
Hesap makinesinin kullanılmı, birimler ve dönüşümleri, elektriksel sinyallerin grafiksel
analizlerinin yapılması, Devreler ve sistemlerde; karmaşık sayılar, logaritma, lineer denklem
sistemleri ve matrisler, türev ve entegral, diferansiyel denklem uygulamaları.
EEB 103
Doğru Akım Devreleri
(3 1 4)
Statik elektrik, statik elektrik, elektrik akımının öngörülmeyen etkilerine karşı önlem almak,
elektrik akımının öngörülmeyen etkilerine karşı önlem almak, doğru akımda devre çözümleri,
doğru akımda devre çözümleri, çevre akımları yöntemi, çevre akımları yöntemi, düğüm
gerilimi yöntemi, kaynak bağlantıları, thevenin teoremi, thevenin teoremi, norton teoremi,
süper pozisyon teoremi, maksimum güç teoremi, maksimum güç teoremi, doğru akımda
depolama elemanları, doğru akımda depolama elemanları, doğru akımda depolama
elemanları, doğru akımda güç ve enerji, doğru akımda güç ve enerji
EEB 104
Alternatif Akım Devreleri
(3 1 4)
Alternatif Akım Kaynakları, Alternatif Akımın Özellikleri, Alternatif akımın tanımı, Sinüs
eğrisi, Saykıl, Alternans, Periyot, Frekans, Genlik ve dalga boyu, Ani, tepe, ortalama ve etkin
değer, Alternatif akımın vektör ile gösterilmesi, Faz, Sıfır faz, İleri faz, Geri faz, Faz farkı,
Alternatif Akımda Direnç, Alternatif Akımda Bobin, Alternatif Akımda Kondansatör,
Karmaşık sayılar, Seri RL Devresi, Seri R-C Devresi, Seri RL-C Devresi, Paralel R-L
Devresi, Paralel R-C Devresi, Paralel RL-C Devresi, Rezonansın Tanımı, Seri Rezonans
Devreleri, Paralel Rezonans Devreleri, alternatif akımda güç ve kompanzasyon rezonans, tek
fazlı alternatif akımda güç ve enerji, üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji
EEB 105
Sayısal Elektronik
(3 1 4)
Sayı sistemleri, mantıksal kapı devreleri, boolean matematiği, karnough haritası,
kodlayıcılar(encoder),
kod
çözücüler(decoder),
veri
seçiciler
(multiplexer),
kodlayıcılar(encoder), toplayıcılar, çıkarıcılar, karşılaştırıcılar
EEB 106
Lehimleme Teknikleri
(1 1 2)
Lehimleme malzemeleri lehimleme baskı devre plakete malzemelerin yerleştirilmesi plakete
malzemelerin yerleştirilmesi, güç kaynağı kutusuna elemanların yerleştirilmesi güç kaynağı
kutusuna elemanların yerleştirilmesi güç kaynağının test edilmesi.
EEB 107
Temel Elektronik
(3 1 4)
Elektriksel sinyaller, yarı iletken malzemelerin yapısı, PN eklemi, diyot karakteristiği, diyot
uygulamaları, transistorların yapısı ve transistor karakteristikleri, bipolar transistor
uygulamaları, aktif filtreler, regülâtörler
EEB 108
Endüstriyel Kontrol Elemanları
(2 1 3)
Tristörler diyak, tiryak kuadrak, transduser ve sensör kavramları transduser ve sensör
kavramları, ısı transduser ve sensörleri magnetik transduserler ve sensörler, basınç (gerilme)
transduserleri basınç (gerilme) transduserleri, optik transduserler ve sensörler optik
transduserler ve sensörler, ses transduser ve sensörleri ses transduser ve sensörleri, işlemsel
yükseltecin yapısı işlemsel yükseltecin yapısı işlemsel yükseltecin kullanım alanları.
EEB 110
Bilgisayar Destekli Çizim
(2 1 3)
Temel çizim yöntemleri verilen bir cismin çizimi perspektif resimden görünüş ve kesit
çıkarma perspektif resimden görünüş ve kesit çıkarma, katmanları, renkleri ve çizgileri
katmanları, renkleri ve çizgileri, programın özellikleri, çizim ekranını, ölçülendirme
programın özellikleri, çizim ekranını, ölçülendirme programın özellikleri, çizim ekranını,
ölçülendirme, temel çizim komutları temel çizim komutları, temel tesisat çizimi, mimari plan
üzerinde tesisat çizimi
EEB 112
Sayısal Tasarım
Multivibratörler, kararsız
multivibratörler, tek kararlı
(2 1 3)
multivibratörler, çift
kararlı
multivibratörler, flıp floplar, flipflop çeşitleri, rs tipi filp flop, tetiklemeli rs tipi filp flop, d tipi
filp flop, jk tipi filp flop, t tipi filp flop, flıp flop ile devre tasarımı, flip floplarla devre tasarım
aşamaları, flip flop geçiş tabloları, asenkron sayıcılar, asenkron yukarı sayıcılar, asenkron
aşağı sayıcılar, entegre tipi asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, senkron yukarı sayıcılar,
asenkron aşağı sayıcılar, entegre tipi senkron sayıcılar, kaydediciler, kaydedici çeşitleri, ring
sayıcılar, jonson sayıcılar.
EEB 114 Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)
(0
0 0)
6 Hafta (30 iş günü) Meslek ile ilgili Özel veya Kamu Kuruluşlarında uygulama eğitimi
alınacaktır.
EEB 201
Ev Cihazları-I
(2 1 3)
Yıkayıcı ve kurutucu cihazlar, yıkayıcı ve kurutucu cihazlar, yıkayıcı ve kurutucu cihazların
kullanımı, yıkayıcı ve kurutucu cihazların kullanımı, ısıtıcı ve pişirici cihazlar, ısıtıcı ve
pişirici cihazlar, ısıtıcı ve pişirici cihazların kullanımı, soğutucu cihazlar, soğutucu cihazlar,
soğutucu cihazların kullanımı, soğutucu cihazların kullanımı
EEB 202
Ev Cihazları-II
(2 1 3)
Temizleyici ve havalandırıcı cihazlar, temizleyici ve havalandırıcı cihazlar, temizleyici ve
havalandırıcı cihazların kullanımı, küçük ev cihazları, küçük ev cihazlarının kullanımı, kişisel
bakım cihazları, kişisel bakım cihazlarının kullanımı
EEB 203
Ariza Analizi
(1 1 2)
Arızanın tanımı ve gidermenin önemi, güvenlik, blok diyagram ve devre şeması okuma, arıza
bulma metotları, test cihazları ve kullanımı, devre elemanlarının sağlamlık kontrolü, devre
elemanlarının karakteristikleri, elektrik elektronik devrelerde arıza tespiti, arızalı birimi veya
elemanı bulma, arıza ve bakım karteksi, katalog, arşivleme
EEB 204
Elektrik-Elektronik Arıza Giderme
(3 1 4)
Kablo ve bağlantıları, besleme devreleri ve kablo ağacı, bataryalar ve aküler, parazit
kondansatörünün yapısı, bağlantı şekli, görevi ve önemi, mekanik tuş takımları, elektronik tuş
takımları komütatörler, anahtarlar, kapı kilitleri, mekanik switchler, manyetik switchler,
ateşleme sistemleri, magnetronun yapısı, çalışması, kullanım yerleri, rezistansların, yapıları,
çeşitleri, özellikleri, kullanım alanları, hesaplamaları, defrost rezistanslar, radyan taşlar,
sigortalar, röler, kontaktörler, termik röle, vanalar/valfler, yapısı ve çalışma prensibi, çeşitleri,
kullanım yerleri, kumanda şekilleri, selenoid valflerin, yapısı ve çalışma prensibi, çeşitleri,
kullanım yerleri, kumanda şekilleri, termostatlar, termistörler, çeşitleri, köpük seviye
şalterleri, çalışma prensipleri, çeşitleri, montaj şekilleri, seviye anahtarları, çalışma prensibi,
montaj şekilleri.
EEB 205
Elektrik Tesisatları
(2 1 3)
İletken Ve Yalıtkanlar, Kablo Döşeme Malzemeleri, Zayıf Akım Malzemeleri, Elektrik
Devresi Ve Çeşitleri, Zayıf Akım Tesisatı Uygulama Devreleri, Topraklama Ve Sıfırlama,
Aydınlatma Ve Priz Devre Elemanları, Aydınlatma, Priz Ve Güç Tesisatı Uygulama Devreleri
EEB 206
Kart Arızaları
(1 1 2)
lcd göstergeler, lcdlerin yapısı ve çeşitleri, sürücü kartı, led göstergeler, 7 parçalı (segmentli)
göstergeler, aydınlatma, aydınlatma elemanları, program kartları, besleme kartları,
zamanlayıcılar (timer), mekanik zamanlayıcılar, elektronik zamanlayıcılar
EEB 207
Güç Elektroniği-I
(3 1 4)
Tristörler, tristör tetikleme devreleri, triyak ve diyak, mosfet’ler ıgbt’ler, bir fazlı kontrolsüz
doğrultucu devreleri, üç fazlı kontrolsüz doğrultucu devreleri, bir fazlı aa kıyıcılar, üç fazlı aa
kıyıcılar, düşürücü da kıyıcıları, yükseltici da kıyıcılar
EEB 208
Mekanik Arızalar
(3 1 4)
Güç aktarım teknikleri, kazan ve tambur sistemleri, yatak elemanları, güç aktarım dişlileri,
amortisörler, yaylar, yaylar, denge ağırlık taşları, denge ağırlık taşları, kazan kapakları,
körükler, sızdırmazlık elemanları, filtre ve süzgeçler, ütü buhar kazanları, sirkülasyon haznesi,
sirkülasyon haznesi, deterjan kutusu, borular, hortumlar, hortumlar, fanlar, basit asansör
sistemleri, pompalar, pervaneler, ütü pompaları.
EEB 209
Soğutma Tekniği
(1 1 2)
Kompresörün yapısı, çalışması, bağlantı şekleri, arızaları, gümüş kaynağı, kondanserin, yapısı
ve çalışması, çeşitleri, bağlantı şekli, arızaları, drayerin, yapısı ve çalışması, bağlantı şekli,
arızaları, kılcal boru, evoparatör, gaz dolaşım sistemlerindeki kirlenmeler ve sakıncaları, gaz
dolaşım sistemini temizleme, soğutma gazı, vakum yapma, şarj yapma, kaçak kontrolü
EEB 210
Gövde ve Aksesuar
(3 1 4)
Yıkayıcı ve kurutucularda gövde, yıkayıcı ve kurutucularda kapaklar, yıkayıcı ve
kurutucularda kapak iç sacı, yıkayıcı ve kurutucularda ayaklar, yıkayıcı ve kurutucularda
aksesuarlar, ısıtıcı ve pişiricilerde gövde, ısıtıcı ve pişiricilerde gövde, yıkayıcı ve
kurutucularda kapaklar, ısıtıcı ve pişiricilerde pano, ısıtıcı ve pişiricilerde düğme ve musluklar,
bek tablası, bek ve enjektörler, ısıtıcı ve pişiricilerde aksesuarlar, soğutucularda gövde, soğutucularda
kapılar, fitiller, soğutucularda aksesuarlar, temizleyici ve havalandırıcılarda kapaklar, kablo sarıcı.
EEB 211
Cihaz Kurulumu
(2 1 3)
Keşif, cihazlara ilişkin çalışma koşulları, yararlanılacak formlar, montaj kılavuzu, keşif
formu, ambalajlama, ambalajlama, ambalaj atıkları, taşıyıcı aparatlar, montaj şablonu,
tamamlayıcı tesis bağlantıları, elektrik bağlantısı, su bağlantıları, gaz bağlantıları, su sertliği
ve önemi, su sertliği ölçümü, sertlik giderici kimyasallar, ürün testi, ilk çalıştırma, test
yapmak, teknik servis formları, formların önemi, form çeşitleri.
EEB 212
Sistem Analizi ve Tasarımı
(2 1 3)
Çalışma konusunu seçmek, elde edilen bilgileri sunmak, sistem/ürünün fonksiyonlarını ve
değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, elde edilen bilgileri sunmak,
sistem/ürünün şartnamesi veya akış şemasını hazırlamak, sistem/ürünün programını veya
hesaplamalarını yapmak, sistemin/ürünün çalışacağı ortamı kurmak, sistemin/ürünün
kurulumunu yapmak, sistemin/ürünü test etmek, sistemin/ürünün çıktılarını rapor halinde
sunmak
EEB 213
Elektrik Motorları ve Sürücüleri
(3 1 4)
Doğru akım motorları, doğru akım motor bağlantıları, doğru akım motor bağlantıları, doğru
akım motor arızaları, doğru akım motor arızaları, alternatif akım motorları, alternatif akım
motor bağlantıları, alternatif akım motor arızaları, özel elektrik motorları, özel elektrik motor
bağlantıları, özel elektrik motor arızaları, dc motor sürücüleri, ac motor sürücüleri.
EEB 214
Mikrodenetleyici Uygulamaları
(2 1 3)
Buton ve LED uygulamaları, 7 segment display uygulamaları, tuş takımı uygulamaları, LCD
uygulamaları, mikro denetleyici ile ADC uygulamaları, mikro denetleyici ile sensör
uygulamaları, mikro denetleyici eeprom modülü ve hafıza uygulamaları, mikro denetleyici ile
doğru akım (DA) motor uygulamaları, mikro denetleyici ile anahtarlama elemanları
uygulamaları, mikro denetleyici ile step motor uygulamaları, mikro denetleyici ile doğru akım
(DA) motor uygulamaları, mikro denetleyici ile seri iletişim uygulamaları
EEB 215
Bilgisayar Destekli Tasarım
(1 1 2)
Simülasyon Programın Tanıtılması, Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin
Simülasyonu, Dijital Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program
Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre Şemasını Oluşturma.
EEB 216
Güç Elektroniği-II
(1 1 2)
Gerilim beslemeli eviricilerin kullanım amaçları ve kullanım yerleri, çıkış geriliminin hesabı,
temel harmonik bileşeni, bir fazlı gerilim beslemeli evirici, bir fazlı köprü evirici, üç fazlı
köprü evirici, akım beslemeli eviriciler,
bir fazlı akım beslemeli evirici, üç fazlı akım
beslemeli evirici, doğrudan frekans dönüştürücülerin devre çeşitleri ve kullanım amacı, temel
çalışma prensipleri, çıkış frekansının hesabı, da ara devreli frekans dönüştürücülerin devre
yapısı ve çeşitleri, kontrol yöntemleri.
EEB 217
Kumanda Devreleri
(2 1 3)
Kumanda elemanları, paket şalterler, kumanda butonları, sinyal lambaları, sınır anahtarları,
zaman röleleri, kontaktörler, röleler, koruma röleleri, aşırı akım röleleri, gerilim koruma
röleleri, faz sırası rölesi, faz koruma rölesi, üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, kesik ve
sürekli çalıştırma, iki farklı yerden çalıştırma (uzaktan kumanda), üç fazlı asenkron motorlara
yol verme yöntemleri, üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme yol verme
yöntemleri, üç fazlı asenkron motorlarda frenleme yöntemleri, bir fazlı asenkron motorlar,
rotoru sargılı asenkron motorlar.
EEB 218
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
(2 1 3)
Girişimcilik kavramı,İşletme ve yönetimin temel kavramları,işletmelerin sınıflandırılması
küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, küçük işletmelerin
kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman.
EEB 219
Mikrodenetleyiciler
(2 1 3)
Mikro denetleyici Mimarisi Ve Donanımı, Mikro denetleyiciye Program Yükleme, Algoritma,
Akış Diyagramı, Mikro denetleyici Hafızası Ve Kaydediciler, Mikro denetleyici Program
Komutları, Temel Giriş Çıkış Programları, Program Derleme Ve Hata Denetimi.
EEB 220
İletişim
(2 1 3)
İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, toplum ve birey yönünden iletişimin
önemi, iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim
teknikleri ve uygulanmaları, sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, yazılı iletişim: yazı
türleri, kurum içi yazı türleri, genel amaçlı iş mektupları, form ve anket gibi özel amaçlı
yazılar, meslek hayatında iletişim, iletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme,
grafik iletişim, grafik ve şemalarin kullanım amaçları, teknolojik araçlar kullanarak iletişim,
kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar
EEB 221
Mesleki İngilizce
(1 1 2)
İş yeri ile ilgili konular, resmi ortamda istekler, gereklilik, zorunluluk, miktar, oran ve
yüzdelikler, talimat verme, mesleki konularda dinlediğini anlama, yazma, not alma, özgeçmiş
(curriculum vitae), iş mektupları, edilgen yapı kullanımı, zaman, koşul, amaç bildiren
bağlaçlar, edilgen yapıdaki ifadeler, zıtlık bildiren ifadeler, sözlük kullanımı
EEB 223
Kalite Güvence Sistemi
(1 1 2)
Standardizasyon; gelişimi, tanımı, amaçları. Kalite ve kalite kavramları, Kalite ve verimlilik,
Kalite maliyetleri, Kalite kontrol kavramı, Toplam kalite yönetimi, Kalite güvence, Kalite
yönetim prensipleri, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-ISO 9004, ISO 19011
standartları, Mesleki standartlar; fiziksel çevresel etkenlere karşı otomasyon cihazlarının
korunma standardı, Basınç ile ilgili standartlar, Sıcaklıklı ile ilgili standartlar.
EEB 224
İş Güvenliği
(1 1 2)
İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini
sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.
Download